Tội ác chiến tranh

hành vi, tội ác phi nhân đạo, vi phạm nghiêm trọng pháp luật áp dụng trong thời chiến

Tội ác chiến tranh là hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật áp dụng trong xung đột vũ trang (còn gọi là Luật Nhân đạo quốc tế). Đây là một trong những tội ác được quy định trong Điều ước do đại diện Chính phủ các nước như Liên Xô, Hoa Kỳ, Anh, Pháp thỏa thuận tại Thành phố Luân Đôn vào ngày 8 tháng 8 năm 1945. Ví dụ về các hành vi đó bao gồm "giết người, ngược đãi hoặc chuyển người dân dân sự của một lãnh thổ bị chiếm đóng vào các trại lao động nô lệ", "các vụ giết người hoặc ngược đãi các tù nhân chiến tranh", giết các con tin, "phá hủy bừa bãi các thành phố, thị xã, làng, và tàn phá không có lý do cần thiết quân sự, hoặc dân sự "[1].

Chiến tranh Việt Nam là một trong những cuộc xung đột quân sự quan trọng nhất của cuộc Chiến tranh Lạnh. Hình ảnh của cuộc chiến, theo chiều kim đồng hồ:
 • Quân đội Mỹ trong Trận Ia Đrăng;
 • Máy bay trực thăng Mỹ đang rải chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam;
 • Lính Mỹ bảo vệ trực thăng của họ trong sự kiện sơ tán khỏi Sài Gòn;
 • Dân thường miền Nam Việt Nam bị giết hại trong vụ thảm sát Mỹ Lai.

Khái niệm tương tự, chẳng hạn như sự phản trắc, đã tồn tại trong nhiều thế kỷ như là thông lệ giữa các quốc gia văn minh, nhưng những thông lệ này đã luật lệ hóa lần đầu tiên trong luật pháp quốc tế trong các Các Công ước La Hay 1899 và 1907. Khái niệm hiện đại của một tội phạm chiến tranh đã được tiếp tục phát triển dưới sự bảo trợ của Tòa án Nuremberg dựa vào định nghĩa trong Hiến chương Luân Đôn đã được xuất bản vào ngày 8 tháng 8 năm 1945. (Xem Nguyên tắc Nuremberg.) Cùng với các tội ác chiến tranh, Hiến chương tội phạm cũng được định nghĩa chống lại hòa bình và tội ác chống nhân loại, mà thường được cam kết trong cuộc chiến tranh và phối hợp với tội ác chiến tranh.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Gary D. Solish (2010) The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War, Cambridge University Press ISBN 9780521870887 pp. 301-303

Xem thêmSửa đổi

  • Robert Cryer (2007). An introduction to international criminal law and procedure. Cambridge University Press. ISBN 9780521876094.
  • Malcolm N. Shaw (ngày 24 tháng 11 năm 2008). International law. Cambridge University Press. ISBN 9780521728140. Truy cập ngày 14 tháng 11 năm 2010.
  • Yôrām Dinstein (2004). The conduct of hostilities under the law of international armed conflict. Cambridge University Press. ISBN 9780521542272. Truy cập ngày 14 tháng 11 năm 2010.
  • Gary D. Solis (2010). The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War. Cambridge University Press. ISBN 9780521870887. Truy cập ngày 14 tháng 11 năm 2010.

Liên kết ngoàiSửa đổi