Đảng Mặt trận Sangkum Jatiniyum

Đảng Mặt trận Sangkum Jatiniyum, tên trước đây là Đảng Thống nhất Khmer, là một đảng đối lập Campuchia thành lập năm 1997 bởi chủ tịch hiện nay của đảng là Khieu Rada. Đã này được xem như là một đảng "dân chủ, tự do và dân tộc chủ nghĩa".

Khmer Unity Party
Lãnh tụKhieu Rada
Thành lập23rd October 1997 [1]
Ý thức hệLiberal
Democratic
Nationalist
Trang webhttp://kup.free.fr/

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa