Đại dịch COVID-19 tại Việt Nam

Vào ngày 23 tháng 1 năm 2020, trường hợp đầu tiên mắc COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra được xác nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.[3] Xã hội, kinh tế bị tác động bởi đại dịch. Các hoạt động kiểm soát đã diễn ra trong đó có hạn chế tự do di chuyển.[4][5]

Đại dịch COVID-19 tại Việt Nam
Bản đồ các tỉnh và thành phố theo số ca nhiễm theo xác nhận của Bộ Y tế Việt Nam (tính đến 23 tháng 3, 2022):
  1,000–49,999
  50,000–99,999
  100,000–199,999
  200,000–499,999
  ≥500,000
Dịch bệnhCOVID-19
Chủng virusSARS-CoV-2
Trường hợp đầu tiênThành phố Hồ Chí Minh
Ngày đầu23 tháng 1, 2020
(3 năm, 4 tháng và 6 ngày)
Thời gianĐợt I: từ 23 tháng 1 đến 24 tháng 7 năm 2020
Đợt II: từ 25 tháng 7 năm 2020 đến 27 tháng 1 năm 2021
Đợt III: từ 28 tháng 1 đến 26 tháng 4 năm 2021
Đợt IV: từ 27 tháng 4 năm 2021 đến nay
Nguồn gốcVũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc
Trường hợp xác nhận11.610.724
Trường hợp hiện tại929.864
Phục hồi10.637.654
Tử vong
43.206
Tính đến 18 giờ ngày 20 tháng 04 năm 2023 [1]
Tỷ lệ tử vong0.372%
Vắc-xin
 • 248.242.161[2] (tổng lượt tiêm chủng)
 • 87.371.383[2] (mũi 1)
 • 80.948.511[2] (mũi 2)
 • 77.192.725[2] (mũi 3)
 • 135.829.696[2] (số liều đã phân bổ)
Trang web chính thức
covid19.gov.vn

Tính đến ngày 29 tháng 5 năm 2023, Việt Nam ghi nhận 11,610,724 trường hợp nhiễm COVID-19 và 43,206 trường hợp tử vong. Tuy nhiên số ca nhiễm thực tế của một số tỉnh có thể cao gấp 4-5 lần số liệu Bộ Y tế công bố.[6][7][8][9]

Dòng thời gianSửa đổi

COVID-19 tại Việt Nam  ()
     Tử vong        Hồi phục        Đang điều trị
Ngày
Ca nhiễm
Tử vong
2020-01-21 0(n.a.) 0(n.a.)
2020-01-22 1(n.a.) 0(n.a.)
2020-01-23 2(+100%) 0(n.a.)
2(=) 0(n.a.)
2020-01-28 2(=) 0(n.a.)
2(=) 0(n.a.)
2020-01-31 5(+150%) 0(n.a.)
2020-02-01 6(+20%) 0(n.a.)
2020-02-02 7(+17%) 0(n.a.)
2020-02-03 8(+14%) 0(n.a.)
2020-02-04 10(+25%) 0(n.a.)
2020-02-05 10(=) 0(n.a.)
2020-02-06 12(+20%) 0(n.a.)
2020-02-07 13(+8,3%) 0(n.a.)
2020-02-08 13(=) 0(n.a.)
2020-02-09 14(+7,7%) 0(n.a.)
2020-02-10 14(=) 0(n.a.)
2020-02-11 15(+7,1%) 0(n.a.)
2020-02-12 15(=) 0(n.a.)
2020-02-13 16(+6,7%) 0(n.a.)
16(=) 0(n.a.)
2020-02-18 16(=) 0(n.a.)
2020-02-19 16(=) 0(n.a.)
2020-02-20 16(=) 0(n.a.)
16(=) 0(n.a.)
2020-02-26 16(=) 0(n.a.)
16(=) 0(n.a.)
2020-03-06 17(+6,2%) 0(n.a.)
2020-03-07 20(+18%) 0(n.a.)
2020-03-08 30(+50%) 0(n.a.)
2020-03-09 31(+3,3%) 0(n.a.)
2020-03-10 34(+9,7%) 0(n.a.)
2020-03-11 38(+12%) 0(n.a.)
2020-03-12 44(+16%) 0(n.a.)
2020-03-13 47(+6,8%) 0(n.a.)
2020-03-14 53(+13%) 0(n.a.)
2020-03-15 57(+7,5%) 0(n.a.)
2020-03-16 61(+7%) 0(n.a.)
2020-03-17 66(+8,2%) 0(n.a.)
