Thái thượng Thiên hoàng

Thái thượng Thiên hoàng (太上天皇 (だいじょうてんのう) Daijō Tennō?), gọi tắt là Thượng hoàng (上皇 (じょうこう) Jōkō?), là tôn hiệu Thái thượng hoàng của các Thiên hoàng - những vị quân chủ Nhật Bản.

Thiên hoàng Akihito - vị Thái thượng Thiên hoàng thứ 60 của Nhật Bản.

Danh vị Thái thượng Thiên hoàng dùng để tôn xưng các Thiên hoàng đã thoái vị, hoặc sinh phụ của các Thiên hoàng đang tại vị. Nếu Thái thượng Thiên hoàng xuất gia, tức sẽ gọi Thái thượng Pháp hoàng. Các Thái thượng Thiên hoàng đều gọi chung là 「Viện; 院」, sau hợp nhất với "Tam cung" nên còn gọi 「Viện cung; 院宮」.

Nơi ở của các Thượng hoàng, Pháp hoàng là Tiên Động Ngự sở (仙洞御所; せんとうごしょSentō gosho), nên cũng có biệt xưng 「Tiên Động; 仙洞」.

Khái quátSửa đổi

Lịch sửSửa đổi

Năm Trì Thống thứ 11 (697), ngày 22 tháng 8 (dương lịch), Thiên hoàng Jitō thoái vị, nhường ngôi cho Thiên hoàng Monmu, tự xưng "Thái thượng Thiên hoàng", bắt đầu một thời kỳ Thái thượng Thiên hoàng của Nhật Bản. Truyền thống này kéo dài đến tận thời Edo, với vị Thái thượng Thiên hoàng gần nhất là Thiên hoàng Kōkaku, như vậy tổng cộng trong lịch sử Nhật Bản đã có 59 vị Thái thượng Thiên hoàng.

Trước đó, Thiên hoàng Kōgyoku từng nhường ngôi cho em trai Thiên hoàng Kōtoku, nhưng vào lúc đó Thiên hoàng Kōgyoku vẫn chưa xưng tước hiệu "Thái thượng Thiên hoàng", mà chỉ được gọi là「Hoàng tổ Mẫu tôn; 皇祖母尊」, sau đó không lâu bà lại tiếp tục trở lại vị trí Thiên hoàng.

Năm 1817, ngày 9 tháng 5 (tức ngày 24 tháng 3 năm Văn Hóa thứ 14), Thiên hoàng Kōkaku tuyên bố thoái vị, nhường ngôi cho Thiên hoàng Ninkō. Ông là Thái thượng Thiên hoàng cuối cùng trước thời Minh Trị, vì sau đó Thiên hoàng Meiji sửa lại luật pháp, Hoàng thất điển phạm không thừa nhận Thiên hoàng thoái vị nữa. Mãi đến năm 2017, ngày 9 tháng 6, Hiến pháp Nhật Bản lại tiếp tục được sửa "Đặc biệt dự luật"[1], thông qua việc Thiên hoàng Akihito bày tỏ ý muốn thoái vị. Như vậy, ngày 30 tháng 4 năm 2019, Thiên hoàng Akihito sẽ chính thức cử hành đại lễ nhường ngôi cho Hoàng thái tử Naruhito, trở thành vị "Thượng hoàng" tiếp theo sau hơn 200 năm của Nhật Bản.

Quyền lựcSửa đổi

Khi Đại Bảo pháp lệnh (大寶律令) được ban hành, quy định cho Thái thượng Thiên hoàng vẫn rất mịt mờ, Thái thượng Thiên hoàng cùng Thiên hoàng đều có thể Viện tuyên (院宣; nghĩa là "Tuyên chỉ"), như vậy quyền lực của Thái thượng Thiên hoàng trên thực tế cũng như Thiên hoàng đều ngang nhau. Một Thái thượng Thiên hoàng có thể lập nên Viện thính (院廳) cùng Viện tàng nhân (院藏人), hình thành cơ quan chính trị ngang hàng với Thiên hoàng.

