Thái thượng Thiên hoàng

Thái thượng Thiên hoàng (太上天皇 (だいじょうてんのう) Daijō Tennō?), gọi tắt là Thượng hoàng (上皇 (じょうこう) Jōkō?), là tôn hiệu Thái thượng hoàng của các Thiên hoàng - những vị quân chủ Nhật Bản.

Thiên hoàng Akihito - vị Thái thượng Thiên hoàng thứ 60 của Nhật Bản.

Danh vị Thái thượng Thiên hoàng dùng để tôn xưng các Thiên hoàng đã thoái vị, hoặc sinh phụ của các Thiên hoàng đang tại vị. Nếu Thái thượng Thiên hoàng xuất gia, tức sẽ gọi Thái thượng Pháp hoàng. Các Thái thượng Thiên hoàng đều gọi chung là 「Viện; 院」, sau hợp nhất với "Tam cung" nên còn gọi 「Viện cung; 院宮」.

Nơi ở của các Thượng hoàng, Pháp hoàng là Tiên Động Ngự sở (仙洞御所; せんとうごしょSentō gosho), nên cũng có biệt xưng 「Tiên Động; 仙洞」.

Khái quát

sửa

Lịch sử

sửa

Năm Trì Thống thứ 11 (697), ngày 22 tháng 8 (dương lịch), Thiên hoàng Jitō thoái vị, nhường ngôi cho Thiên hoàng Monmu, tự xưng "Thái thượng Thiên hoàng", bắt đầu một thời kỳ Thái thượng Thiên hoàng của Nhật Bản. Truyền thống này kéo dài đến tận thời Edo, với vị Thái thượng Thiên hoàng gần nhất là Thiên hoàng Kōkaku, như vậy tổng cộng trong lịch sử Nhật Bản đã có tới 60 vị Thái thượng Thiên hoàng chính thống được ghi nhận.

Trước đó, Thiên hoàng Kōgyoku từng nhường ngôi cho em trai Thiên hoàng Kōtoku, nhưng vào lúc đó Thiên hoàng Kōgyoku vẫn chưa xưng tước hiệu "Thái thượng Thiên hoàng", mà chỉ được gọi là「Hoàng tổ Mẫu tôn; 皇祖母尊」, sau đó không lâu bà lại tiếp tục trở lại vị trí Thiên hoàng.

Năm 1817, ngày 9 tháng 5 (tức ngày 24 tháng 3 năm Văn Hóa thứ 14), Thiên hoàng Kōkaku tuyên bố thoái vị, nhường ngôi cho Thiên hoàng Ninkō. Ông là Thái thượng Thiên hoàng cuối cùng trước thời Minh Trị, vì sau đó Thiên hoàng Meiji sửa lại luật pháp, Hoàng thất điển phạm không thừa nhận Thiên hoàng thoái vị nữa. Mãi đến năm 2017, ngày 9 tháng 6, Hiến pháp Nhật Bản lại tiếp tục được sửa "Đặc biệt dự luật"[1], thông qua việc Thiên hoàng Akihito bày tỏ ý muốn thoái vị. Như vậy, ngày 30 tháng 4 năm 2019, Thiên hoàng Akihito sẽ chính thức cử hành đại lễ nhường ngôi cho Hoàng thái tử Naruhito, trở thành vị "Thượng hoàng" tiếp theo sau hơn 200 năm của Nhật Bản.

Quyền lực

sửa

Khi Đại Bảo pháp lệnh (大寶律令) được ban hành, quy định cho Thái thượng Thiên hoàng vẫn rất mịt mờ, Thái thượng Thiên hoàng cùng Thiên hoàng đều có thể Viện tuyên (院宣; nghĩa là "Tuyên chỉ"), như vậy quyền lực của Thái thượng Thiên hoàng trên thực tế cũng như Thiên hoàng đều ngang nhau. Một Thái thượng Thiên hoàng có thể lập nên Viện thính (院廳) cùng Viện tàng nhân (院藏人), hình thành cơ quan chính trị ngang hàng với Thiên hoàng.

