Thể loại:Giải thưởng năm 1988 – Theo ngôn ngữ khác