Wikipedia:Thuật sĩ bài viết/Tham khảo

Thuật sĩ bài viết Wikipedia
Nguồn tham khảo và độ nổi bật
Bài viết của bạn có thể sẽ bị xóa nếu chủ đề không đủ nổi bật, hay nếu bạn không dẫn nguồn tham khảo đúng cách, hay vi phạm tác quyền của người khác.


Quyền tác giả
Không được chép dán hay đạo văn các tài liệu có nguồn bên ngoài. Hãy viết phỏng theo những gì nguồn dẫn đề cập bằng câu chữ của chính bạn.
Độ nổi bật
Chủ đề của bài viết phải được đề cập đến trong những nguồn thông tin đáng tin cậyđộc lập. Những nguồn này bao gồm tập san học thuật, sách, báo, tạp chí và những trang web được thẩm định kỹ càng. Mạng xã hội, thông cáo báo chí hoặc hồ sơ doanh nghiệp thường không đủ tiêu chuẩn và không đáng tin.
Nguồn tham khảo
Để dẫn nguồn tham khảo, dùng mã <ref></ref> như sau:
Takahata Isao qua đời ngày 5 tháng 4 năm 2018 tại một bệnh viện ở Tokyo.<ref>Eli Meixler (5 tháng 4 năm 2018) [http://time.com/5230419/isaotakahata-studio-ghibli-died/ The Japanese Animation Director and Studio Ghibli Co-Founder Isao Takahata Has Died], ''TIME''.</ref>
Thông tin thêm về cách trích dẫn các nguồn tài liệu khác nhau có thể xem ở hướng dẫn về cước chú.