Tham số bộ lọc
ID bộ lọc:45

Mô tả:

(xem được công khai)
Thống kê:Trong số 2.834 tác vụ cuối cùng, bộ lọc này đã so trùng được 10 tác vụ (0,35%). Trung bình, thời gian chạy của bộ lọc là 0,07 ms, và nó sử dụng 1 điều kiện của giới hạn điều kiện.
Các điều kiện:
page_id == 0 & user_editcount < 100 & equals_to_any ( page_namespace, 0, 118 ) & ( rmspecials(lcase(user_name)) in rmspecials(lcase(page_title)) | rmspecials(lcase(page_title)) in rmspecials(lcase(user_name)) )
Ghi chú:
Cờ:
Bộ lọc được sửa cuối cùng:16:41, ngày 9 tháng 10 năm 2020 bởi Plantaest (thảo luận | đóng góp)
Lịch sử:Xem lịch sử bộ lọc
Công cụ:Xuất bộ lọc này ra wiki khác
Tác vụ thực hiện nếu trùng