2020-03-18 76(+15%) 0(n.a.)
2020-03-19 85(+12%) 0(n.a.)
2020-03-20 91(+7,1%) 0(n.a.)
2020-03-21 94(+3,3%) 0(n.a.)
2020-03-22 113(+20%) 0(n.a.)
2020-03-23 123(+8,8%) 0(n.a.)
2020-03-24 134(+8,9%) 0(n.a.)
2020-03-25 141(+5,2%) 0(n.a.)
2020-03-26 153(+8,5%) 0(n.a.)
2020-03-27 163(+6,5%) 0(n.a.)
2020-03-28 174(+6,7%) 0(n.a.)
2020-03-29 188(+8%) 0(n.a.)
2020-03-30 203(+8%) 0(n.a.)
2020-03-31 207(+2%) 0(n.a.)
2020-04-01 218(+5,3%) 0(n.a.)
2020-04-02 227(+4,1%) 0(n.a.)
2020-04-03 237(+4,4%) 0(n.a.)
2020-04-04 240(+1,3%) 0(n.a.)
2020-04-05 241(+0,42%) 0(n.a.)
2020-04-06 245(+1,7%) 0(n.a.)
2020-04-07 249(+1,6%) 0(n.a.)
2020-04-08 251(+0,8%) 0(n.a.)
2020-04-09 255(+1,6%) 0(n.a.)
2020-04-10 257(+0,78%) 0(n.a.)
2020-04-11 258(+0,39%) 0(n.a.)
2020-04-12 260(+0,78%) 0(n.a.)
2020-04-13 265(+1,9%) 0(n.a.)
2020-04-14 266(+0,38%) 0(n.a.)
2020-04-15 267(+0,38%) 0(n.a.)
2020-04-16 268(+0,37%) 0(n.a.)
2020-04-17 268(=) 0(n.a.)
2020-04-18 268(=) 0(n.a.)
2020-04-19 268(=) 0(n.a.)
2020-04-20 268(=) 0(n.a.)
2020-04-21 268(=) 0(n.a.)
2020-04-22 268(=) 0(n.a.)
2020-04-23 268(=) 0(n.a.)
2020-04-24
270(+0,75%) 0(n.a.)
2020-04-25
270(=) 0(n.a.)
270(=) 0(n.a.)
2020-05-03
271(+0,37%) 0(n.a.)
2020-05-04
271(=) 0(n.a.)
2020-05-05
271(=) 0(n.a.)
2020-05-06
271(=) 0(n.a.)
2020-05-07
288(+6,3%) 0(n.a.)
2020-05-08
288(=) 0(n.a.)
2020-05-09
288(=) 0(n.a.)
2020-05-10
288(=) 0(n.a.)
2020-05-11
288(=) 0(n.a.)
2020-05-12
288(=) 0(n.a.)
2020-05-13
288(=) 0(n.a.)
2020-05-14
288(=) 0(n.a.)
2020-05-15
313(+8,7%) 0(n.a.)
2020-05-16
318(+1,6%) 0(n.a.)
2020-05-17
320(+0,63%) 0(n.a.)
2020-05-18
324(+1,2%) 0(n.a.)
2020-05-19
324(=) 0(n.a.)
2020-05-20
324(=) 0(n.a.)
2020-05-21
324(=) 0(n.a.)
2020-05-22
324(=) 0(n.a.)
2020-05-23
324(=) 0(n.a.)
2020-05-24
325(+0,31%) 0(n.a.)
2020-05-25
326(+0,31%) 0(n.a.)
2020-05-26
327(+0,31%) 0(n.a.)
2020-05-27
327(=) 0(n.a.)
2020-05-28
327(=) 0(n.a.)
2020-05-29
327(=) 0(n.a.)
2020-05-30
328(+0,31%) 0(n.a.)
2020-05-31
328(=) 0(n.a.)
2020-06-01
328(=) 0(n.a.)
2020-06-02
328(=) 0(n.a.)
2020-06-03
328(=) 0(n.a.)
2020-06-04
328(=) 0(n.a.)
2020-06-05
328(=) 0(n.a.)
2020-06-06
329(+0,3%) 0(n.a.)
2020-06-07
329(=) 0(n.a.)
2020-06-08
332(+0,91%) 0(n.a.)
2020-06-09
332(=) 0(n.a.)
2020-06-10
332(=) 0(n.a.)
2020-06-11
332(=) 0(n.a.)
2020-06-12
333(+0,3%) 0(n.a.)
