Thể loại:Thiên thể phát hiện năm 2016 – Theo ngôn ngữ khác