Vương quốc Liên hiệp Bồ Đào Nha, Brasil và Algarve – Theo ngôn ngữ khác