2020-06-13
334(+0,3%) 0(n.a.)
2020-06-14
334(=) 0(n.a.)
2020-06-15
334(=) 0(n.a.)
2020-06-16
334(=) 0(n.a.)
2020-06-17
335(+0,3%) 0(n.a.)
2020-06-18
342(+2,1%) 0(n.a.)
2020-06-19
349(+2%) 0(n.a.)
2020-06-20
349(=) 0(n.a.)
2020-06-21
349(=) 0(n.a.)
2020-06-22
349(=) 0(n.a.)
2020-06-23
349(=) 0(n.a.)
2020-06-24
352(+0,86%) 0(n.a.)
2020-06-25
352(=) 0(n.a.)
2020-06-26
353(+0,28%) 0(n.a.)
2020-06-27
355(+0,57%) 0(n.a.)
2020-06-28
355(=) 0(n.a.)
2020-06-29
355(=) 0(n.a.)
2020-06-30
355(=) 0(n.a.)
2020-07-01
355(=) 0(n.a.)
2020-07-02
355(=) 0(n.a.)
355(=) 0(n.a.)
2020-07-06
369(+3,9%) 0(n.a.)
2020-07-07
369(=) 0(n.a.)
2020-07-08
369(=) 0(n.a.)
2020-07-09
369(=) 0(n.a.)
2020-07-10
369(=) 0(n.a.)
2020-07-11
370(+0,27%) 0(n.a.)
2020-07-12
372(+0,54%) 0(n.a.)
2020-07-13
372(=) 0(n.a.)
2020-07-14
373(+0,27%) 0(n.a.)
2020-07-15
381(+2,1%) 0(n.a.)
2020-07-16
381(=) 0(n.a.)
2020-07-17
382(+0,26%) 0(n.a.)
2020-07-18
382(=) 0(n.a.)
2020-07-19
383(+0,26%) 0(n.a.)
2020-07-20
384(+0,26%) 0(n.a.)
2020-07-21
396(+3,1%) 0(n.a.)
2020-07-22
408(+3%) 0(n.a.)
2020-07-23
412(+0,98%) 0(n.a.)
2020-07-24
413(+0,24%) 0(n.a.)
2020-07-25
417(+0,97%) 0(n.a.)
2020-07-26
420(+0,72%) 0(n.a.)
2020-07-27
431(+2,6%) 0(n.a.)
2020-07-28
438(+1,6%) 0(n.a.)
2020-07-29
450(+2,7%) 0(n.a.)
2020-07-30
464(+3,1%) 0(n.a.)
2020-07-31
546(+18%) 2(n.a.)
2020-08-01
586(+7,3%) 3(+50%)
2020-08-02
620(+5,8%) 6(+100%)
2020-08-03
642(+3,5%) 6(=)
2020-08-04
670(+4,4%) 8(+33%)
2020-08-05
713(+6,4%) 8(=)
2020-08-06
747(+4,8%) 10(+25%)
2020-08-07
784(+5%) 10(=)
2020-08-08
810(+3,3%) 10(=)
2020-08-09
841(+3,8%) 11(+10%)
2020-08-10
847(+0,71%) 15(+36%)
2020-08-11
863(+1,9%) 16(+6,7%)
2020-08-12
880(+2%) 17(+6,2%)
2020-08-13
905(+2,8%) 20(+18%)
2020-08-14
929(+2,7%) 21(+5%)
2020-08-15
950(+2,3%) 23(+9,5%)
2020-08-16
962(+1,3%) 24(+4,3%)
2020-08-17
976(+1,5%) 24(=)
2020-08-18
989(+1,3%) 25(+4,2%)
2020-08-19
993(+0,4%) 25(=)
2020-08-20
1.007(+1,4%) 25(=)
2020-08-21
1.009(+0,2%) 25(=)
2020-08-22
1.014(+0,5%) 26(+4%)
2020-08-23
1.016(+0,2%) 27(+3,8%)
2020-08-24
1.022(+0,59%) 27(=)
2020-08-25
1.029(+0,68%) 27(=)
2020-08-26
1.034(+0,49%) 29(+7,4%)
2020-08-27
1.036(+0,19%) 30(+3,4%)
2020-08-28
1.038(+0,19%) 30(=)
2020-08-29
1.040(+0,19%) 32(+6,7%)
2020-08-30
1.040(=) 32(=)
2020-08-31
1.044(+0,38%) 34(+6,2%)
2020-09-01
1.044(=) 34(=)
2020-09-02
1.046(+0,19%) 34(=)
2020-09-03
1.046(=) 35(+2,9%)
2020-09-04
1.049(+0,29%) 35(=)
2020-09-05
