Mở trình đơn chính

Các năm Đinh SửuSửa đổi

Giữa năm 17002200, những năm sau đây là năm Đinh Sửu (lưu ý ngày được đưa ra được tính theo lịch Việt Nam, chưa được sử dụng trước năm 1967):

Sự kiện năm Đinh SửuSửa đổi

Tham khảoSửa đổi