Thể loại:Thể thao năm 1999 theo quốc gia – Theo ngôn ngữ khác