Qualidade-5-.svg
Thuật sĩ bài viết Wikipedia
Tham khảo
Bài viết của bạn sẽ bị xóa, trừ khi bạn trích dẫn nguồn tham khảo chính xác. Các nguồn tham khảo chính xác thường đến từ nhiều bài báo có uy tín. Hãy nhớ đặt các tham chiếu bên cạnh tài liệu bạn đang trích dẫn.
Ví dụ cụ thể như sau:

Trước khi trích dẫn nguồn tham khảo:
Takahata Isao qua đời ngày 5 tháng 4 năm 2018 tại một bệnh viện ở Tokyo.

Sau khi trích dẫn nguồn tham khảo:
Takahata Isao qua đời ngày 5 tháng 4 năm 2018 tại một bệnh viện ở Tokyo.<ref>http://time.com/5230419/isaotakahata-studio-ghibli-died/</ref>

Các nguồn tham khảo sau đây là không được chấp nhận:

  • Blog
  • Phương tiện truyền thông xã hội
  • Trang web riêng của chủ đề
  • Thông cáo báo chí
  • Báo lá cải
Các nguồn tham khảo được chấp nhận có thể là các trang báo trực tuyến, ví dụ như Báo Dân Trí, hay những cuốn tạp chí, sách đã xuất bản.
Để biết thêm thông tin, hãy xem qua thế nào là độ nổi bật?