Wikipedia:Bảo quản viên

Bảo quản viên của Wikipedia thường được ví như người lau nhà, dẫn đến việc bảo quản được mô tả đôi khi là "việc lau dọn". Giống như thế giới thực, người gác cổng có thể có chìa khóa cho các văn phòng mà một số nhân viên khác không có, bảo quản viên có một số khả năng đặc thù của vai trò, nhưng - cũng giống như người gác cổng trong thế giới thực - họ không quan trọng hơn những người đóng góp khác.
Nuvola apps kgpg.png

Bảo quản viên (tiếng Anh: system operator và viết tắt là sysop hoặc administrator và viết tắt là admin), có giai đoạn mang tên người quản lý, là các thành viên trong Wikipedia được tin cậy trao quyền sử dụng một số công cụ kỹ thuật đặc biệt để bảo trì Wikipedia như xóa, phục hồi, đổi tên, và khóa trang; cấm, mở cấm tài khoản người dùng, IP; cấp quyền truy cập cho một số thành viên và các quyền khác. Xem thêm các tính năng mà bảo quản viên có thể thực hiện ở Wikipedia:Bảo quản viên/Công cụ.

Bảo quản viên là các tình nguyện viên đảm nhận các trách nhiệm mà họ được giao sau quá trình xem xét của cộng đồng; họ không phải nhân viên của tổ chức Wikimedia. Họ không bị yêu cầu buộc phải sử dụng các công cụ mình có và không bao giờ được sử dụng các công cụ này để giành lợi thế trong các tranh chấp mà mình có liên can.

Bảo quản viên không được trao thẩm quyền đặc biệt nào và họ ngang hàng với mọi người khác về công việc biên tập.

Bảo quản viên không phải là "ban đại diện" cho Wikipedia và cũng không bao giờ trở thành một nhóm đặc biệt, đặc nhiệm trên Wikipedia. Các ý kiến, sửa đổi của bảo quản viên trên các bài viết, thảo luận,... vẫn là ý kiến riêng của thành viên đó như mọi thành viên khác và được giải quyết theo thông lệ. Các thành viên khác không nên xem một bảo quản viên là một thành viên khác biệt trong quá trình đóng góp xây dựng Wikipedia.

Các quyền bảo quản viên có thể thực hiện

Bảo quản viên có thể thực thi các quyền sau về mặt kỹ thuật:

 • Cấm thành viên và mở cấm thành viên hoặc IP trong việc biên tập nội dung.
 • Áp dụng, thay đổi và bỏ việc khóa trang ở trang cụ thể để hạn chế hay cho phép việc chỉnh sửa, di chuyển hoặc tạo mới.
 • Gán và thu hồi các quyền người dùng ở Wikipedia:Yêu cầu cấp quyền.
 • Xem và khôi phục các trang đã bị xóa
 • Xóa các sửa đổi
 • Chỉnh sửa các trang bị khóa hoàn toàn
 • Ghi đè danh sách đen tiêu đề
 • Di chuyển trang đến tiêu đề trang hợp lý
 • Thực thi các quyền đặc biệt được liệt kê ở Wikipedia:Bảo quản viên/Công cụ

Theo quy ước, bảo quản viên thường có trách nhiệm đưa ra kết luận về kết quả của 1 thảo luận nào đó, chẳng hạn như WP:BQXB, nhưng một số biên tập viên có thể đóng thảo luận trong một số trường hợp.

Trở thành bảo quản viên

Nếu bạn mong muốn được trao các công cụ/chức năng/nhiệm vụ của một bảo quản viên, xin tham khảo điều lệ chọn bảo quản viên để có thể biết các tiêu chí để trở thành bảo quản viên và có thể tự ra ứng cử tại Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên.

Người dùng là bảo quản viên có thể thêm bản mẫu sau vào trang trang thành viên của mình:

Kết quả Người dùng
{{Bản mẫu:Thành viên Wikipedia/Bảo quản viên}}
 Người dùng này là một bảo quản viên của Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)
Xem trang nhúng

Một số nơi mà bảo quản viên có thể giúp đỡ

Các quyền bảo quản viên có thể giúp ích một số nơi ở Wikipedia như:

Khu vực Nội dung tác vụ
Wikipedia:Có vấn đề bản quyền, Thể loại:Bài chất lượng kém, Thể loại:Văn phong không thích hợp giải quyết công việc sau khi bài viết hết hạn 7 ngày
Trang Chính, chẳng hạn như Bản mẫu:Tin tức hay Wikipedia:Bạn có biết chọn lọc, đánh giá tất cả bài viết, tin tức đáp ứng yêu cầu theo ngày hoặc tuần
Wikipedia:Tuần tra thay đổi gần đây thẩm định nội dung hàng giờ hoặc hàng ngày
Tuần tra bài mới thẩm định nội dung hàng giờ hoặc hàng ngày
Thể loại:Chờ xóa xóa nhanh trong 24h
Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên giải quyết công việc ngay khi có yêu cầu mới
Mở, đóng và đưa ra kết luận ở Wikipedia:Biểu quyết xoá bài, Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc, Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt, Wikipedia:Ứng cử viên danh sách chọn lọc. đưa ra kết luận và giải quyết dựa trên kết quả thảo luận khi thời hạn biểu quyết kết thúc
Wikipedia:Yêu cầu cấp quyềnWikipedia:Yêu cầu gỡ quyền giải quyết công việc ngay khi có yêu cầu mới
Wikipedia:Báo cáo lạm dụng
Thể loại:Việc cần Bảo quản viên giải quyết