1.049(=) 35(=)
2020-09-06
1.049(=) 35(=)
2020-09-07
1.049(=) 35(=)
2020-09-08
1.054(+0,48%) 35(=)
2020-09-09
1.059(+0,47%) 35(=)
2020-09-10
1.059(=) 35(=)
2020-09-11
1.060(+0,09%) 35(=)
2020-09-12
1.060(=) 35(=)
2020-09-13
1.063(+0,28%) 35(=)
2020-09-14
1.063(=) 35(=)
2020-09-15
1.063(=) 35(=)
2020-09-16
1.063(=) 35(=)
2020-09-17
1.066(+0,28%) 35(=)
2020-09-18
1.068(+0,19%) 35(=)
2020-09-19
1.068(=) 35(=)
2020-09-20
1.068(=) 35(=)
2020-09-21
1.068(=) 35(=)
2020-09-22
1.068(=) 35(=)
2020-09-23
1.069(+0,09%) 35(=)
2020-09-24
1.069(=) 35(=)
2020-09-25
1.069(=) 35(=)
2020-09-26
1.069(=) 35(=)
2020-09-27
1.074(+0,47%) 35(=)
2020-09-28
1.077(+0,28%) 35(=)
2020-09-29
1.094(+1,6%) 35(=)
2020-09-30
1.094(=) 35(=)
2020-10-01
1.095(+0,09%) 35(=)
2020-10-02
1.096(+0,09%) 35(=)
2020-10-03
1.096(=) 35(=)
2020-10-04
1.096(=) 35(=)
2020-10-05
1.097(+0,09%) 35(=)
2020-10-06
1.098(+0,09%) 35(=)
2020-10-07
1.099(+0,09%) 35(=)
2020-10-08
1.100(+0,09%) 35(=)
2020-10-09
1.105(+0,45%) 35(=)
2020-10-10
1.107(+0,18%) 35(=)
2020-10-11
1.109(+0,18%) 35(=)
2020-10-12
1.110(+0,09%) 35(=)
2020-10-13
1.113(+0,27%) 35(=)
2020-10-14
1.122(+0,81%) 35(=)
2020-10-15
1.124(+0,18%) 35(=)
2020-10-16
1.124(=) 35(=)
2020-10-17
1.126(+0,18%) 35(=)
2020-10-18
1.134(+0,71%) 35(=)
2020-10-19
1.140(+0,53%) 35(=)
2020-10-20
1.141(+0,09%) 35(=)
2020-10-21
1.144(+0,26%) 35(=)
2020-10-22
1.148(+0,35%) 35(=)
2020-10-23
1.148(=) 35(=)
2020-10-24
1.160(+1%) 35(=)
2020-10-25
1.168(+0,69%) 35(=)
2020-10-26
1.169(+0,09%) 35(=)
2020-10-27
1.172(+0,26%) 35(=)
2020-10-28
1.173(+0,09%) 35(=)
2020-10-29
1.177(+0,34%) 35(=)
2020-10-30
1.177(=) 35(=)
2020-10-31
1.180(+0,25%) 35(=)
2020-11-01
1.180(=) 35(=)
2020-11-02
1.192(+1%) 35(=)
2020-11-03
1.202(+0,84%) 35(=)
2020-11-04
1.206(+0,33%) 35(=)
2020-11-05
1.207(+0,08%) 35(=)
2020-11-06
1.212(+0,41%) 35(=)
2020-11-07
1.213(+0,08%) 35(=)
2020-11-08
1.213(=) 35(=)
2020-11-09
1.215(+0,16%) 35(=)
2020-11-10
1.226(+0,91%) 35(=)
2020-11-11
1.252(+2,1%) 35(=)
2020-11-12
1.253(+0,08%) 35(=)
2020-11-13
1.256(+0,24%) 35(=)
2020-11-14
1.256(=) 35(=)
2020-11-15
1.281(+2%) 35(=)
2020-11-16
1.283(+0,16%) 35(=)
2020-11-17
1.288(+0,39%) 35(=)
2020-11-18
1.300(+0,93%) 35(=)
2020-11-19
1.304(+0,31%) 35(=)
2020-11-20
1.305(+0,08%) 35(=)
2020-11-21
1.306(+0,08%) 35(=)
2020-11-22
1.307(+0,08%) 35(=)
2020-11-23
1.312(+0,38%) 35(=)
2020-11-24
1.316(+0,3%) 35(=)
2020-11-25
1.321(+0,38%) 35(=)