Thời cuối của thời Heian, trạng thái Nhiếp chính quan do quan hệ ngoại thích của Thiên hoàng đã bị chế độ Viện chính (院政) thay thế. Rất nhiều Thái thượng Thiên hoàng nổi danh trong lịch sử đều thuộc về thời kỳ này, như Thiên hoàng Shirakawa - một trong những Thái thượng Thiên hoàng quyền lực nhất trong lịch sử. Theo ngôn ngữ Nhật Bản, những Thái thượng Thiên hoàng tuy thoái vị nhưng vẫn quyền lực được gọi là 「Trị thiên chi Quân; 治天之君; ちてんのきみChiten no Kimi」.

Biến độngSửa đổi

Truyền thống cho rằng, Thiên hoàng khi tại vị mà băng hà thì rất xui xẻo, vì vậy trong lịch sử Nhật Bản không ít các trường hợp Thiên hoàng phải thoái vị, thu nhận tôn xưng Thái thượng Thiên hoàng sau đó mới từ từ chậm rãi qua đời. Ví dụ cụ thể nhất là Thiên hoàng Daigo tại vị 8 ngày, Thiên hoàng Ichijō tại vị 10 ngày cùng Thiên hoàng Go-Suzaku tại vị 3 ngày.

Tuy nhiên, dù các Thái thượng Thiên hoàng phần lớn sẽ được Thiên hoàng kế nhiệm tôn xưng không lâu sau đó, nhưng điều này không có nghĩa cứ Thiên hoàng nào thoái vị thì sẽ lập tức được gọi là Thái thượng Thiên hoàng. Ví dụ như Thiên hoàng Ninmyō, nhường ngôi cho con trai Thiên hoàng Montoku, liền 1-2 ngày sau đã băng hà, chưa kịp tôn xưng. Hoặc như Thiên hoàng Junnin, Thiên hoàng Antoku cùng Thiên hoàng Chūkyō là những Thiên hoàng bị phế truất, ngôi vị bất cập, không thể gia xưng được.

Trái lại, những vị như Thiên hoàng Kōgon cùng Thiên hoàng Sukō, đều là sau khi bị phế lại được gia tặng tôn hiệu Thái thượng Thiên hoàng. Ashikaga Yoshimitsu sau khi mất, được truy tặng "Thái thượng Thiên hoàng", nhưng bị con trai Ashikaga Yoshimochi hủy bỏ. Từ năm 1301 đến năm 1304, Nhật Bản có tới 5 vị Thái thượng Thiên hoàng, gồm Thiên hoàng Go-Fukakusa, Thiên hoàng Kameyama, Thiên hoàng Go-Uda, Thiên hoàng Fushimi cùng Thiên hoàng Go-Fushimi. Đây là trường hợp hi hữu duy nhất trong lịch sử Nhật Bản.

Mặt khác, trong lịch sử Nhật Bản cũng có những trường hợp chưa từng lên ngôi Thiên hoàng, nhưng do con trai trở thành Thiên hoàng mà được tôn xưng Thái thượng Thiên hoàng hoặc có đãi ngộ cùng cấp với Thái thượng Thiên hoàng, đó gọi là thể chế 「Chuẩn Thái thượng Thiên hoàng; 准太上天皇」. Như Thân vương Morisada (Thủ Trinh Thân vương; 守貞親王) - cha của Thiên hoàng Go-Horikawa, cùng Thân vương Fushiminomiya Sadafusa (Phục Kiến cung Trinh Thành Thân vương; 伏見宮貞成親王) - cha của Thiên hoàng Go-Hanazono. Về sau, sự dâng tôn trở nên khắc khe, không phải vị Thiên hoàng nào cũng có thể truy tôn cho cha ruột, như bản thân Thiên hoàng Kōkaku muốn truy tặng cho cha là Thân vương Kusanori Norinhita (Nhàn Viện cung Điển Nhân Thân vương; 閑院宮典仁親王), nhưng đều bị quần thần phản đối, xảy ra Tôn hiệu sự kiện gây bất bình.

