Soltan Hosein (hay Soltan Hosayn) (1668?-1726) là một vị vua nhà Safavid của Ba Tư (nay là Iran). Ông trị vì từ năm 1694 tới khi bị hạ bệ năm 1722 trong cuộc nổi dậy của người Afghanistan. Triều đại ông chứng kiến sự sụp đổ của nhà Safavid, một triều đại bắt đầu trị vì Ba Tư từ đầu thế kỷ 16. Hosein lên ngôi quốc vương sau khi phụ vương Suleyman I băng hà. Sau khi ông thoái vị thì Ba Tư bị người Afghanistan đô hộ, thủ lĩnh của họ là Mir Mahmud Hotaki lên ngôi vua Ba Tư.

Sultan Husayn
Shah của Ba Tư
Tại vị6 tháng 8 năm 1694 – 21 tháng 10 năm 1722
Đăng quang6 tháng 8 năm 1694
Tiền nhiệmSuleyman I
Kế nhiệmTahmasp II
Thông tin chung
Sinhtháng 10 năm 1668
Mất15 tháng 11 năm 1726 (58 tuổi)
Phối ngẫu
  • Farda Begum Sultan
  • Amina Begum
Thân phụSuleyman I
Thân mẫuElena Khanum

Tham khảo

sửa


Soltan Hosein
Sinh: , 1668 Mất: , 1726
Tiền nhiệm:
Suleiman I
Vua Ba Tư
1694–1722
Kế nhiệm:
Mahmud