Năm 1725 (số La Mã: MDCCXXV) là một năm thường bắt đầu vào thứ hai trong lịch Gregory (hoặc một năm thường bắt đầu vào thứ sáu của lịch Julius chậm hơn 11 ngày).

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 2
Thế kỷ:
Thập niên:
Năm:

Sự kiệnSửa đổi

28 tháng 1: Sa hoàng Peter Đại Đế băng hà

SinhSửa đổi

MấtSửa đổi

28 tháng 1: Sa hoàng Peter Đại Đế (s.1672)

Tham khảoSửa đổi