Danh sáchSửa đổi

 • Các vị "Thái thượng Thiên hoàng" chính thống:
 1. Thiên hoàng Kōgyoku thời kỳ Thiên hoàng Kōtoku.[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]
 2. Thiên hoàng Jitō thời kỳ Thiên hoàng Monmu.[12][13][14][15][16][17][18]
 3. Thiên hoàng Gemmei thời kỳ Thiên hoàng Genshō.[19][20][21][22][23][24][25]
 4. Thiên hoàng Genshō thời kỳ Thiên hoàng Shōmu.[21][26][27][28][29][30][31]
 5. Thiên hoàng Kōken thời kỳ Thiên hoàng Junnin.[32][33][34][35][36][37][38][39][40]
 6. Thiên hoàng Kōnin thời kỳ Thiên hoàng Kanmu.[41][42][43][44][45][46][47]
 7. Thiên hoàng Heizei thời kỳ Thiên hoàng Saga.[48][49][50][51][52][53][54][55]
 8. Thiên hoàng Saga thời kỳ Thiên hoàng Junna.[56][57][58][59][60][61][62]
 9. Thiên hoàng Junna thời kỳ Thiên hoàng Ninmyō.[60][63][64][65][66][67][68]
 10. Thiên hoàng Seiwa thời kỳ Thiên hoàng Yōzei.[69][70][71][72][73][74][75]
 11. Thiên hoàng Yōzei thời kỳ Thiên hoàng Kōkō[76]
 12. Thiên hoàng Uda thời kỳ Thiên hoàng Daigo.[77][78][79][80][81][82]
 13. Thiên hoàng Suzaku thời kỳ Thiên hoàng Murakami.[83][84][85][86][87][88]
 14. Thiên hoàng Reizei thời kỳ Thiên hoàng En'yū.[89][90][91][92][93][94]
 15. Thiên hoàng En'yū thời kỳ Thiên hoàng Kazan.[95][96][97][98][99][100]
 16. Thiên hoàng Kazan thời kỳ Thiên hoàng Ichijō.[101][102][103][104][105][106]
 17. Thiên hoàng Ichijō thời kỳ Thiên hoàng Sanjō.[107][108][109][110][111][112]
 18. Thiên hoàng Sanjō thời kỳ Thiên hoàng Go-Ichijō.[92][113][114][115][116][117]
 19. Thiên hoàng Go-Suzaku thời kỳ Thiên hoàng Go-Reizei.[118][119][120][121][122]
 20. Thiên hoàng Go-Sanjō thời kỳ Thiên hoàng Shirakawa.[109][123][124][125][126]
 21. Thiên hoàng Shirakawa thời kỳ Thiên hoàng Horikawa.[127][128][129][130][131]
 22. Thiên hoàng Toba thời kỳ Thiên hoàng Sutoku.[109][132][133][134][135]
 23. Thiên hoàng Sutoku thời kỳ Thiên hoàng Konoe.[136][137][138][139][140]
 24. Thiên hoàng Go-Shirakawa thời kỳ Thiên hoàng Nijō.[141][142][143][144][145][146]
 25. Thiên hoàng Takakura thời kỳ Thiên hoàng Antoku.[147][148][149][150][151][152]
 26. Thiên hoàng Go-Toba thời kỳ Thiên hoàng Tsuchimikado.[153][154][155][156][157]
 27. Thiên hoàng Tsuchimikado thời kỳ Thiên hoàng Juntoku.[158][159][160][161][162][163][164]
 28. Thiên hoàng Juntoku thời kỳ Thiên hoàng Chūkyō.[165][166][167][168][169][170]
 29. Pháp hoàng Morisada shinnō thời kỳ Thiên hoàng Go-Horikawa (suy tôn, chưa từng làm Thiên hoàng nhưng có con làm Thiên hoàng lúc đã xuất gia)[171]
 30. Thiên hoàng Go-Horikawa thời kỳ Thiên hoàng Shijō.[172][173][174][175]
 31. Thiên hoàng Go-Saga thời kỳ Thiên hoàng Go-Fukakusa.[176][177][178][179]
 32. Thiên hoàng Go-Fukakusa thời kỳ Thiên hoàng Kameyama.[180][181][182][183]
