Đất (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Đất hay tiếng Hán là Thổ (土), có thể đề cập đến:

Ngoài ra, Thổ còn đề cập đến: