Đại hội Thể thao Viễn Đông

Đại hội Thể thao Viễn Đông là một sự kiện thể thao châu Á được coi là tiền thân của Đại hội Thể thao châu Á.

Logo Đại hội Thể thao Viễn Đông

Lịch sửSửa đổi

 
Đại hội Thể thao Viễn Đông 1923
Năm Đại hội Đăng cai
1913 I   Manila
1915 II   Shanghai
1917 III   Tokyo
1919 IV   Manila
1921 V   Shanghai
1923 VI   Osaka
1925 VII   Manila
1927 VIII   Shanghai
1930 IX   Tokyo
1934 X   Manila
1938 XI   Osaka (hủy bỏ)

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi