Vương quốc Navarra

Vương quốc Navarra (tiếng Tây Ban Nha: Reino de Navarra, tiếng Basque: Nafarroako Erresuma, tiếng Pháp: Royaume de Navarre), ban đầu được gọi là Vương quốc Pamplona, là một vương quốc ở châu Âu bao bọc những vùng đất thuộc hai bên dãy núi Pyrenees dọc Đại Tây Dương.
Vương quốc Navarra được thành lập như là một quốc gia độc lập khoảng năm 824 khi lãnh tụ người BasqueÍñigo Arista được bầu và tuyên bố là vua Pamplona và lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống lại chính quyền Francia.

Vương quốc Navarra
824–1620
Cờ Vương quốc Navarra
Cờ
Quốc huy Vương quốc Navarra
Quốc huy
Tổng quan
Vương quốc Navarra năm 1400 (màu lục sẫm).
Vương quốc Navarra năm 1400 (màu lục sẫm).
Thủ đôPamplona
Ngôn ngữ thông dụngTiếng Basque, tiếng Tây Ban Nha
Tôn giáo chính
Kitô giáo (Công giáo Rôma)
Chính trị
Chính phủQuân chủ kế tập
Lịch sử
Thời kỳThời trung cổ
• Nổi dậy chống Đế quốc Frank
824
• Đổi tên từ Pamplona thành Navarra
1004
1522
• Liên minh với Pháp thời Henry III/IV
1589
• Miền Bắc bị sáp nhập vào Pháp
1620
Tiền thân
Kế tục
Công tước xứ Vasconia
Early Modern France
Habsburg Spain

Phần phía nam của vương quốc bị vương quốc Castilla xâm chiếm năm 1513 và trở thành một phần của Vương quốc Tây Ban Nha thống nhất. Phần phía bắc của vương quốc vẫn duy trì độc lập nhưng được sáp nhập với Pháp trong một liên minh cá nhân năm 1589 sau khi vua Henry III của Navarra thừa kế ngai vàng Pháp và trở thành vua Henry IV của Pháp, đến năm 1620 thì vương quốc này bị sáp nhập với Vương quốc Pháp.

Danh sách các vị quân chủ vương quốc Navarre:

 1. Eneko Aritza: 824-851, khai sáng Vương quốc Pamplona và vương triều Iñiguez
 2. Jiménez Garcia: 852-860
 3. García I Iñiguez: 851-882
 4. Fortun Garcés: 882-905
 5. Sancho I Garcés: 905-925; vương triều Jiménez
 6. Jimeno Garcés: 925-931
 7. García II Sánchez: 931-970
 8. Sancho II Garcés: 970-994
 9. García III Sánchez: 994-1004
 10. Sancho III Đại đế: 1004-1035
 11. García IV Sánchez: 1035-1054
 12. Sancho IV Garcés: 1054-1076; vương triều Aragon
 13. Sancho V Ramírez: 1076-1094
 14. Pierre I: 1094-1104
 15. Alphonse le Batailleur: 1104-1134
 16. García V Ramírez le Restaurateur: 1134–1150
 17. Sancho VI le Sage: 1150–1194; vương triều Jiménez - Ông đổi tên thành vương quốc Navarre
 18. Sancho VII le Fort: 1194–1234
 19. Thibaut I le Chansonnier: 1234-1253; vương triều Champagne
 20. Thibaut II le Jeune: 1253–1270
 21. Henri I le Gros: 1270–1274
 22. Jeanne I: 1274–1305
 23. Philippe I le Bel: 1285-1305; vương triều Capétiens
 24. Louis I le Hutin: 1305–1316
 25. Jean I le Posthume: 1316
 26. Philippe II le Long: 1316–1322
 27. Charles I er le Bel: 1322–1328
 28. Jeanne II: 1328-1349
 29. Philippe III le Sage: 1328-1343; sáng lập vương triều Evreux
 30. Charles II le Mauvais: 1349-1387
 31. Charles III le Noble: 1387-1425
 32. Blanche I: 1425-1441
 33. Jean II le Grand: 1425-1479; Vương triều Trastamare
 34. Charles IV: 1441-1461
 35. Blanche II: 1461-1464
 36. Éléonore: 1479
 37. François Phébus: 1479-1483; vương triều Foix
 38. Catherine: 1483-1517
 39. Jean III: 1484-1516; vương triều Albret
 40. Henri II: 1517-1555
 41. Jeanne III: 1555-1572
 42. Antoine: 1555-1562; vương triều Bourbon
 43. Henri III le Grand[1]: 1572-1610
 44. Louis II le Juste: 1610-1620 - sáp nhập vào Pháp

Chú thíchSửa đổi

 1. ^ “Henri III le Grand”.