Đại hội Đại biểu Nhân dân Nga

Đại hội Đại biểu Nhân dân Nga (tiếng Nga: Съезд народных депутатов РСФСР) và từ năm 1991 là Đại hội Đại biểu Nhân dân Liên bang Nga (tiếng Nga: Съезд народных депутатов Российской Федерации) là cơ quan nhà nước tối cao ở Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga và ở Liên bang Nga từ ngày 16 tháng 5 năm 1990 đến ngày 21 tháng 9 năm 1993. Được bầu vào ngày 4 tháng 3 năm 1990 trong thời gian 5 năm, cơ quan này đã bị giải thể (không có thẩm quyền lập hiến) bởi sắc lệnh của tổng thống trong cuộc khủng hoảng hiến pháp Nga năm 1993 và chấm dứt de facto khi Nhà Trắng Nga bị tấn công vào ngày 4 tháng 10 năm 1993. Đại hội đã đóng một vai trò quan trọng trong một số sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử nước Nga trong giai đoạn này, như tuyên bố về sự độc lập của Nga khỏi Liên Xô (tháng 12 năm 1991), sự vươn lên quyền lực của Boris Yeltsin, và cải cách kinh tế.

Đại hội Đại biểu Nhân dân Nga Xô viết
Đại hội Đại biểu Nhân dân Liên bang Nga

Съезд народных депутатов РСФСР
Съезд народных депутатов Российской Федерации
 Nga
(đến ngày 25 tháng 12 năm 1991, được đặt tên là Nga Xô viết)
Dạng
Mô hình
Đại hội
Lịch sử
Thành lập1990
Giải thể1993
Số ghế1.068 (ở điểm cao nhất)
638 (tham dự Đại hội khóa X (Xuất hiện))
Bầu cử
Hệ thống đầu phiếuĐầu phiếu đa số tương đối (bầu cử trực tiếp thông qua quận một thành viên)
Bầu cử vừa qua4 tháng 3 năm 1990
Trụ sở
Đại hội lần thứ mười (Xuất hiện) tại phiên họp tại Nhà Trắng Nga. 23 tháng 9 năm 1993
Nhà Trắng (Đại hội khóa X)
Đại Cung điện Kremlin (Đại hội khóa I-IX)

Chức năng chính

sửa

Đại hội có quyền thông qua luật theo đa số, sau đó phải được ký bởi tổng thống Nga (không có quyền phủ quyết cho đến tháng 7 năm 1991). Đại hội nắm giữ quyền lực tối cao trong nước (nghĩa là quyền quyết định "bất kỳ câu hỏi nào thuộc thẩm quyền Liên bang Nga") và một số quyền lực quan trọng nhất (thông qua và sửa đổi Hiến pháp[1], phê duyệt của Thủ tướng Nga và những người nắm giữ các cơ quan công quyền cao nhất, lựa chọn các thành viên của ủy ban giám sát hiến pháp (thẩm phán của Tòa án hiến pháp từ năm 1991), tuyên bố trưng cầu dân ý, luận tội tổng thống, v.v.) là quyền hạn độc quyền của Đại hội, chỉ được thực thi bởi cơ quan này.

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa