Mở trình đơn chính

Tổng thốngnguyên thủ quốc gia, cá nhân lãnh đạo cao nhất trong một quốc gia, cũng như thủ tướng quyền hành và phạm vi của họ phụ thuộc quy định đề ra từ tổ chức lập pháp cao nhất của quốc gia đó.

Theo hệ thống dân chủ, Tổng thống là người được bầu ra qua sự lựa chọn của người dân một cách trực tiếp hay gián tiếp, tuân theo hiến pháp của quốc gia đó. Phạm vi quyền lực của cá nhân này nhiều khi vượt xa hơn những quy định thông thường, ví dụ như trong điều kiện đặc biệt họ sẽ là tổng chỉ huy hay nếu có sự ủng hộ của quân đội họ sẽ tạo được quyền lực khó thay đổi.

Ngày nay, phần nhiều quốc gia có một Tổng thống là Nguyên thủ quốc gia.

Tổng thống ở cộng hòa nghị viện là người không đảng phái và do 2/3 quốc hội bầu, có quyền:

  • Bổ nhiệm và bãi nhiệm các quan tòa
  • Trưng cầu dân ý
  • Giải tán quốc hội

Mục lục

Chức vụ Tổng thống tại một số quốc giaSửa đổi

Tổng thống Hoa KỳSửa đổi

Donald Trump

Tổng thống NgaSửa đổi

Vladimir Putin

Tổng thống PhápSửa đổi

Emmanuel Macron

Tổng thống ĐứcSửa đổi

Frank-Walter Steinmeier

Tổng thống Hàn QuốcSửa đổi

Moon Jae-in

Tổng thống Đài LoanSửa đổi

Thái Anh Văn

Tổng thống VenezuelaSửa đổi

Juan Guaidó

Tổng thống Việt Nam Cộng hòaSửa đổi

Chức vụ tổng thống Việt Nam bắt đầu sau khi thành lập chính phủ Việt Nam Cộng Hòa (1955-1975). Chức vụ tổng thống Việt Nam bị bãi bỏ sau sự sụp đổ của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa vào ngày 30/4/1975.

Danh sách các tổng thống trong lịch sử Việt Nam:

Ngô Đình Diệm: 1955-1963

Nguyễn Văn Thiệu: 1967-1975

Trần Văn Hương: 21/4/1975 đến 28/4/1975

Dương Văn Minh: 28/4/1975 đến 30/4/1975

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi