Giải Oscar cho hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất – Theo ngôn ngữ khác