Trượt băng nằm ngửa tại Thế vận hội Mùa đông 2018 - Đơn nữ – Theo ngôn ngữ khác