Cử tạ tại Thế vận hội Mùa hè 2016 - 85 kg nam – Theo ngôn ngữ khác