Đóng góp của người dùng

ngày 7 tháng 8 năm 2018

ngày 29 tháng 5 năm 2017

 • James Rodríguez

  không có tóm lược sửa đổi

  13:24

  -199

 • James Rodríguez

  không có tóm lược sửa đổi

  13:16

  +199