Trận Cajamarca là một đợt tấn công táo bạo và bất ngờ của conquistador Tây Ban Nha đối với Đế chế Inca. Năm 1532 Francisco Pizarro và 168 binh lính của ông diện kiến vị Sapa Inca AtahualpaCajamarca sau đi nhiều tuần đi từ Piura. Pizarro đi cùng một đoàn tùy tùng 168 người, yêu cầu phía Inca phải cải sang đạo Kitô. Atahualpa cầm quyển Kinh thánh và ném xuống sàn nhà, cùng với yêu sách của Tây Ban Nha như một lời thách đấu, thông qua một số người phiên dịch, Atahualpa khẳng định rằng ông không muốn hiểu những gì trong cuốn sách kia. Quân Tây Ban Nha đã tấn công đoàn tùy tùng của thủ lĩnh Inca và bắt sống Atahualpa.

Trận Cajamarca
Một phần của Tây Ban Nha chinh phục Đế quốc Inca

Bản khắc đương đại về trận Cajamarca.
Thời gianngày 16 tháng 11 năm 1532
Địa điểm
Kết quả Chiến thắng quyết định của người Tây Ban Nha
Tham chiến
Đế quốc Tây Ban Nha
Spanish Conquistadores
Đế quốc Inca
Chỉ huy và lãnh đạo
Francisco Pizarro
Hernando Pizarro
Gonzalo Pizarro
Juan Pizarro II
Hernando de Soto
Atahualpa Đầu hàng
Lực lượng
106 bộ binh
62 kỵ binh
4 cỗ pháo
12 harquebus[1]
7.000 người tùy tùng Atahualpa[2]
Thương vong và tổn thất
1 người nô lệ da đen chết
1 bị thương [3]
2.000 người chết
5.000 bị bắt làm tù binh

Atahualpa đã ra giá chuộc tự do cho mình với người Tây Ban Nha bằng số vàng nhét đầy căn phòng đang giam giữ ông, cùng với hai lần số lượng bạc. Những người Inca đã đáp ứng đủ số của cải để chuộc, nhưng Pizarro đã bội ước những người Inca. Trong khi Atahualpa đang bị giam giữ thì Huascar đã bị ám sát. Những người Tây Ban Nha duy trì sự giam giữ Atahualpa như một sự cung cấp các đòi hỏi của họ; và cuối cùng, khi sự chu cấp cạn kiệt cũng là lúc người Tây Ban Nha kết thúc sự sống của Atahualpa, tháng 8 năm 1533.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ "That Night, Pedro de Candia, a giant greek who was captain of the artillery, worked on preparing 4 small cannons they had brought on horseback, and also readied the fewer than a dozen harquebuses, primitives muskets...",trang 70, The Last Day of The Incas, tác giả Kim MacQuarrie
  2. ^ Diamond(tr. 76)
  3. ^ "Miraculously, in the space of just a few hours, the Spaniards had killed or wounded perhaps six or seven thousands native (some of these of course, had simply been trampled to death), while they themselves hadn't lost a single man" "...one Spaniard tried to stab Atahualpa with his knife to kill him. But Francisco Pizarro parried the blow and in doing so the Spaniard trying to kill Atahualpa wounded the governor [F. Pizarro] on the hand, The Last Day of the Incas, trang 84, Tác giả Kim MacQuarrie