Đóng góp của người dùng

ngày 22 tháng 8 năm 2016

 • Chữ số

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:02

  +47

 • Chữ số

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:01

  -57