Thể loại:Tổ chức thành lập thập niên 1950 – Theo ngôn ngữ khác