Wikipedia:Thuật sĩ bài viết

Qualidade-5-.svg
Thuật sĩ bài viết Wikipedia
Chào mừng
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc đóng góp vào dự án Wikipedia tiếng Việt!
Trước khi bắt đầu quá trình tạo bài viết mới, bạn có thể dễ dàng làm quen với khung soạn thảo Wikipedia bằng cách viết vào chỗ thử cá nhân. Đây là một cách tuyệt vời để thực hành kỹ năng sửa đổi của mình mà không làm ảnh hưởng trực tiếp đến các bài viết.
Nếu bạn đang cần trợ giúp, hãy tham khảo hướng dẫn sửa đổi.
Nếu đây là lần đầu bạn viết bài mới ở Wikipedia, hãy xem qua lời khuyên dành cho bài viết đầu tiên.