Trụ sở Đảng Dân chủ Nhật Bản tại Chiyoda

Đảng Dân chủ Nhật Bản (民主党, Minshutō, hay viết tắt là DPJ) là một đảng phái chính trị tự do xã hội tại Nhật Bản. Đảng Dân chủ được thành lập năm 1998 bởi việc hợp nhất của một vài đảng phái nhỏ hơn. Đây là đảng phái chính trị lớn thứ hai tại Hạ viện và lớn nhất tại Thượng viện Nhật Bản. DPJ cũng là đảng đối lập chính với đảng cầm quyền lâu đời Đảng Tự do Dân chủ.

Đảng Dân chủ giành được sự ủng hộ từ tầng lớp công nhân áo xanh và tầng lớp trung lưu tự do. Nó cũng giành được ủng hộ từ phụ nữ và tầng lớp dân thành thị.

Về chính sách đối ngoại, đảng có thiên hướng tự do, Đảng Dân chủ là đảng phái đối lập lớn nhất và cũng là đảng có đường lối ôn hòa nhất Nhật Bản.

Mười một năm sau khi thành lập, Đảng Dân chủ đã giành thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện tháng 8 năm 2009 và trở thành Đảng cầm quyền một mình.

Chủ tịch DPJSửa đổi

  1. Kan Naoto, tháng 4 năm 1998 – tháng 9 năm 1999
  2. Hatoyama Yukio, tháng 9 năm 1999 – tháng 12 năm 2002
  3. Kan Naoto, tháng 12 năm 2002 – tháng 5 năm 2004
  4. Okada Katsuya, tháng 5 năm 2004 – tháng 9 năm 2005
  5. Maehara Seiji, tháng 9 năm 2005 – tháng 3 năm 2006
  6. Ozawa Ichiro, tháng 4 năm 2006 – tháng 5 năm 2009
  7. Hatoyama Yukio, tháng 5 năm 2009 - tháng 6 năm 2010
  8. Kan Naoto, tháng 6 năm 2010 đến nay

Tham khảoSửa đổi