 33. Thiên hoàng Kameyama thời kỳ Thiên hoàng Go-Uda.[184][185][186][187][188]
 34. Thiên hoàng Go-Uda thời kỳ Thiên hoàng Fushimi.[189][190][191][192]
 35. Thiên hoàng Fushimi thời kỳ Thiên hoàng Go-Fushimi.[193][194][195][196]
 36. Thiên hoàng Go-Fushimi thời kỳ Thiên hoàng Go-Nijō.[197][198][199][200]
 37. Thiên hoàng Hanazono thời kỳ Thiên hoàng Go-Daigo.[201][202][203][204]
 38. Thiên hoàng Kogon thời kỳ Thiên hoàng Go-Daigo.[205]
 39. Thiên hoàng Go-Daigo thời kỳ Thiên hoàng Go-Murakami.[206][207][208][209]
 40. Thiên hoàng Kōmyō thời kỳ Thiên hoàng Sukō.[210][211][212]
 41. Thiên hoàng Sukō thời kỳ Thiên hoàng Gō-murakami.[213]
 42. Thiên hoàng Go-Kōgon thời kỳ Thiên hoàng Go-En'yū.[214][215]
 43. Thiên hoàng Go-En'yū thời kỳ Thiên hoàng Go-Komatsu.[216][217]
 44. Thiên hoàng Chōkei thời kỳ Thiên hoàng Go-Kameyama.[218][219][220]
 45. Thiên hoàng Go-Kameyama thời kỳ Thiên hoàng Go-komatsu.[221]
 46. Thiên hoàng Go-Komatsu thời kỳ Thiên hoàng Shōkō.[222][223]
 47. Thân vương Fushimi MiyaSada thời kỳ Thiên hoàng Go-Hanazono (suy tôn, chưa từng làm Thiên hoàng nhưng vì có con làm Thiên hoàng).[224]
 48. Thiên hoàng Go-Hanazono thời kỳ Thiên hoàng Go-Tsuchimikado.[225][226]
 49. Thiên hoàng Ōgimachi thời kỳ Thiên hoàng Go-Yōzei.[227][228][229]
 50. Thiên hoàng Go-Yōzei thời kỳ Thiên hoàng Go-Mizunoo.[230][231][232]
 51. Thiên hoàng Go-Mizunoo thời kỳ Thiên hoàng Meishō.[230][233][234][235]
 52. Thiên hoàng Meishō thời kỳ Thiên hoàng Go-Kōmyō.[109][230][236][237]
 53. Thiên hoàng Go-Sai thời kỳ Thiên hoàng Reigen.[230][238][239]
 54. Thiên hoàng Reigen thời kỳ Thiên hoàng Higashiyama.[230][240][241]
 55. Thiên hoàng Higashiyama thời kỳ Thiên hoàng Nakamikado.[242][243][244]
 56. Thiên hoàng Nakamikado thời kỳ Thiên hoàng Sakuramachi.[245][246][247]
 57. Thiên hoàng Sakuramachi thời kỳ Thiên hoàng Momozono.[248][249][250]
 58. Thiên hoàng Go-Sakuramachi thời kỳ Thiên hoàng Go-Momozono.[230][251][252]
 59. Thiên hoàng Kōkaku thời kỳ Thiên hoàng Ninkō.[230][253][254][255]
 60. Thiên hoàng Akihito thời kỳ Thiên hoàng Nauruhito
 • Trong lịch sử Nhật Bản, ba vị "Chuẩn Thái thượng Thiên hoàng"[256]:
 1. Thân vương Morisada (Thủ Trinh Thân vương; 守貞親王);
 2. Thân vương Fushiminomiya Sadafusa (Phục Kiến cung Trinh Thành Thân vương; 伏見宮貞成親王);
 3. Thân vương Atsu Akira (Đôn Minh Thân vương; 敦明親王);
 • Có 3 vị "Thái thượng Thiên hoàng" qua đời mới được truy tôn, thực tế chưa giữ ngôi vị ngày nào:
 1. Ashikaga Yoshimitsu - sau bị hủy bỏ bởi con trai[257];
 2. Thân vương Makoto Hitoshi - cha của Thiên hoàng Go-Yōzei[258];
 3. Thân vương Miya Nori Hitoshi - cha của Thiên hoàng Kōkaku[258];

