Người đứng đầu chính phủ

Người đứng đầu chính phủ (tiếng Anh: head of government; tiếng Pháp: chef de gouvernement; tiếng Đức: Regierungschef) hay còn gọi là Thủ tướng Chính phủ tại Việt Nam, là một danh từ chung gọi người đứng đầu chính phủ để chỉ người đứng đầu hay người đứng thứ hai trong ngành hành pháp của quốc gia có chủ quyền, quốc gia liên bang hoặc quốc gia tự trị, người mà đứng đầu nội các của quốc gia đó.

Những người đứng đầu chính phủ của Khối thịnh vượng chung tại Hội nghị Thủ tướng khối Thịnh Vượng Chung. Từ trái qua phải, Mackenzie King (Canađa), Jan Smuts (Nam Phi), Winston Churchill (Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ailen), Peter Fraser (Niu Dilân), và John Curtin (Úc).

Hệ thống chính trịSửa đổi

Tham khảoSửa đổi