2020-11-26
1.331(+0,76%) 35(=)
2020-11-27
1.339(+0,6%) 35(=)
2020-11-28
1.341(+0,15%) 35(=)
2020-11-29
1.343(+0,15%) 35(=)
2020-11-30
1.346(+0,22%) 35(=)
2020-12-01
1.351(+0,37%) 35(=)
2020-12-02
1.358(+0,52%) 35(=)
2020-12-03
1.361(+0,22%) 35(=)
2020-12-04
1.361(=) 35(=)
2020-12-05
1.365(+0,29%) 35(=)
2020-12-06
1.366(+0,07%) 35(=)
2020-12-07
1.367(+0,07%) 35(=)
2020-12-08
1.377(+0,73%) 35(=)
2020-12-09
1.381(+0,29%) 35(=)
2020-12-10
1.385(+0,29%) 35(=)
2020-12-11
1.391(+0,43%) 35(=)
2020-12-12
1.395(+0,29%) 35(=)
2020-12-13
1.397(+0,14%) 35(=)
2020-12-14
1.402(+0,36%) 35(=)
2020-12-15
1.405(+0,21%) 35(=)
2020-12-16
1.405(=) 35(=)
2020-12-17
1.407(+0,14%) 35(=)
2020-12-18
1.410(+0,21%) 35(=)
2020-12-19
1.411(+0,07%) 35(=)
2020-12-20
1.413(+0,14%) 35(=)
2020-12-21
1.414(+0,07%) 35(=)
2020-12-22
1.420(+0,42%) 35(=)
2020-12-23
1.421(+0,07%) 35(=)
2020-12-24
1.433(+0,84%) 35(=)
2020-12-25
1.439(+0,42%) 35(=)
2020-12-26
1.440(+0,07%) 35(=)
2020-12-27
1.441(+0,07%) 35(=)
2020-12-28
1.451(+0,69%) 35(=)
2020-12-29
1.454(+0,21%) 35(=)
2020-12-30
1.456(+0,14%) 35(=)
2020-12-31
1.465(+0,62%) 35(=)
2021-01-01
1.474(+0,61%) 35(=)
2021-01-02
1.482(+0,54%) 35(=)
2021-01-03
1.492(+0,67%) 35(=)
2021-01-04
1.497(+0,34%) 35(=)
2021-01-05
1.504(+0,47%) 35(=)
2021-01-06
1.505(+0,07%) 35(=)
2021-01-07
1.509(+0,27%) 35(=)
2021-01-08
1.512(+0,2%) 35(=)
2021-01-09
1.513(+0,07%) 35(=)
2021-01-10
1.514(+0,07%) 35(=)
2021-01-11
1.515(+0,07%) 35(=)
2021-01-12
1.520(+0,33%) 35(=)
2021-01-13
1.521(+0,07%) 35(=)
2021-01-14
1.531(+0,66%) 35(=)
2021-01-15
1.536(+0,33%) 35(=)
2021-01-16
1.537(+0,07%) 35(=)
2021-01-17
1.537(=) 35(=)
2021-01-18
1.539(+0,13%) 35(=)
2021-01-19
1.540(+0,06%) 35(=)
2021-01-20
1.544(+0,26%) 35(=)
2021-01-21
1.546(+0,13%) 35(=)
2021-01-22
1.548(+0,13%) 35(=)
2021-01-23
1.548(=) 35(=)
2021-01-24
1.548(=) 35(=)
2021-01-25
1.549(+0,06%) 35(=)
2021-01-26
1.551(+0,13%) 35(=)
2021-01-27
1.551(=) 35(=)
2021-01-28
1.642(+5,9%) 35(=)
2021-01-29
1.705(+3,8%) 35(=)
2021-01-30
1.767(+3,6%) 35(=)
2021-01-31
1.817(+2,8%) 35(=)
2021-02-01
1.850(+1,8%) 35(=)
2021-02-02
1.882(+1,7%) 35(=)
2021-02-03
1.911(+1,5%) 35(=)
2021-02-04
1.957(+2,4%) 35(=)
2021-02-05
1.976(+0,97%) 35(=)
2021-02-06
1.981(+0,25%) 35(=)
2021-02-07
2.001(+1%) 35(=)
2021-02-08
2.050(+2,4%) 35(=)
2021-02-09
2.069(+0,93%) 35(=)
2021-02-10
2.091(+1,1%) 35(=)
2021-02-11
2.140(+2,3%) 35(=)
2021-02-12
2.142(+0,09%) 35(=)