Thời cuối của thời Heian, trạng thái Nhiếp chính quan do quan hệ ngoại thích của Thiên hoàng đã bị chế độ Viện chính (院政) thay thế. Rất nhiều Thái thượng Thiên hoàng nổi danh trong lịch sử đều thuộc về thời kỳ này, như Thiên hoàng Shirakawa - một trong những Thái thượng Thiên hoàng quyền lực nhất trong lịch sử. Theo ngôn ngữ Nhật Bản, những Thái thượng Thiên hoàng tuy thoái vị nhưng vẫn quyền lực được gọi là 「Trị thiên chi Quân; 治天之君; ちてんのきみChiten no Kimi」.

Biến động

sửa

Truyền thống cho rằng, Thiên hoàng khi tại vị mà băng hà thì rất xui xẻo, vì vậy trong lịch sử Nhật Bản không ít các trường hợp Thiên hoàng phải thoái vị, thu nhận tôn xưng Thái thượng Thiên hoàng sau đó mới từ từ chậm rãi qua đời. Ví dụ cụ thể nhất là Thiên hoàng Daigo tại vị 8 ngày, Thiên hoàng Ichijō tại vị 10 ngày cùng Thiên hoàng Go-Suzaku tại vị 3 ngày.

Tuy nhiên, dù các Thái thượng Thiên hoàng phần lớn sẽ được Thiên hoàng kế nhiệm tôn xưng không lâu sau đó, nhưng điều này không có nghĩa cứ Thiên hoàng nào thoái vị thì sẽ lập tức được gọi là Thái thượng Thiên hoàng. Ví dụ như Thiên hoàng Ninmyō cùng với Thiên hoàng Go-SuzakuThiên hoàng Go-Daigo, nhường ngôi cho con trai của họ là Thiên hoàng Montoku cùng với Thiên hoàng Go-ReizeiThiên hoàng Go-Murakami, liền 1-2 ngày sau đã băng hà, chưa kịp tôn xưng. Hoặc như Thiên hoàng Junnin, Thiên hoàng Antoku , Thiên hoàng Yōzei cùng Thiên hoàng Chūkyō là những Thiên hoàng bị phế truất, ngôi vị bất cập, không thể gia xưng được.

Trái lại, những vị như Thiên hoàng Kōgon cùng Thiên hoàng Sukō, đều là sau khi bị phế lại được gia tặng tôn hiệu Thái thượng Thiên hoàng. Ashikaga Yoshimitsu sau khi mất, được truy tặng "Thái thượng Thiên hoàng", nhưng bị con trai Ashikaga Yoshimochi hủy bỏ. Từ năm 1301 đến năm 1304, Nhật Bản có tới 5 vị Thái thượng Thiên hoàng, gồm Thiên hoàng Go-Fukakusa, Thiên hoàng Kameyama, Thiên hoàng Go-Uda, Thiên hoàng Fushimi cùng Thiên hoàng Go-Fushimi. Đây là trường hợp hi hữu duy nhất trong lịch sử Nhật Bản.

Mặt khác, trong lịch sử Nhật Bản cũng có những trường hợp chưa từng lên ngôi Thiên hoàng, nhưng do con trai trở thành Thiên hoàng mà được tôn xưng Thái thượng Thiên hoàng hoặc có đãi ngộ cùng cấp với Thái thượng Thiên hoàng, đó gọi là thể chế 「Chuẩn Thái thượng Thiên hoàng; 准太上天皇」. Như Thân vương Morisada (Thủ Trinh Thân vương; 守貞親王) - cha của Thiên hoàng Go-Horikawa, cùng Thân vương Fushiminomiya Sadafusa (Phục Kiến cung Trinh Thành Thân vương; 伏見宮貞成親王) - cha của Thiên hoàng Go-Hanazono. Về sau, sự dâng tôn trở nên khắc khe, không phải vị Thiên hoàng nào cũng có thể truy tôn cho cha ruột, như bản thân Thiên hoàng Kōkaku muốn truy tặng cho cha là Thân vương Kusanori Norinhita (Nhàn Viện cung Điển Nhân Thân vương; 閑院宮典仁親王), nhưng đều bị quần thần phản đối, xảy ra Tôn hiệu sự kiện gây bất bình.

