Thủ tướng Phần Lan

Thủ tướng Phần Lan (tiếng Phần Lan: pääministeri, Tiếng Thuỵ Điển: statsminister) là người đứng đầu chính phủ Phần Lan. Thủ tướng được bổ nhiệm bởi Tổng thống. Thủ tướng hiện nay là Sanna Marin của Đảng Xã hội Dân chủ Phần Lan.

Thủ tướng Cộng hoà Phần Lan
Suomen pääministeri
Statsminister Republiken Finland
Logo of the Prime Minister of Finland.svg
Flag of Finland (state).svg
Cờ Chính phủ Phần Lan
Prime Minister of Finland Sanna Marin 2019 (cropped).jpg
Đương nhiệm
Sanna Marin

từ 10 tháng 12 năm 2019
Thành viên củaNội các
Hội đồng Châu Âu
Bổ nhiệm bởiTổng thống Cộng hoà
Nhiệm kỳVô hạn
Thành lập27 tháng 11 năm 1917
Người đầu giữ chứcPehr Evind Svinhufvud
Dinh thựKesäranta
Websitevnk.fi/paaministeri/en.jsp

Danh sách Thủ tướng Phần LanSửa đổi

Bản mẫu:Officeholder table start

1

Svinhuvud, Per EvindPehr Evind Svinhufvud
(1861–1944)27 November 191727 May 1918181 ngày [[Young Finnish Party|Bản mẫu:Young Finnish Party/meta/shortname]]1917Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Minority)1. Svinhufvud I 2

Paasikivi, Juho KustiJuho Kusti Paasikivi
(1870–1956)27 May 191827 November 1918184 ngày [[Finnish Party|Bản mẫu:Finnish Party/meta/shortname]]—Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Minority)2. Paasikivi I 3

Ingman, LauriLauri Ingman
(1868–1934)27 November 191817 April 1919141 ngày [[National Coalition Party|Bản mẫu:National Coalition Party/meta/shortname]]—Bản mẫu:Officeholder table coalition3. Ingman I
(Majority) 4

Castrén, KaarloKaarlo Castrén
(1860–1938)17 April 191915 August 1919120 ngày [[National Progressive Party (Finland)|Bản mẫu:National Progressive Party (Finland)/meta/shortname]]1919Bản mẫu:Officeholder table coalition4. K.Castrén
(Minority) 5

Vennola, JuhoJuho Vennola
(1872–1938)15 August 191915 March 1920213 ngày [[National Progressive Party (Finland)|Bản mẫu:National Progressive Party (Finland)/meta/shortname]]—Bản mẫu:Officeholder table coalition5. Vennola I
(Minority) 6

Erich, RafaelRafael Erich
(1879–1946)15 March 19209 April 19211 năm, 25 ngày [[National Coalition Party|Bản mẫu:National Coalition Party/meta/shortname]]—Bản mẫu:Officeholder table coalition6. Erich
(Majority) (5)

Vennola, JuhoJuho Vennola
(1872–1938)9 April 19212 June 19221 năm, 54 ngày [[National Progressive Party (Finland)|Bản mẫu:National Progressive Party (Finland)/meta/shortname]]—Bản mẫu:Officeholder table coalition7. Vennola II
(Minority) 7

Cajander, AimoAimo Cajander
(1879–1943)2 June 192214 November 1922165 ngày Độc lập1922Caretaker government8. Cajander I 8

Kallio, KyöstiKyösti Kallio
(1873–1940)14 November 192218 January 19241 năm, 65 ngày [[Agrarian League (Finland)|Bản mẫu:Agrarian League (Finland)/meta/shortname]]—Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Minority)9. Kallio I (7)

Cajander, AimoAimo Cajander
(1879–1943)18 January 192431 May 1924134 ngày Độc lập1924Caretaker government10. Cajander II (3)

Ingman, LauriLauri Ingman
(1868–1934)31 May 192431 March 1925304 ngày [[National Coalition Party|Bản mẫu:National Coalition Party/meta/shortname]]—Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Majority)11. Ingman II 9

Tulenheimo, AnttiAntti Tulenheimo
(1879–1952)31 March 192531 December 1925275 ngày [[National Coalition Party|Bản mẫu:National Coalition Party/meta/shortname]]—Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Minority)12. Tulenheimo (8)

Kallio, KyöstiKyösti Kallio
(1873–1940)31 December 192513 December 1926347 ngày [[Agrarian League (Finland)|Bản mẫu:Agrarian League (Finland)/meta/shortname]]—Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Minority)13. Kallio II 10

