Tham số bộ lọc
ID bộ lọc:48

Mô tả:

(xem được công khai)
Thống kê:Trong số 2.357 tác vụ cuối cùng, bộ lọc này đã so trùng được 1 tác vụ (0,04%). Trung bình, thời gian chạy của bộ lọc là 0,03 ms, và nó sử dụng 0,7 điều kiện của giới hạn điều kiện.
Các điều kiện:
page_id == 0 & user_editcount < 50 & page_namespace == 0 & new_size > 1000 & !contains_any(added_lines, "[[", "{{", "{|", "==", "<ref", "''")
Ghi chú:
Cờ:
Bộ lọc được sửa cuối cùng:16:01, ngày 9 tháng 10 năm 2020 bởi Plantaest (thảo luận | đóng góp)
Lịch sử:Xem lịch sử bộ lọc
Công cụ:Xuất bộ lọc này ra wiki khác
Tác vụ thực hiện nếu trùng