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ Thảo luận việc Thiên hoàng thoái vị
 2. ^ Nhật Bản thư kỷ, quyển 2426
 3. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 9
 4. ^ Brown, trang265-266
 5. ^ Varley, trang130-132
 6. ^ Titsingh, trang43-47
 7. ^ Nhật Bản kỷ lược, Tiền biên 7-8
 8. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 35
 9. ^ Quốc sử lược, đời 35
 10. ^ Nhật Bản thư kỷ, quyển 25
 11. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 36
 12. ^ Nhật Bản thư kỷ, quyển 30
 13. ^ Varley, sđd, trang 137
 14. ^ Brown, sđd, trang 270
 15. ^ Nhật Bản kỷ lược, Tiền biên 8
 16. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 12
 17. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 41
 18. ^ Titsingh, trang59-60
 19. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 14
 20. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 43
 21. ^ a b Nhật Bản kỷ lược, Tiền biên 9
 22. ^ Tục Nhật bản kỷ, quyển 6
 23. ^ Varley, sđd, trang 140
 24. ^ Brown, trang 271
 25. ^ Titsingh, trang63-65
 26. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 15
 27. ^ Brown, trang271-272
 28. ^ Titsingh, trang65-67
 29. ^ Tục Nhật bản kỷ, quyển 9
 30. ^ Varley, sđd, trang 141
 31. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 44
 32. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 47
 33. ^ Tục Nhật bản kỷ, quyển 25
 34. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 17-19
 35. ^ Brown, trang274-276
 36. ^ Varley, trang 143-147
 37. ^ Titsingh, trang73-75 và 78-81
 38. ^ Nhật Bản kỷ lược, Tiền biên 10-11
 39. ^ Tục Nhật bản kỷ, quyển 20
 40. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 46 và 48
 41. ^ Brown, sđd, trang 277
 42. ^ Nhật Bản kỷ lược, Tiền biên 12
 43. ^ Tục Nhật bản kỷ, quyển 36
 44. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 20
 45. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 49
 46. ^ Varley, trang147-148
 47. ^ Titsingh, trang81-85
 48. ^ Nhật Bản hậu kỷ, quyển 17 phần 6
 49. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 51
 50. ^ Titsingh, trang 96-97
 51. ^ Varley, sđd, trang 151
 52. ^ Brown, sđd, trang 280-281
 53. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 22
 54. ^ Nhật Bản kỷ lược, Tiền biên 13
 55. ^ Ponsonby-Fane, sđd, trang 318
 56. ^ Nhật Bản hậu kỷ, quyển 30 phần 4
 57. ^ Varley, sđd, trang 163
 58. ^ Brown, sđd, trang 282
 59. ^ Titsingh, trang97-102
 60. ^ a b Nhật Bản kỷ lược, Tiền biên 14
 61. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 23
 62. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 52
 63. ^ Varley, sđd, trang 164
 64. ^ Brown, sđd, trang 282–283
 65. ^ Titsingh, trang103-106
 66. ^ Nhật Bản hậu kỷ, quyển 40 phần 4
 67. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 24
 68. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 53
 69. ^ Nhật Bản tam đại thực lục, quyển 29
 70. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 56
 71. ^ Nhật Bản kỷ lược, Tiền biên 18
 72. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 28
 73. ^ Varley, sđd, trang 170
 74. ^ Brown, sđd, trang 288-289
 75. ^ Titsingh, sđd, trang 122
 76. ^ Nhật Bản tam đại thực lục, quyển 30
 77. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 31
 78. ^ Brown, trang 289-290
 79. ^ Varley, trang175-179
 80. ^ Titsingh, trang125-129
 81. ^ Nhật Bản kỷ lược, Tiền biên 20
 82. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 59
 83. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 61
 84. ^ Brown, sđd, trang 295
 85. ^ Varley, sđd, trang 130
 86. ^ Titsingh, trang134-138
 87. ^ Nhật Bản kỷ lược, Hậu biên 2