Lạm dụng công cụ bảo trì Wikipedia

Bảo quản viên có thể bị tước bỏ các công cụ bảo trì nếu họ lạm dụng các công cụ kỹ thuật được giao. Hiện tại, bảo quản viên có thể bị tước bỏ công cụ theo chỉ lệnh của Jimbo Wales hoặc theo quyết định của Hội đồng Trọng tài. Tùy theo sự suy xét của họ, mức phạt ít hơn cũng có thể được áp dụng đối với bảo quản viên có vấn đề, bao gồm hạn chế sử dụng một số công cụ nào đó. Khả năng kỹ thuật để có thể thực hiện gỡ bỏ công cụ của các bảo quản viên thuộc về các tiếp viên (m:steward).

Để tránh lạm dụng, các bảo quản viên cố gắng thực hiện công việc theo các quy định rõ ràng và chặt chẽ đã được thông qua bởi cộng đồng. Những tình huống không có quy định thì nên thảo luận và lấy ý kiến cộng đồng, và nếu có thể, thì bổ sung cho quy định. Đặc biệt, những hành động không thể hồi phục được (như xóa hình ảnh) mà chưa có quy định rõ ràng, cần có sự tham gia ý kiến của cộng đồng.

Giải quyết các than phiền

Nếu bạn cho rằng một bảo quản viên đã có những hành động không thích hợp đối với bạn hoặc người biên tập khác, bạn nên trao đổi trực tiếp với người có liên quan. Trong trường hợp nếu hai bên không thể song phương giải quyết được vấn đề, bạn có thể tiếp tục khiếu nại dựa theo quy định của Wikipedia về giải quyết mâu thuẫn.

Gỡ quyền bảo quản viên

Cá nhân

Tất cả bảo quản viên có thể xin rút quyền bảo quản viên vì lý do cá nhân.

Bất tín nhiệm

Một bảo quản viên bị rút quyền bảo quản nếu biểu quyết về bất tín nhiệm thành công. Tất cả tài khoản người dùng đủ tiêu chuẩn đều có thể tham gia đề cử và bỏ phiếu Wikipedia:Biểu quyết bất tín nhiệm bảo quản viên.

Vắng mặt quá lâu

Theo biểu quyết Wikipedia:Biểu quyết/Quy định gỡ công cụ Bảo quản viên thì tất cả các bảo quản viên đều có thể bị xem xét gỡ quyền do vắng mặt lâu ngày, không có tác vụ nào (sửa đổi cũng như nhật trình) trong 1 năm. Khi gỡ công cụ bảo quản thì một thành viên từ bảo quản viên xuống thành thành viên thường. Các quy định gỡ quyền do vắng mặt lâu ngày như sau:

 1. Bảo quản viên vắng mặt lâu ngày có thể bị gỡ công cụ bảo quản viên của mình.
 2. Việc gỡ công cụ bảo quản viên là tự động, không qua bỏ phiếu.
 3. Việc gỡ công cụ bảo quản viên phải được báo trước cho bảo quản viên liên quan trước 1 tháng, qua trang thảo luận, email (nếu có), Facebook (nếu có). Việc này thành viên nào cũng có thể làm.
 4. Sau đó, việc gỡ công cụ bảo quản viên được báo lên meta để một tiếp viên thực hiện.
 5. Hành chính viên phải ghi nhận lại việc gỡ bỏ này cùng lý do trong trang Wikipedia:Nhật trình gỡ quyền bảo quản viên vắng mặt.
 6. Sau đó, phải gửi thông báo đến cho cựu bảo quản viên, qua trang thảo luận, email (nếu có), Facebook (nếu có). Việc này thành viên nào cũng có thể làm.
 7. Sau khi đã gỡ công cụ, trong 24 tiếng đồng hồ, nếu cựu bảo quản viên muốn lấy lại công cụ của mình thì chỉ cần nói với hành chính viên tại trang Wikipedia:Nhật trình gỡ quyền bảo quản viên vắng mặt, không cần mở biểu quyết mới.
 8. Sau 24h, nếu cựu bảo quản viên muốn lấy lại công cụ, phải mở biểu quyết mới.

Danh sách các bảo quản viên

Các bảo quản viên và cựu bảo quản viên (bao gồm cả một số thành viên được cấp quyền kiêm nhiệm cả hành chính viênkiểm định viên), được liệt kê tại Wikipedia:Danh sách bảo quản viên. Một danh sách tự động có sẵn tại Đặc biệt:Danh sách thành viên/sysop.

Xem thêm

Liên kết ngoài