Danh sách các phim dựa trên thần thoại Hy Lạp - La Mã – Theo ngôn ngữ khác