 88. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 33
 89. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 63
 90. ^ Brown, sđd, trang 298
 91. ^ Varley, sđd, trang 190
 92. ^ a b Titsingh, sđd, trang 155
 93. ^ Nhật Bản kỷ lược, Hậu biên 5
 94. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 35
 95. ^ Brown, sđd, trang 300
 96. ^ Varley, trang191-192
 97. ^ Titsingh, trang144-148
 98. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 64
 99. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 36
 100. ^ Nhật Bản kỷ lược, Hậu biên 7
 101. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 37
 102. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 65
 103. ^ Nhật Bản kỷ lược, Hậu biên 8
 104. ^ Brown, trang300-302
 105. ^ Varley, trang 192
 106. ^ Titsingh, trang 148-149
 107. ^ Brown, sđd, trang 306-307
 108. ^ Titsingh, sđd, trang 154
 109. ^ a b c d Varley, sđd, trang 44
 110. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 66
 111. ^ Nhật Bản kỷ lược, Hậu biên 11
 112. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 38
 113. ^ Brown, sđd, trang 307
 114. ^ Varley, sđd, trang 195
 115. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 39
 116. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 67
 117. ^ Nhật Bản kỷ lược, Hậu biên 12
 118. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 69
 119. ^ Brown, sđd, trang 311
 120. ^ Titsingh, sđd, trang 162
 121. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 41
 122. ^ Varley, trang 197
 123. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 71
 124. ^ Brown, sđd, trang 314-315
 125. ^ Titsingh, sđd, trang 169
 126. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 43
 127. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 44
 128. ^ Titsingh, sđd, trang 171
 129. ^ Varley, sđd, trang 202
 130. ^ Brown, sđd, trang 316
 131. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 72
 132. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 46
 133. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 74
 134. ^ Titsingh, sđd, trang 181-182
 135. ^ Brown, sđd, trang 320–322
 136. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 47
 137. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 75
 138. ^ Varley, trang204-205
 139. ^ Brown, trang322-324
 140. ^ Titsingh, trang181-185
 141. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 49
 142. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 77
 143. ^ Varley, trang205-208
 144. ^ Titsingh, trang188-190
 145. ^ Kitagawa, sđd, trang 783
 146. ^ Brown, sđd, trang 327
 147. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 52
 148. ^ Brown, trang329-330
 149. ^ Varley, trang212
 150. ^ Titsingh, trang194-195
 151. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 80
 152. ^ Kitagawa, sđd, trang 784
 153. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 82
 154. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 54
 155. ^ Brown, trang334-339
 156. ^ Varley, trang215-220
 157. ^ Titsingh, trang 207-221
 158. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 55
 159. ^ Brown, trang339-341
 160. ^ Varley, trang 220
 161. ^ Titsingh, trang221-230
 162. ^ Ponsonby-Fane, sđd, trang 87
 163. ^ Takekoshi, sđd, trang 186
 164. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 83
 165. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 56
 166. ^ Bornoff, sđd, trang 193
 167. ^ Brown, trang341-343
 168. ^ Varley, trang221-223
 169. ^ Titsingh, trang 230-238
 170. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 84
 171. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 58
 172. ^ Brown, trang344-349
