Wikipedia:Thuật sĩ bài viết/Lỗi sai thường gặp

Qualidade-5-.svg
Thuật sĩ bài viết Wikipedia
Lỗi sai thường gặp
Thường thường có rất nhiều lỗi sai phổ biến trong bản nháp của bạn. Sau đây là một vài lỗi bạn cần phải kiểm tra:
  • Viết về một cái gì đó đang ở gần bạn
    Cho dù đó là kinh doanh, cá nhân hay gì đó khác, việc viết về các chủ đề gần khu vực bạn sống là không được khuyến khích bởi vì bài viết bạn tạo ra có thể sẽ không trung lập.
  • Sao chép và dán nội dung
    Bạn phải viết bài viết theo cách của riêng bạn, nếu không bài viết đó sẽ bị xóa.
  • Ngôn ngữ quảng cáo quá mức
    Các thuật ngữ như "chuyên gia dẫn đầu" hay "công nghệ đột phá" rất tốt khi được dùng để quảng bá sản phẩm, nhưng chúng không thuộc về Wikipedia. Hãy để sự thật đối mặt với chính họ.