Cử tạ tại Thế vận hội Mùa hè 2016 - 48 kg nữ – Theo ngôn ngữ khác