Liên minh Dân chủ Kitô giáo Đức – Theo ngôn ngữ khác