Danh sách

sửa
 • Các vị "Thái thượng Thiên hoàng" chính thống:
 1. Thiên hoàng Kōgyoku (Thái thượng Thiên hoàng đầu tiên không chính thức) thời kỳ Thiên hoàng Kōtoku.[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]
 2. Thiên hoàng Jitō thời kỳ Thiên hoàng Monmu.[12][13][14][15][16][17][18]
 3. Thiên hoàng Gemmei thời kỳ Thiên hoàng Genshō.[19][20][21][22][23][24][25]
 4. Thiên hoàng Genshō thời kỳ Thiên hoàng Shōmu.[21][26][27][28][29][30][31]
 5. Thiên hoàng Shōmu thời kỳ Thiên hoàng Kōken.[32][33]
 6. Thiên hoàng Kōken thời kỳ Thiên hoàng Junnin.[34][35][36][37][38][39][40][41][42]
 7. Thiên hoàng Kōnin thời kỳ Thiên hoàng Kanmu.[43][44][45][46][47][48][49]
 8. Thiên hoàng Heizei thời kỳ Thiên hoàng Saga.[50][51][52][53][54][55][56][57]
 9. Thiên hoàng Saga thời kỳ Thiên hoàng Junna.[58][59][60][61][62][63][64]
 10. Thiên hoàng Junna thời kỳ Thiên hoàng Ninmyō.[62][65][66][67][68][69][70]
 11. Thiên hoàng Seiwa thời kỳ Thiên hoàng Yōzei.[71][72][73][74][75][76][77] [78]
 12. Thiên hoàng Uda thời kỳ Thiên hoàng Daigo.[79][80][81][82][83][84]
 13. Thiên hoàng Daigo thời kỳ Thiên hoàng Suzaku.[85]
 14. Thiên hoàng Suzaku thời kỳ Thiên hoàng Murakami.[86][87][88][89][90][91]
 15. Thiên hoàng Reizei thời kỳ Thiên hoàng En'yū.[92][93][94][95][96][97]
 16. Thiên hoàng En'yū thời kỳ Thiên hoàng Kazan.[98][99][100][101][102][103]
 17. Thiên hoàng Kazan thời kỳ Thiên hoàng Ichijō.[104][105][106][107][108][109]
 18. Thiên hoàng Ichijō thời kỳ Thiên hoàng Sanjō.[110][111][112][113][114][115]
 19. Thiên hoàng Sanjō thời kỳ Thiên hoàng Go-Ichijō.[95][116][117][118][119][120]
 20. Thiên hoàng Go-Sanjō thời kỳ Thiên hoàng Shirakawa.[112][121][122][123][124]
 21. Thiên hoàng Shirakawa thời kỳ Thiên hoàng Horikawa.[125][126][127][128][129]
 22. Thiên hoàng Toba thời kỳ Thiên hoàng Sutoku.[112][130][131][132][133]
 23. Thiên hoàng Sutoku thời kỳ Thiên hoàng Konoe.[134][135][136][137][138]
 24. Thiên hoàng Go-Shirakawa thời kỳ Thiên hoàng Nijō.[139][140][141][142][143][144]
 25. Thiên hoàng Nijō thời kỳ Thiên hoàng Rokujō.[145]
 26. Thiên hoàng Takakura thời kỳ Thiên hoàng Antoku.[146][147][148][149][150][151]
 27. Thiên hoàng Go-Toba thời kỳ Thiên hoàng Tsuchimikado.[152][153][154][155][156]
 28. Thiên hoàng Tsuchimikado thời kỳ Thiên hoàng Juntoku.[157][158][159][160][161][162][163]
 29. Thiên hoàng Juntoku thời kỳ Thiên hoàng Chūkyō.[164][165][166][167][168][169]
 30. Pháp hoàng Morisada thời kỳ Thiên hoàng Go-Horikawa (suy tôn, chưa từng làm Thiên hoàng nhưng có con làm Thiên hoàng lúc đã xuất gia)[170]
 31. Thiên hoàng Go-Horikawa thời kỳ Thiên hoàng Shijō.[171][172][173][174]
 32. Thiên hoàng Go-Saga thời kỳ Thiên hoàng Go-Fukakusa.[175][176][177][178]
