Mở trình đơn chính
CPT Hardware-InputOutput
Input là những tín hiệu hoặc dữ liệu đưa vào hệ thống, và output là những tín hiệu mà hệ thống gửi ra.

Output hay đầu ra, ngã ra, xuất hay ngõ ra là một thuật ngữ bao hàm nghĩa có thể là một lối ra, một kết quả đưa ra sau một quá trình xử lý của hệ thống. Nó là khái niệm trừu tượng được sử dụng trong các mô hình, hệ thống thiết kế, hệ thống khai thác. Trong kinh tế, nó còn có nghĩa là sản lượng.

Tham khảoSửa đổi