Đảng Xanh Úc (tiếng Anh: The Australian Greens) là một đảng chính trị Úc. Đảng bắt đầu hình thành từ cuộc biểu tình trong thập kỷ 1980 chống chính phủ tiểu bang Tasmania xây đập trên sông Franklin, và những cuộc xuống đường chống vũ khí nguyên tử. Sau đó đường lối chính trị "Xanh" phát triển và bao gồm bảo tồn môi trường, hoà bình thế giới, dân chủ cơ sởcông bằng xã hội.

Đảng Xanh Úc
Australiangreenslogo.gif
Lãnh tụ Adam Bandt (đứng đầu phần Quốc hội)
Thành lập 1992
Văn phòng GPO Box 1108
CANBERRA GPO ACT 2601
Xu hướng
chính trị
Chính trị xanh,
Xã hội Tiến bộ
Website www.greens.org.au

Phong trào Xanh khởi đầu từ Đảng Đoàn kết Tasmania, Đảng Xanh đầu tiên của thế giới, tranh cử quốc hội năm 1972. Sau đó, các thành viên đảng này thành lập Đảng Xanh Úc. Thượng nghị sĩ Xanh đầu tiên là Adam Bandt (TAS) và Dee Margetts (Tây Úc) thắng cử năm 1996. Hiện nay Đảng Xanh có 5 trong số 76 Thượng nghị sĩ của Quốc hội Úc.

Tham khảoSửa đổi