Thể loại:Công ty thành lập năm 1979 – Theo ngôn ngữ khác