2021-02-13
2.195(+2,5%) 35(=)
2021-02-14
2.228(+1,5%) 35(=)
2021-02-15
2.269(+1,8%) 35(=)
2021-02-16
2.311(+1,9%) 35(=)
2021-02-17
2.329(+0,78%) 35(=)
2021-02-18
2.347(+0,77%) 35(=)
2021-02-19
2.362(+0,64%) 35(=)
2021-02-20
2.368(+0,25%) 35(=)
2021-02-21
2.383(+0,63%) 35(=)
2021-02-22
2.392(+0,38%) 35(=)
2021-02-23
2.401(+0,38%) 35(=)
2021-02-24
2.412(+0,46%) 35(=)
2021-02-25
2.420(+0,33%) 35(=)
2021-02-26
2.426(+0,25%) 35(=)
2021-02-27
2.432(+0,25%) 35(=)
2021-02-28
2.448(+0,66%) 35(=)
2021-03-01
2.461(+0,53%) 35(=)
2021-03-02
2.472(+0,45%) 35(=)
2021-03-03
2.482(+0,4%) 35(=)
2021-03-04
2.488(+0,24%) 35(=)
2021-03-05
2.494(+0,24%) 35(=)
2021-03-06
2.507(+0,52%) 35(=)
2021-03-07
2.512(+0,2%) 35(=)
2021-03-08
2.524(+0,48%) 35(=)
2021-03-09
2.526(+0,08%) 35(=)
2021-03-10
2.529(+0,12%) 35(=)
2021-03-11
2.533(+0,16%) 35(=)
2021-03-12
2.550(+0,67%) 35(=)
2021-03-13
2.553(+0,12%) 35(=)
2021-03-14
2.554(+0,04%) 35(=)
2021-03-15
2.557(+0,12%) 35(=)
2021-03-16
2.560(+0,12%) 35(=)
2021-03-17
2.567(+0,27%) 35(=)
2021-03-18
2.570(+0,12%) 35(=)
2021-03-19
2.571(+0,04%) 35(=)
2021-03-20
2.572(+0,04%) 35(=)
2021-03-21
2.572(=) 35(=)
2021-03-22
2.575(+0,12%) 35(=)
2021-03-23
2.576(+0,04%) 35(=)
2021-03-24
2.576(=) 35(=)
2021-03-25
2.579(+0,12%) 35(=)
2021-03-26
2.586(+0,27%) 35(=)
2021-03-27
2.586(=) 35(=)
2021-03-28
2.591(+0,19%) 35(=)
2021-03-29
2.594(+0,12%) 35(=)
2021-03-30
2.594(=) 35(=)
2021-03-31
2.603(+0,35%) 35(=)
2021-04-01
2.617(+0,54%) 35(=)
2021-04-02
2.620(+0,11%) 35(=)
2021-04-03
2.626(+0,23%) 35(=)
2021-04-04
2.631(+0,19%) 35(=)
2021-04-05
2.637(+0,23%) 35(=)
2021-04-06
2.648(+0,42%) 35(=)
2021-04-07
2.659(+0,42%) 35(=)
2021-04-08
2.668(+0,34%) 35(=)
2021-04-09
2.683(+0,56%) 35(=)
2021-04-10
2.692(+0,34%) 35(=)
2021-04-11
2.693(+0,04%) 35(=)
2021-04-12
2.705(+0,45%) 35(=)
2021-04-13
2.714(+0,33%) 35(=)
2021-04-14
2.733(+0,7%) 35(=)
2021-04-15
2.758(+0,91%) 35(=)
2021-04-16
2.772(+0,51%) 35(=)
2021-04-17
2.781(+0,32%) 35(=)
2021-04-18
2.784(+0,11%) 35(=)
2021-04-19
2.791(+0,25%) 35(=)
2021-04-20
2.801(+0,36%) 35(=)
2021-04-21
2.806(+0,18%) 35(=)
2021-04-22
2.816(+0,36%) 35(=)
2021-04-23
2.830(+0,5%) 35(=)
2021-04-24
2.833(+0,11%) 35(=)
2021-04-25
2.843(+0,35%) 35(=)
2021-04-26
2.852(+0,32%) 35(=)
2021-04-27
2.857(+0,18%) 35(=)
2021-04-28
2.865(+0,28%) 35(=)
2021-04-29
2.910(+1,6%) 35(=)
2021-04-30
2.928(+0,62%) 35(=)
2021-05-01
2.942(+0,48%) 35(=)
2021-05-02