 33. Thiên hoàng Go-Fukakusa thời kỳ Thiên hoàng Kameyama.[179][180][181][182]
 34. Thiên hoàng Kameyama thời kỳ Thiên hoàng Go-Uda.[183][184][185][186][187]
 35. Thiên hoàng Go-Uda thời kỳ Thiên hoàng Fushimi.[188][189][190][191]
 36. Thiên hoàng Fushimi thời kỳ Thiên hoàng Go-Fushimi.[192][193][194][195]
 37. Thiên hoàng Go-Fushimi thời kỳ Thiên hoàng Go-Nijō.[196][197][198][199]
 38. Thiên hoàng Hanazono thời kỳ Thiên hoàng Go-Daigo.[200][201][202][203]
 39. Thiên hoàng Kōgon thời kỳ Thiên hoàng Kōmyō.[204][205][206][207][208]
 40. Thiên hoàng Kōmyō thời kỳ Thiên hoàng Sukō.[209][210][211]
 41. Thiên hoàng Sukō thời kỳ Thiên hoàng Go-Kōgon.[212]
 42. Thiên hoàng Go-Kōgon thời kỳ Thiên hoàng Go-En'yū.[213][214]
 43. Thiên hoàng Go-En'yū thời kỳ Thiên hoàng Go-Komatsu.[215][216]
 44. Thiên hoàng Chōkei thời kỳ Thiên hoàng Go-Kameyama.[217][218][219]
 45. Thiên hoàng Go-Kameyama thời kỳ Thiên hoàng Go-Komatsu.[220]
 46. Thiên hoàng Go-Komatsu thời kỳ Thiên hoàng Shōkō.[221][222]
 47. Thượng hoàng Sadafusa thời kỳ Thiên hoàng Go-Hanazono (suy tôn, chưa từng làm Thiên hoàng nhưng vì có con làm Thiên hoàng).[223]
 48. Thiên hoàng Go-Hanazono thời kỳ Thiên hoàng Go-Tsuchimikado.[224][225]
 49. Thiên hoàng Ōgimachi thời kỳ Thiên hoàng Go-Yōzei.[226][227][228]
 50. Thiên hoàng Go-Yōzei thời kỳ Thiên hoàng Go-Mizunoo.[229][230][231]
 51. Thiên hoàng Go-Mizunoo thời kỳ Thiên hoàng Meishō.[229][232][233][234]
 52. Thiên hoàng Meishō thời kỳ Thiên hoàng Go-Kōmyō.[112][229][235][236]
 53. Thiên hoàng Go-Sai thời kỳ Thiên hoàng Reigen.[229][237][238]
 54. Thiên hoàng Reigen thời kỳ Thiên hoàng Higashiyama.[229][239][240]
 55. Thiên hoàng Higashiyama thời kỳ Thiên hoàng Nakamikado.[241][242][243]
 56. Thiên hoàng Nakamikado thời kỳ Thiên hoàng Sakuramachi.[244][245][246]
 57. Thiên hoàng Sakuramachi thời kỳ Thiên hoàng Momozono.[247][248][249]
 58. Thiên hoàng Go-Sakuramachi thời kỳ Thiên hoàng Go-Momozono.[229][250][251]
 59. Thiên hoàng Kōkaku thời kỳ Thiên hoàng Ninkō.[229][252][253][254]
 60. Thiên hoàng Akihito thời kỳ Thiên hoàng Nauruhito
 • Trong lịch sử Nhật Bản, ba vị "Chuẩn Thái thượng Thiên hoàng"[255]:
 1. Thân vương Morisada (Thủ Trinh Thân vương; 守貞親王);
 2. Thân vương Fushimi-no-miya Sadafusa (Phục Kiến cung Trinh Thành Thân vương; 伏見宮貞成親王);
 3. Thân vương Atsu Akira (Đôn Minh Thân vương; 敦明親王);
 • Có 3 vị "Thái thượng Thiên hoàng" qua đời mới được truy tôn, thực tế chưa giữ ngôi vị ngày nào:
 1. Ashikaga Yoshimitsu - sau bị hủy bỏ bởi con trai[256];
 2. Thân vương Makoto Hitoshi - cha của Thiên hoàng Go-Yōzei[257];
 3. Thân vương Miya Nori Hitoshi - cha của Thiên hoàng Kōkaku[257];