 173. ^ Varley, trang226-227
 174. ^ Titsingh, trang 238-241
 175. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 86
 176. ^ Varley, trang228-231
 177. ^ Titsingh, trang 245-247
 178. ^ Đại Nhật Bản, quyển 60
 179. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 88
 180. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 61
 181. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 89
 182. ^ Varley, trang231-232
 183. ^ Titsingh, trang 248-253
 184. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 90
 185. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 62
 186. ^ Ponsonby-Fane, sđd, trang 422
 187. ^ Varley, trang232-233
 188. ^ Titsingh, trang 253-261
 189. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 63
 190. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 91
 191. ^ Varley, sđd, trang 237
 192. ^ Titsingh, trang262-269
 193. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 92
 194. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 64
 195. ^ Titsingh279
 196. ^ Varley, sđd, trang 241
 197. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 65
 198. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 93
 199. ^ Varley, trang238-239
 200. ^ Titsingh, trang 274-275
 201. ^ Varley, trang239-241
 202. ^ Titsingh, trang278-281
 203. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 67
 204. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 95
 205. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 68
 206. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 68-69
 207. ^ Varley, trang241-269
 208. ^ Titsingh, trang281-286 và 290-294
 209. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 96
 210. ^ Sử tịch tập lãm, Quang Minh thiên hoàng
 211. ^ Titsingh, sđd, trang 315
 212. ^ Titsingh, trang294-298
 213. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 70
 214. ^ Sử tịch tập lãm, Hậu Quang Nghiêm thiên hoàng
 215. ^ Titsingh, trang 302-309
 216. ^ Sử tịch tập lãm, Hậu Viên Dung thiên hoàng
 217. ^ Titsingh, trang 310-316
 218. ^ Ponsonby-Fane, sđd, trang 128
 219. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 98
 220. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 71
 221. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 73
 222. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 100
 223. ^ Titsingh, trang 320-327
 224. ^ Tục bản triều thông giám, quyển 165
 225. ^ Titsingh, sđd, trang 351 và 356
 226. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 102
 227. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 106
 228. ^ Quốc sử lược, đời 106
 229. ^ Titsingh, trang 382-402
 230. ^ a b c d e f g Meyer, sđd, trang 186
 231. ^ Titsingh, sđd, trang 410
 232. ^ Quốc sử lược, đời 107
 233. ^ Quốc sử lược, đời 108
 234. ^ Titsingh, sđd, trang 411 và 414
 235. ^ Ponsonby-Fane, sđd, trang 114
 236. ^ Titsingh, sđd, trang 412
 237. ^ Quốc sử lược, đời 109
 238. ^ Titsingh, sđd, trang 414
 239. ^ Quốc sử lược, đời 111
 240. ^ Titsingh, sđd, trang 415
 241. ^ Quốc sử lược, đời 112
 242. ^ Quốc sử lược, đời 113
 243. ^ Meyer, sđd, trang 45–46
 244. ^ Titsingh, sđd, trang 416
 245. ^ Quốc sử lược, đời 114
 246. ^ Ponsonby-Fane, sđd, trang 118
 247. ^ Titsingh, sđd, trang 417
 248. ^ Titsingh, trang 417-418
 249. ^ Quốc sử lược, đời 115
 250. ^ Meyer, sđd, trang 47
 251. ^ Titsingh, trang419
 252. ^ Quốc sử lược, đời 117
 253. ^ Quốc sử lược, đời 119
 254. ^ Bản triều lược sử, quyển 3
 255. ^ Titsingh, trang 420-421
 256. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 40
 257. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 86
 258. ^ a b Đại Nhật Bản ngự lịch đại hoàng kỷ, đệ nhất biểu