2.962(+0,68%) 35(=)
2021-05-03
2.981(+0,64%) 35(=)
2021-05-04
2.996(+0,5%) 35(=)
2021-05-05
3.022(+0,87%) 35(=)
2021-05-06
3.090(+2,3%) 35(=)
2021-05-07
3.137(+1,5%) 35(=)
2021-05-08
3.230(+3%) 35(=)
2021-05-09
3.332(+3,2%) 35(=)
2021-05-10
3.461(+3,9%) 35(=)
2021-05-11
3.537(+2,2%) 35(=)
2021-05-12
3.623(+2,4%) 35(=)
2021-05-13
3.710(+2,4%) 35(=)
2021-05-14
3.816(+2,9%) 35(=)
2021-05-15
3.985(+4,4%) 36(+2,9%)
2021-05-16
4.175(+4,8%) 36(=)
2021-05-17
4.359(+4,4%) 37(+2,8%)
2021-05-18
4.512(+3,5%) 37(=)
2021-05-19
4.690(+3,9%) 37(=)
2021-05-20
4.809(+2,5%) 39(+5,4%)
2021-05-21
4.941(+2,7%) 41(+5,1%)
2021-05-22
5.086(+2,9%) 41(=)
2021-05-23
5.217(+2,6%) 42(+2,4%)
2021-05-24
5.404(+3,6%) 44(+4,8%)
2021-05-25
5.851(+8,3%) 44(=)
2021-05-26
6.086(+4%) 45(+2,3%)
2021-05-27
6.316(+3,8%) 46(+2,2%)
2021-05-28
6.570(+4%) 47(+2,2%)
2021-05-29
6.856(+4,4%) 47(=)
2021-05-30
7.107(+3,7%) 47(=)
2021-05-31
7.321(+3%) 47(=)
2021-06-01
7.572(+3,4%) 48(+2,1%)
2021-06-02
7.813(+3,2%) 49(+2,1%)
2021-06-03
8.063(+3,2%) 49(=)
2021-06-04
8.287(+2,8%) 51(+4,1%)
2021-06-05
8.541(+3,1%) 53(+3,9%)
2021-06-06
8.747(+2,4%) 53(=)
2021-06-07
8.983(+2,7%) 53(=)
2021-06-08
9.158(+1,9%) 55(+3,8%)
2021-06-09
9.565(+4,4%) 55(=)
2021-06-10
9.784(+2,3%) 55(=)
2021-06-11
9.980(+2%) 57(+3,6%)
2021-06-12
10.241(+2,6%) 58(+1,8%)
2021-06-13
10.538(+2,9%) 59(+1,7%)
2021-06-14
10.810(+2,6%) 61(+3,4%)
2021-06-15
11.212(+3,7%) 61(=)
2021-06-16
11.635(+3,8%) 61(=)
2021-06-17
12.150(+4,4%) 61(=)
2021-06-18
12.414(+2,2%) 62(+1,6%)
2021-06-19
12.900(+3,9%) 64(+3,2%)
2021-06-20
13.211(+2,4%) 66(+3,1%)
2021-06-21
13.483(+2,1%) 69(+4,5%)
2021-06-22
13.727(+1,8%) 69(=)
2021-06-23
13.947(+1,6%) 70(+1,4%)
2021-06-24
14.232(+2%) 72(+2,9%)
2021-06-25
14.537(+2,1%) 74(+2,8%)
2021-06-26
15.275(+5,1%) 74(=)
2021-06-27
15.643(+2,4%) 76(+2,7%)
2021-06-28
16.041(+2,5%) 76(=)
2021-06-29
16.413(+2,3%) 80(+5,3%)
2021-06-30
16.863(+2,7%) 81(+1,2%)
2021-07-01
17.576(+4,2%) 81(=)
2021-07-02
18.121(+3,1%) 84(+3,7%)
2021-07-03
19.043(+5,1%) 84(=)
2021-07-04
19.933(+4,7%) 86(+2,4%)
2021-07-05
21.035(+5,5%) 90(+4,7%)
2021-07-06
22.064(+4,9%) 94(+4,4%)
2021-07-07
23.071(+4,6%) 102(+8,5%)
2021-07-08
24.385(+5,7%) 105(+2,9%)
2021-07-09
26.010(+6,7%) 110(+4,8%)
2021-07-10
27.863(+7,1%) 112(+1,8%)
2021-07-11
29.816(+7%) 119(+6,2%)
2021-07-12
32.199(+8%) 125(+5%)
2021-07-13
34.500(+7,1%) 132(+5,6%)
2021-07-14
37.434(+8,5%) 138(+4,5%)
2021-07-15
