Emma Raducanu năm 2018
Emma Raducanu


Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Trong các tin tức đề cập và liên kết đến các mục quan tâm kịp thời — đó là bài viết Bách khoa toàn thư điều đó đã được cập nhật để phản ánh một quan trọng sự kiện hiện tại — rather hơn thông thường các mục tin tức. Để ngăn chặn sự phá hoại trên Trang Chính, nó là một khóa bản mẫu vĩnh viễn. Xem Wikipedia:Thời sự để biết thêm chi tiết.

Thấy một lỗi? Xin lưu ý nó trên Wikipedia:Trang Chính/Các lỗi để được trợ giúp bảo quản viên. Cảm ơn.

Các bản mẫu chấp nhận một tham số: thêm |nocurrenteventsli nk=1 loại bỏ các liên kết đến Cổng thông tin:Thời sự. Điều này được sử dụng trên các trang sự kiện hiện tại để liên kết ẩn ở đó.

Bảo quản viên: sau khi xin vui lòng cập nhật tẩy bộ nhớ cache của Trang Chính để các phiên bản cập nhật xuất hiện. Ngoài ra, xin vui lòng thiết lập lại bộ đếm thời gian ITN.

Xét về cân bằng Trang chính, ngay bây giờ chúng ta đang cấu hình cho màn hình rộng màn hình, mà nó xuất hiện hầu hết các biên tập viên sử dụng. Người dùng không màn ảnh rộng, xin vui lòng không thay đổi cân bằng ngay cả nếu nó trông tắt trên màn hình của bạn.

Nhấn vào đây để tẩy bộ nhớ của bản mẫu bằng tay, nếu nó không xuất hiện để được cập nhật trên Trang Chính sau khi bạn chỉnh sửa nó.