Đại hội Xô viết toàn Nga

Đại hội Xô viết toàn Nga là cơ quan quản lý tối cao Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga từ năm 1917 đến năm 1936, có hiệu quả. Hiến pháp Nga Xô viết năm 1918 bắt buộc rằng Quốc hội sẽ triệu tập ít nhất hai lần một năm, với nhiệm vụ xác định (và sửa đổi) các nguyên tắc Hiến pháp Xô viết và phê chuẩn hiệp ước hòa bình[1][2]. Cách mạng Tháng Mười lật đổ chính phủ lâm thời, làm cho Đại hội Xô viết duy nhất, và cơ quan quản lý cao nhất. Điều quan trọng cần lưu ý là Đại hội này không giống như Đại hội Xô viết nơi cai trị toàn Liên Xô sau khi thành lập năm 1922.

Đại hội Xô viết toàn Nga
Всероссийский Съезд Советов
 Nga
Huy hiệu hoặc biểu trưng
Dạng
Mô hình
Lịch sử
Thành lập1917
Giải thể1937
TrướcChính phủ Lâm thời Nga
Quốc hội Lập hiến Nga
Kế tiếpXô viết Tối cao Nga
Lãnh đạo
Số ghếKhác nhau trong mỗi đại hội:
  • 1090 tại Đại hội (I) đầu tiên
  • 1338 tại đại hội (XVII) vừa qua
Bầu cử
Hệ thống đầu phiếuBầu cử gián tiếp
Trụ sở
Congress of Soviets (1917).jpg
Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ hai (7 tháng 11, 9) tại Petrograd, Smolny
Đại hội không có địa điểm thường trực.

Đối với phần đầu của cuộc đời, Quốc hội là một cơ quan dân chủ. Trên nước Nga có hàng trăm liên xô, các cơ quan quản lý địa phương dân chủ, trong đó dân chúng xung quanh có thể tham gia. Liên Xô đã bầu các đại biểu vào Quốc hội, và sau đó đến lượt Quốc hội nắm quyền lực quốc gia, đưa ra các quyết định cao nhất. Có một số đảng chính trị được đại diện trong các phiên họp khác nhau của Quốc hội, mỗi đảng đã đấu tranh để tăng ảnh hưởng của chính họ trong các nước. Tuy nhiên, khi cuộc nội chiến tiến triển, quyền lực của Liên Xô đã giảm dần, với sự gia tăng quyền lực của chủ nghĩa Stalin đã củng cố hiệu quả tình trạng này dứt khoát biến Quốc hội thành một quốc hội có con dấu cao su. Đại hội được thành lập gồm đại diện của các hội đồng thành phố (1 đại biểu trên 25.000 cử tri) và các đại hội của tỉnh (nghĩa vụ) và các hội đồng cộng hòa tự trị (1 phó cho mỗi 125.000 dân).

Quyền tài phán độc quyền của Quốc hội bao gồm bầu cử Ban Chấp hành Trung ương toàn Nga, thông qua Hiến pháp SFSR của Nga và sửa đổi, phê chuẩn các sửa đổi do ủy ban điều hành trung ương đề xuất và phê chuẩn hiến pháp của các nước cộng hòa tự trị. Về các vấn đề khác, Quốc hội và Ban Chấp hành Trung ương có cùng thẩm quyền. Quốc hội đã không còn tồn tại vào cuối cuộc cải cách hiến pháp năm 1936-1919, khi lần đầu tiên vào liên minh và sau đó ở cấp cộng hòa bầu cử gián tiếp vào Liên Xô đã được thay thế bằng bầu cử trực tiếp ở tất cả các cấp với Xô Viết tối cao là cơ quan cao nhất.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Constitution (Fundamental Law) of the RSFSR
  2. ^ Jerry F. Hough, Merle Fainsod, How the Soviet Union is Governed, US: Harvard College, 1979, reprint, p. 50-51 61–63, 67–68, 73, 81–84.

Tham khảoSửa đổi