Tù binh hay POW (tiếng Anh: Prisoner of war) là người bị giam giữ bởi một thế lực hiếu chiến trong hoặc ngay sau một cuộc xung đột vũ trang. Việc sử dụng cụm từ "tù nhân chiến tranh" được ghi nhận sớm nhất có từ năm 1610.

Bắt giữ một lính Nga năm 1941. Chiến dịch Barbarossa.

Những kẻ tham chiến giam giữ các tù nhân chiến tranh vì nhiều lý do chính đáng và bất hợp pháp, chẳng hạn như cách ly họ khỏi các chiến binh địch vẫn còn trên chiến trường (thả và hồi hương họ một cách có trật tự sau chiến sự), thể hiện chiến thắng quân sự, trừng phạt họ, truy tố họ vì tội ác chiến tranh, bóc lột họ để lao động, tuyển mộ hoặc thậm chí bắt họ làm chiến binh cho chính mình, thu thập thông tin tình báo quân sự và chính trị từ họ hoặc truyền bá cho họ những niềm tin chính trị hoặc tôn giáo mới.

Thời kỳ cổ đại sửa

Trong phần lớn lịch sử loài người, tùy thuộc vào tính khí của những người thắng trận, các chiến binh của bên thua trong một cuộc chiến thường bị giết chết để trừ hậu họa hay bắt làm nô lệ phục vụ cho các lợi ích kinh tế và xã hội của bên thắng trận. Về mặt điển hình, có ít phân biệt giữa các chiến binh và dân thường, mặc dù phụ nữtrẻ em có nhiều cơ hội được đối xử dễ dãi hơn, nhưng chỉ để bị cưỡng hiếp bởi nam giới hoặc bị bắt đem bán như một nô lệ.

Tham khảo sửa