Thể loại:Thiên thể phát hiện năm 1684 – Theo ngôn ngữ khác