Bóng rổ tại Đại hội Thể thao châu Á 2002 – Theo ngôn ngữ khác