Công chúa Gabriella, Nữ bá tước Carladès – Theo ngôn ngữ khác