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa
 1. ^ Thảo luận việc Thiên hoàng thoái vị
 2. ^ Nhật Bản thư kỷ, quyển 2426
 3. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 9
 4. ^ Brown, trang265-266
 5. ^ Varley, trang130-132
 6. ^ Titsingh, trang43-47
 7. ^ Nhật Bản kỷ lược, Tiền biên 7-8
 8. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 35
 9. ^ Quốc sử lược, đời 35
 10. ^ Nhật Bản thư kỷ, quyển 25
 11. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 36
 12. ^ Nhật Bản thư kỷ, quyển 30
 13. ^ Varley, sđd, trang 137
 14. ^ Brown, sđd, trang 270
 15. ^ Nhật Bản kỷ lược, Tiền biên 8
 16. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 12
 17. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 41
 18. ^ Titsingh, trang59-60
 19. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 14
 20. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 43
 21. ^ a b Nhật Bản kỷ lược, Tiền biên 9
 22. ^ Tục Nhật Bản kỷ, quyển 6
 23. ^ Varley, sđd, trang 140
 24. ^ Brown, trang 271
 25. ^ Titsingh, trang63-65
 26. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 15
 27. ^ Brown, trang271-272
 28. ^ Titsingh, trang65-67
 29. ^ Tục Nhật Bản kỷ, quyển 9
 30. ^ Varley, sđd, trang 141
 31. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 44
 32. ^ Varley, p. 143.
 33. ^ Titsingh, p. 74, p. 74, at Google Books; Varley, p. 143.
 34. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 47
 35. ^ Tục Nhật Bản kỷ, quyển 25
 36. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 17-19
 37. ^ Brown, trang274-276
 38. ^ Varley, trang 143-147
 39. ^ Titsingh, trang73-75 và 78-81
 40. ^ Nhật Bản kỷ lược, Tiền biên 10-11
 41. ^ Tục Nhật Bản kỷ, quyển 20
 42. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 46 và 48
 43. ^ Brown, sđd, trang 277
 44. ^ Nhật Bản kỷ lược, Tiền biên 12
 45. ^ Tục Nhật Bản kỷ, quyển 36
 46. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 20
 47. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 49
 48. ^ Varley, trang147-148
 49. ^ Titsingh, trang81-85
 50. ^ Nhật Bản hậu kỷ, quyển 17 phần 6
 51. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 51
 52. ^ Titsingh, trang 96-97
 53. ^ Varley, sđd, trang 151
 54. ^ Brown, sđd, trang 280-281
 55. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 22
 56. ^ Nhật Bản kỷ lược, Tiền biên 13
 57. ^ Ponsonby-Fane, sđd, trang 318
 58. ^ Nhật Bản hậu kỷ, quyển 30 phần 4
 59. ^ Varley, sđd, trang 163
 60. ^ Brown, sđd, trang 282
 61. ^ Titsingh, trang97-102
 62. ^ a b Nhật Bản kỷ lược, Tiền biên 14
 63. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 23
 64. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 52
 65. ^ Varley, sđd, trang 164
 66. ^ Brown, sđd, trang 282–283
 67. ^ Titsingh, trang103-106
 68. ^ Nhật Bản hậu kỷ, quyển 40 phần 4
 69. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 24
 70. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 53
 71. ^ Nhật Bản tam đại thực lục, quyển 29
 72. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 56
 73. ^ Nhật Bản kỷ lược, Tiền biên 18
 74. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 28
 75. ^ Varley, sđd, trang 170
 76. ^ Brown, sđd, trang 288-289
 77. ^ Titsingh, sđd, trang 122
 78. ^ Nhật Bản tam đại thực lục, quyển 30
 79. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 31
 80. ^ Brown, trang 289-290
 81. ^ Varley, trang175-179
 82. ^ Titsingh, trang125-129
 83. ^ Nhật Bản kỷ lược, Tiền biên 20
 84. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 59
 85. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 61
 86. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 61
