TuHan-bot
Người chủ Tranletuhan
Thư viện / khuôn khổ pywikipediabot
Ngôn ngữ lập trình Python
Môi trường / hệ điều hành Microsoft Windows
19 tháng 2, 2010
965.512

Đây là một tài khoản bot do tranletuhan tạo ra, nếu bạn muốn thảo luận vui lòng ghi vào thảo luận thành viên:Tranletuhan.

Đã thử nghiệm
  • Chào mừng thành viên mới với chữ ký theo danh sách: tự động
  • interwiki: tự động trên không gian: Bài viết và thể loại
  • Thêm liên kết chọn lọc:tự động
Đang tìm hiểu thêm các chức năng cơ bản khác
  • Thên bản mẫu vào đầu trang thảo luận của bài viết.