Tanner, VäinöVäinö Tanner
(1881–1966)13 December 192617 December 19271 năm, 4 ngày [[Social Democratic Party of Finland|Bản mẫu:Social Democratic Party of Finland/meta/shortname]]—Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Minority)14. Tanner 11

Sunila, JuhoJuho Sunila
(1875–1936)17 December 192722 December 19281 năm, 5 ngày [[Agrarian League (Finland)|Bản mẫu:Agrarian League (Finland)/meta/shortname]]1927Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Minority)15. Sunila I 12

Mantere, OskariOskari Mantere
(1874–1942)22 December 192816 August 1929237 ngày [[National Progressive Party (Finland)|Bản mẫu:National Progressive Party (Finland)/meta/shortname]]—Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Minority)16. Mantere (8)

Kallio, KyöstiKyösti Kallio
(1873–1940)16 August 19294 July 1930322 ngày [[Agrarian League (Finland)|Bản mẫu:Agrarian League (Finland)/meta/shortname]]1929Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Minority)17. Kallio III (1)

Svinhuvud, Per EvindPehr Evind Svinhufvud
(1861–1944)4 July 193018 February 1931229 ngày [[National Coalition Party|Bản mẫu:National Coalition Party/meta/shortname]]1930Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Majority)18. Svinhufvud II (11)

Sunila, JuhoJuho Sunila
(1875–1936)21 March 193114 December 19321 năm, 300 ngày [[Agrarian League (Finland)|Bản mẫu:Agrarian League (Finland)/meta/shortname]]—Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Majority)19. Sunila II 13

Kivimäki, Toivo MikaelToivo Mikael Kivimäki
(1886–1968)15 December 19327 October 19363 năm, 298 ngày [[National Progressive Party (Finland)|Bản mẫu:National Progressive Party (Finland)/meta/shortname]]1933Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Minority)20. Kivimäki (8)

Kallio, KyöstiKyösti Kallio
(1873–1940)7 October 193617 February 1937133 ngày [[Agrarian League (Finland)|Bản mẫu:Agrarian League (Finland)/meta/shortname]]1936Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Minority)21. Kallio IV (7)

Cajander, AimoAimo Cajander
(1879–1943)12 March 19371 December 19392 năm, 264 ngày [[National Progressive Party (Finland)|Bản mẫu:National Progressive Party (Finland)/meta/shortname]]1939Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Majority)22. Cajander 14

Ryti, RistoRisto Ryti
(1889–1956)1 December 193919 December 19401 năm, 18 ngày [[National Progressive Party (Finland)|Bản mẫu:National Progressive Party (Finland)/meta/shortname]]—
Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Majority)
Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Majority)23. Ryti I
24. Ryti II 15

Rangell, Johan WilhelmJohan Wilhelm Rangell
(1894–1982)3 January 19415 March 19432 năm, 61 ngày [[National Progressive Party (Finland)|Bản mẫu:National Progressive Party (Finland)/meta/shortname]]—Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Majority)25. Rangell 16

Linkomies, EdwinEdwin Linkomies
(1894–1963)5 March 19438 August 19441 năm, 156 ngày [[National Coalition Party|Bản mẫu:National Coalition Party/meta/shortname]]—Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Majority)26. Linkomies 17

Hackzell, AnttiAntti Hackzell
(1881–1946)8 August 194421 September 194444 ngày Độc lậpBản mẫu:Officeholder table coalition
(Majority)27. Hackzell 18

Castrén, UrhoUrho Castrén
(1886–1965)21 September 194417 November 194457 ngày [[National Coalition Party|Bản mẫu:National Coalition Party/meta/shortname]]—Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Majority)28. U.Castrén (2)

Paasikivi, Juho KustiJuho Kusti Paasikivi
(1870–1956)17 November 19449 March 19461 năm, 112 ngày [[National Coalition Party|Bản mẫu:National Coalition Party/meta/shortname]]—
1945Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Majority)
Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Majority)29. Paasikivi II
30. Paasikivi III 19

Pekkala, MaunoMauno Pekkala
(1890–1952)26 March 194629 July 19482 năm, 142 ngày [[Finnish People's Democratic League|Bản mẫu:Finnish People's Democratic League/meta/shortname]]—Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Majority)31. Pekkala 20

Fagerholm, Karl-AugustKarl-August Fagerholm
(1901–1984)29 July 194817 March 19501 năm, 231 ngày [[Social Democratic Party of Finland|Bản mẫu:Social Democratic Party of Finland/meta/shortname]]1948Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Minority)32. Fagerholm I 21

Kekkonen, UrhoUrho Kekkonen
(1900–1986)17 March 195017 November 19533 năm, 245 ngày [[Agrarian League (Finland)|Bản mẫu:Agrarian League (Finland)/meta/shortname]]—