 87. ^ Brown, sđd, trang 295
 88. ^ Varley, sđd, trang 130
 89. ^ Titsingh, trang134-138
 90. ^ Nhật Bản kỷ lược, Hậu biên 2
 91. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 33
 92. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 63
 93. ^ Brown, sđd, trang 298
 94. ^ Varley, sđd, trang 190
 95. ^ a b Titsingh, sđd, trang 155
 96. ^ Nhật Bản kỷ lược, Hậu biên 5
 97. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 35
 98. ^ Brown, sđd, trang 300
 99. ^ Varley, trang191-192
 100. ^ Titsingh, trang144-148
 101. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 64
 102. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 36
 103. ^ Nhật Bản kỷ lược, Hậu biên 7
 104. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 37
 105. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 65
 106. ^ Nhật Bản kỷ lược, Hậu biên 8
 107. ^ Brown, trang300-302
 108. ^ Varley, trang 192
 109. ^ Titsingh, trang 148-149
 110. ^ Brown, sđd, trang 306-307
 111. ^ Titsingh, sđd, trang 154
 112. ^ a b c d Varley, sđd, trang 44
 113. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 66
 114. ^ Nhật Bản kỷ lược, Hậu biên 11
 115. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 38
 116. ^ Brown, sđd, trang 307
 117. ^ Varley, sđd, trang 195
 118. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 39
 119. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 67
 120. ^ Nhật Bản kỷ lược, Hậu biên 12
 121. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 71
 122. ^ Brown, sđd, trang 314-315
 123. ^ Titsingh, sđd, trang 169
 124. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 43
 125. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 44
 126. ^ Titsingh, sđd, trang 171
 127. ^ Varley, sđd, trang 202
 128. ^ Brown, sđd, trang 316
 129. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 72
 130. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 46
 131. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 74
 132. ^ Titsingh, sđd, trang 181-182
 133. ^ Brown, sđd, trang 320–322
 134. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 47
 135. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 75
 136. ^ Varley, trang204-205
 137. ^ Brown, trang322-324
 138. ^ Titsingh, trang181-185
 139. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 49
 140. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 77
 141. ^ Varley, trang205-208
 142. ^ Titsingh, trang188-190
 143. ^ Kitagawa, sđd, trang 783
 144. ^ Brown, sđd, trang 327
 145. ^ “二条天皇”, Wikipedia (bằng tiếng Nhật), 2 tháng 11 năm 2022, truy cập ngày 2 tháng 12 năm 2022
 146. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 52
 147. ^ Brown, trang329-330
 148. ^ Varley, trang212
 149. ^ Titsingh, trang194-195
 150. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 80
 151. ^ Kitagawa, sđd, trang 784
 152. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 82
 153. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 54
 154. ^ Brown, trang334-339
 155. ^ Varley, trang215-220
 156. ^ Titsingh, trang 207-221
 157. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 55
 158. ^ Brown, trang339-341
 159. ^ Varley, trang 220
 160. ^ Titsingh, trang221-230
 161. ^ Ponsonby-Fane, sđd, trang 87
 162. ^ Takekoshi, sđd, trang 186
 163. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 83
 164. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 56
 165. ^ Bornoff, sđd, trang 193
 166. ^ Brown, trang341-343
 167. ^ Varley, trang221-223
 168. ^ Titsingh, trang 230-238
 169. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 84
 170. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 58
