Thể loại:Vương quốc Liên hiệp Anh năm 1995 – Theo ngôn ngữ khác