Khác biệt giữa các bản “La Nhữ Tài”

n
Robot: Sửa đổi hướng
n (Robot: Sửa đổi hướng)
'''La Nhữ Tài''' ({{zh|s=罗汝才|t=羅汝才|p=Luó Rǔcái}}, ? – 1642), xước hiệu là [[Tào Tháo]], người [[Diên An|Duyên An]], [[Thiểm Tây]], thủ lãnh khởi nghĩa nông dân cuối [[nhà Minh|đời Minh]], từng tham gia [[Đại hội Huỳnh Dương]], về sau bị [[Lý Tự Thành]] sát hại.
 
==Quá trình hoạt động==
Mùa xuân năm thứ 8 (1635), ông là một trong 13 thủ lãnh tham gia Đại hội Huỳnh Dương.
 
Năm thứ 11 (1638), nghĩa quân bị quan quân của [[Hồng Thừa Trù]] bức bách, cùng bọn Trương Hiến Trung dưới chiêu bài “thụ phủ” (chấp nhận đầu hàng), nuôi quân chứa lương, chờ đợi thời cơ quật khởi. Năm sau (1639), Trương Hiến Trung lại nổi dậy, Nhữ Tài đang đồn trú ở [[Vân (huyện)vân|huyện Vân]], lập tức hưởng ứng.
 
Năm thứ 13 (1640), ông tiến vào [[Vu Sơn]], bị [[Tứ Xuyên]] nữ tổng binh [[Tần Lương Ngọc]] ngăn trở, bèn quay sang tấn công [[Quỳ Châu]], lại bị Tần Lương Ngọc đuổi theo. Không lâu sau, nghĩa quân bị thổ quân của Tần Lương Ngọc tập kích ở [[Mã Gia Trại]], tướng lĩnh “Đông Sơn hổ” bị giết, tổn thất hơn 600 người. Thổ quân thừa thắng liên tiếp đánh bại nghĩa quân tại Đàm Gia Bình, Tiên Tự Lĩnh, lấy đi cờ soái của La Nhữ Tài, bắt sống phó thủ lãnh “Tháp Thiên”. Ông đành bỏ chạy. Tháng 7, Nhữ Tài hội quân với Trương Hiến Trung ở Tứ Xuyên.
Năm thứ 14 (1641), vì bất đồng ý kiến với Trương Hiến Trung, ông đưa quân đến liên kết với Lý Tự Thành. Khi cướp phá thành trì, Lý lấy 6 phần, La lấy 4 phần. Tự Thành đặt hiệu cho ông là “'''Đại thiên Phủ dân Uy đức Đại tướng quân'''”.
 
Tháng 5 năm thứ 15 (1642), liên quân Lý – La vây đánh [[Khai Phong]], hơn 20 ngày không hạ được. Tháng 9, họ quay lại đón đánh viện quân của [[Tôn Truyện Đình]]. Tự Thành bày trận ở Giảng Vũ trường ở phía đông thành [[giáp (huyện)|huyện Giáp]], Nhữ Tài đóng quân trong rừng tùng bên ngoài [[chùa Hương Sơn]], kết thành thế ỷ giốc. Tự Thành trá bại bỏ chạy, vất lại rất nhiều quân nhu. Quan quân đang lúc đói kém, giành giật lẫn nhau, rối loạn đội ngũ. Nhữ Tài xông ra ngang sườn, Tự Thành cũng quay lại, hai mặt giáp kích, đánh cho quan quân đại bại.
 
==Cái chết==
986.568

lần sửa đổi