1951
Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Minority)
Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Majority)
Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Majority)
Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Minority)33. Kekkonen I
34. Kekkonen II
35. Kekkonen III
36. Kekkonen IV 22

Tuomioja, SakariSakari Tuomioja
(1911–1964)17 November 19535 May 1954169 ngày Độc lậpCaretaker government37. Tuomioja 23

Törngren, RalfRalf Törngren
(1899–1961)5 May 195420 October 1954168 ngày [[Swedish People's Party of Finland|Bản mẫu:Swedish People's Party of Finland/meta/shortname]]1954Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Majority)38. Törngren (21)

Kekkonen, UrhoUrho Kekkonen
(1900–1986)20 October 19543 March 19561 năm, 135 ngày [[Agrarian League (Finland)|Bản mẫu:Agrarian League (Finland)/meta/shortname]]—Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Majority)39. Kekkonen V (20)

Fagerholm, Karl-AugustKarl-August Fagerholm
(1901–1984)3 March 195627 May 19571 năm, 85 ngày [[Social Democratic Party of Finland|Bản mẫu:Social Democratic Party of Finland/meta/shortname]]—Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Majority)40. Fagerholm II 24

Sukselainen, V. J.V. J. Sukselainen
(1906–1995)27 May 195729 November 1957186 ngày [[Agrarian League (Finland)|Bản mẫu:Agrarian League (Finland)/meta/shortname]]—Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Majority)41. Sukselainen I 25

Fieandt, Rainer vonRainer von Fieandt
(1890–1972)29 November 195726 April 1958148 ngày Độc lậpCaretaker government42. von Fieandt 26

Kuuskoski, ReinoReino Kuuskoski
(1907–1965)26 April 195829 August 1958125 ngày Độc lậpCaretaker government43. Kuuskoski (20)

Fagerholm, Karl-AugustKarl-August Fagerholm
(1901–1984)29 August 195813 January 1959137 ngày [[Social Democratic Party of Finland|Bản mẫu:Social Democratic Party of Finland/meta/shortname]]1958Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Majority)44. Fagerholm III (24)

Sukselainen, V. J.V. J. Sukselainen
(1906–1995)13 January 195914 July 19612 năm, 182 ngày [[Agrarian League (Finland)|Bản mẫu:Agrarian League (Finland)/meta/shortname]]—Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Minority)45. Sukselainen II 27

Miettunen, MarttiMartti Miettunen
(1907–2002)14 July 196113 April 1962273 ngày [[Agrarian League (Finland)|Bản mẫu:Agrarian League (Finland)/meta/shortname]]—Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Minority)46. Miettunen I 28

Karjalainen, AhtiAhti Karjalainen
(1923–1990)13 April 196218 December 19631 năm, 249 ngày [[Agrarian League (Finland)|Bản mẫu:Agrarian League (Finland)/meta/shortname]]1962Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Majority)47. Karjalainen I 29

Lehto, Reino RagnarReino R. Lehto
(1898–1966)18 December 196312 September 1964269 ngày Độc lậpCaretaker government48. Lehto 30

Virolainen, JohannesJohannes Virolainen
(1914–2000)12 September 196427 May 19661 năm, 257 ngày [[Agrarian League (Finland)|Bản mẫu:Agrarian League (Finland)/meta/shortname]]—Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Majority)49. Virolainen 31

Paasio, RafaelRafael Paasio
(1903–1980)27 May 196622 March 19681 năm, 300 ngày [[Social Democratic Party of Finland|Bản mẫu:Social Democratic Party of Finland/meta/shortname]]1966Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Majority)50. Paasio I 32

Koivisto, MaunoMauno Koivisto
(1923–2017)22 March 196814 May 19702 năm, 53 ngày [[Social Democratic Party of Finland|Bản mẫu:Social Democratic Party of Finland/meta/shortname]]—Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Majority)51. Koivisto I 33

Aura, TeuvoTeuvo Aura
(1912–1999)14 May 197015 August 197093 ngày Độc lậpCaretaker government52. Aura I (28)

Karjalainen, AhtiAhti Karjalainen
(1923–1990)15 August 197029 October 19711 năm, 75 ngày [[Centre Party (Finland)|Bản mẫu:Centre Party (Finland)/meta/shortname]]1970Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Majority)53. Karjalainen II (33)

Aura, TeuvoTeuvo Aura
(1912–1999)29 October 197123 February 1972117 ngày Độc lậpCaretaker government54. Aura II (31)

Paasio, RafaelRafael Paasio
(1903–1980)23 February 19724 September 1972194 ngày [[Social Democratic Party of Finland|Bản mẫu:Social Democratic Party of Finland/meta/shortname]]1972Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Minority)55. Paasio II 34