 171. ^ Brown, trang344-349
 172. ^ Varley, trang226-227
 173. ^ Titsingh, trang 238-241
 174. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 86
 175. ^ Varley, trang228-231
 176. ^ Titsingh, trang 245-247
 177. ^ Đại Nhật Bản, quyển 60
 178. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 88
 179. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 61
 180. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 89
 181. ^ Varley, trang231-232
 182. ^ Titsingh, trang 248-253
 183. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 90
 184. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 62
 185. ^ Ponsonby-Fane, sđd, trang 422
 186. ^ Varley, trang232-233
 187. ^ Titsingh, trang 253-261
 188. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 63
 189. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 91
 190. ^ Varley, sđd, trang 237
 191. ^ Titsingh, trang262-269
 192. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 92
 193. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 64
 194. ^ Titsingh279
 195. ^ Varley, sđd, trang 241
 196. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 65
 197. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 93
 198. ^ Varley, trang238-239
 199. ^ Titsingh, trang 274-275
 200. ^ Varley, trang239-241
 201. ^ Titsingh, trang278-281
 202. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 67
 203. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 95
 204. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 68
 205. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 68-69
 206. ^ Varley, trang241-269
 207. ^ Titsingh, trang281-286 và 290-294
 208. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 96
 209. ^ Sử tịch tập lãm, Quang Minh thiên hoàng
 210. ^ Titsingh, sđd, trang 315
 211. ^ Titsingh, trang294-298
 212. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 70
 213. ^ Sử tịch tập lãm, Hậu Quang Nghiêm thiên hoàng
 214. ^ Titsingh, trang 302-309
 215. ^ Sử tịch tập lãm, Hậu Viên Dung thiên hoàng
 216. ^ Titsingh, trang 310-316
 217. ^ Ponsonby-Fane, sđd, trang 128
 218. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 98
 219. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 71
 220. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 73
 221. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 100
 222. ^ Titsingh, trang 320-327
 223. ^ Tục bản triều thông giám, quyển 165
 224. ^ Titsingh, sđd, trang 351 và 356
 225. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 102
 226. ^ Nhật Bản quốc sử lược, đời 106
 227. ^ Quốc sử lược, đời 106
 228. ^ Titsingh, trang 382-402
 229. ^ a b c d e f g Meyer, sđd, trang 186
 230. ^ Titsingh, sđd, trang 410
 231. ^ Quốc sử lược, đời 107
 232. ^ Quốc sử lược, đời 108
 233. ^ Titsingh, sđd, trang 411 và 414
 234. ^ Ponsonby-Fane, sđd, trang 114
 235. ^ Titsingh, sđd, trang 412
 236. ^ Quốc sử lược, đời 109
 237. ^ Titsingh, sđd, trang 414
 238. ^ Quốc sử lược, đời 111
 239. ^ Titsingh, sđd, trang 415
 240. ^ Quốc sử lược, đời 112
 241. ^ Quốc sử lược, đời 113
 242. ^ Meyer, sđd, trang 45–46
 243. ^ Titsingh, sđd, trang 416
 244. ^ Quốc sử lược, đời 114
 245. ^ Ponsonby-Fane, sđd, trang 118
 246. ^ Titsingh, sđd, trang 417
 247. ^ Titsingh, trang 417-418
 248. ^ Quốc sử lược, đời 115
 249. ^ Meyer, sđd, trang 47
 250. ^ Titsingh, trang419
 251. ^ Quốc sử lược, đời 117
 252. ^ Quốc sử lược, đời 119
 253. ^ Bản triều lược sử, quyển 3
 254. ^ Titsingh, trang 420-421
 255. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 40
 256. ^ Đại Nhật Bản sử, quyển 86
 257. ^ a b Đại Nhật Bản ngự lịch đại hoàng kỷ, đệ nhất biểu