Tù binh là những chiến binh bị quân địch bắt giữ trong hay ngay sau một cuộc xung đột vũ trang.

Bắt giữ một lính Nga năm 1941. Chiến dịch Barbarossa.

Thời kỳ cổ đạiSửa đổi

Trong phần lớn lịch sử loài người, tùy thuộc vào tính khí của những người thắng trận, các chiến binh của bên thua trong một cuộc chiến thường bị giết chết để trừ hậu họa hay bắt làm nô lệ phục vụ cho các lợi ích kinh tế và xã hội của bên thắng trận. Về mặt điển hình, có ít phân biệt giữa các chiến binh và dân thường, mặc dù phụ nữtrẻ em có nhiều cơ hội được đối xử dễ dãi hơn, nhưng chỉ để bị cưỡng hiếp bởi nam giới hoặc bị bắt đem bán như một nô lệ.

Tham khảoSửa đổi