Sorsa, KaleviKalevi Sorsa
(1930–2004)4 September 197213 June 19752 năm, 282 ngày [[Social Democratic Party of Finland|Bản mẫu:Social Democratic Party of Finland/meta/shortname]]—Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Majority)56. Sorsa I 35

Liinamaa, KeijoKeijo Liinamaa
(1929–1980)13 June 197530 November 1975170 ngày Độc lậpCaretaker government57. Liinamaa (27)

Miettunen, MarttiMartti Miettunen
(1907–2002)30 November 197515 May 19771 năm, 166 ngày [[Centre Party (Finland)|Bản mẫu:Centre Party (Finland)/meta/shortname]]1975
Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Minority)58. Miettunen II
59. Miettunen III
(Majority) (34)

Sorsa, KaleviKalevi Sorsa
(1930–2004)15 May 197726 April 19791 năm, 346 ngày [[Social Democratic Party of Finland|Bản mẫu:Social Democratic Party of Finland/meta/shortname]]—Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Majority)60. Sorsa II (32)

Koivisto, MaunoMauno Koivisto
(1923–2017)26 May 197926 January 19822 năm, 275 ngày [[Social Democratic Party of Finland|Bản mẫu:Social Democratic Party of Finland/meta/shortname]]1979Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Majority)61. Koivisto II (34)

Sorsa, KaleviKalevi Sorsa
(1930–2004)19 February 198230 April 19875 năm, 70 ngày [[Social Democratic Party of Finland|Bản mẫu:Social Democratic Party of Finland/meta/shortname]]—
1983Bản mẫu:Officeholder table coalition
Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Majority)62. Sorsa III
63. Sorsa IV 36

Holkeri, HarriHarri Holkeri
(1937–2011)30 April 198726 April 19913 năm, 361 ngày [[National Coalition Party|Bản mẫu:National Coalition Party/meta/shortname]]1987Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Majority)64. Holkeri 37

Aho, EskoEsko Aho
(born 1954)26 April 199113 April 19953 năm, 352 ngày [[Centre Party (Finland)|Bản mẫu:Centre Party (Finland)/meta/shortname]]1991Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Majority)65. Aho 38

Lipponen, PaavoPaavo Lipponen
(born 1941)13 April 199517 April 20038 năm, 4 ngày [[Social Democratic Party of Finland|Bản mẫu:Social Democratic Party of Finland/meta/shortname]]1995
1999Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Majority)66. Lipponen I
67. Lipponen II 39

Jäätteenmäki, AnneliAnneli Jäätteenmäki
(born 1955)17 April 200324 June 200368 ngày [[Centre Party (Finland)|Bản mẫu:Centre Party (Finland)/meta/shortname]]2003Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Majority)68. Jäätteenmäki 40

Vanhanen, MattiMatti Vanhanen
(born 1955)24 June 200322 June 20106 năm, 363 ngày [[Centre Party (Finland)|Bản mẫu:Centre Party (Finland)/meta/shortname]]—
2007Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Majority)
(2003 – 2007)
Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Majority)
(2007 – 2010)69. Vanhanen I
70. Vanhanen II 41

Kiviniemi, MariMari Kiviniemi
(born 1968)22 June 201022 June 20111 năm, 0 ngày [[Centre Party (Finland)|Bản mẫu:Centre Party (Finland)/meta/shortname]]—Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Majority)71. Kiviniemi 42

Katainen, JyrkiJyrki Katainen
(born 1971)22 June 201124 June 20143 năm, 2 ngày [[National Coalition Party|Bản mẫu:National Coalition Party/meta/shortname]]2011Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Majority)72. Katainen 43

Stubb, AlexanderAlexander Stubb
(born 1968)24 June 201429 May 2015339 ngày [[National Coalition Party|Bản mẫu:National Coalition Party/meta/shortname]]—Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Majority)73. Stubb 44

Sipilä, JuhaJuha Sipilä
(born 1961)29 May 20156 June 20194 năm, 8 ngày [[Centre Party (Finland)|Bản mẫu:Centre Party (Finland)/meta/shortname]]2015KESKPSKOK
(Majority)74. Sipilä 45

Rinne, AnttiAntti Rinne
(born 1962)6 June 201910 December 2019187 ngày [[Social Democratic Party of Finland|Bản mẫu:Social Democratic Party of Finland/meta/shortname]]2019Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Majority)75. Rinne 46

Marin, SannaSanna Marin
(born 1985)10 December 2019Incumbent1 năm, 220 ngày [[Social Democratic Party of Finland|Bản mẫu:Social Democratic Party of Finland/meta/shortname]]—Bản mẫu:Officeholder table coalition
(Majority)76. Marin

|}

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi