1304 là một năm nhuận bắt đầu vào ngày thứ Tư trong lịch Julius.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 2
Thế kỷ:
Thập niên:
Năm:

Sự kiệnSửa đổi

SinhSửa đổi

Tham khảoSửa đổi