40.850(+9,1%) 207(+50%)
2021-07-16
44.186(+8,2%) 225(+8,7%)
2021-07-17
47.904(+8,4%) 225(=)
2021-07-18
53.830(+12%) 254(+13%)
2021-07-19
58.025(+7,8%) 334(+31%)
2021-07-20
62.820(+8,3%) 334(=)
2021-07-21
68.177(+8,5%) 370(+11%)
2021-07-22
74.371(+9,1%) 370(=)
2021-07-23
81.678(+9,8%) 370(=)
2021-07-24
90.934(+11%) 370(=)
2021-07-25
98.465(+8,3%) 370(=)
2021-07-26
106.347(+8%) 524(+42%)
2021-07-27
114.260(+7,4%) 524(=)
2021-07-28
120.819(+5,7%) 524(=)
2021-07-29
128.413(+6,3%) 863(+65%)
2021-07-30
137.062(+6,7%) 1.161(+35%)
2021-07-31
145.686(+6,3%) 1.306(+12%)
2021-08-01
154.306(+5,9%) 1.306(=)
2021-08-02
161.761(+4,8%) 1.695(+30%)
2021-08-03
170.190(+5,2%) 2.071(+22%)
2021-08-04
177.813(+4,5%) 2.327(+12%)
2021-08-05
185.057(+4,1%) 2.720(+17%)
2021-08-06
193.381(+4,5%) 3.016(+11%)
2021-08-07
200.715(+3,8%) 3.016(=)
2021-08-08
210.405(+4,8%) 3.397(+13%)
2021-08-09
219.745(+4,4%) 3.757(+11%)
2021-08-10
228.135(+3,8%) 4.145(+10%)
2021-08-11
236.901(+3,8%) 4.487(+8,3%)
2021-08-12
246.568(+4,1%) 4.813(+7,3%)
2021-08-13
255.748(+3,7%) 5.088(+5,7%)
2021-08-14
265.464(+3,8%) 5.437(+6,9%)
2021-08-15
275.044(+3,6%) 5.774(+6,2%)
2021-08-16
283.672(+3,1%) 6.141(+6,4%)
2021-08-17
293.301(+3,4%) 6.472(+5,4%)
2021-08-18
301.957(+3%) 6.770(+4,6%)
2021-08-19
312.611(+3,5%) 7.150(+5,6%)
2021-08-20
323.268(+3,4%) 7.540(+5,5%)
2021-08-21
336.707(+4,2%) 7.540(=)
2021-08-22
348.059(+3,4%) 8.277(+9,8%)
2021-08-23
358.456(+3%) 8.666(+4,7%)
2021-08-24
369.279(+3%) 9.014(+4%)
2021-08-25
381.363(+3,3%) 9.349(+3,7%)
2021-08-26
392.938(+3%) 9.667(+3,4%)
2021-08-27
410.366(+4,4%) 10.053(+4%)
2021-08-28
422.469(+2,9%) 10.405(+3,5%)
2021-08-29
435.132(+3%) 10.749(+3,3%)
2021-08-30
449.489(+3,3%) 11.064(+2,9%)
2021-08-31
462.096(+2,8%) 11.504(+4%)
2021-09-01
473.530(+2,5%) 11.868(+3,2%)
2021-09-02
486.727(+2,8%) 12.138(+2,3%)
2021-09-03
501.649(+3,1%) 12.446(+2,5%)
2021-09-04
511.170(+1,9%) 12.793(+2,8%)
2021-09-05
524.307(+2,6%) 13.074(+2,2%)
2021-09-06
536.788(+2,4%) 13.385(+2,4%)
2021-09-07
550.996(+2,6%) 13.701(+2,4%)
2021-09-08
563.676(+2,3%) 14.135(+3,2%)
2021-09-09
576.096(+2,2%) 14.470(+2,4%)
2021-09-10
589.417(+2,3%) 14.745(+1,9%)
2021-09-11
601.349(+2%) 15.018(+1,9%)
2021-09-12
613.375(+2%) 15.279(+1,7%)
2021-09-13
624.547(+1,8%) 15.660(+2,5%)
2021-09-14
635.055(+1,7%) 15.936(+1,8%)
2021-09-15
645.640(+1,7%) 16.186(+1,6%)
2021-09-16
656.129(+1,6%) 16.425(+1,5%)
2021-09-17
667.650(+1,8%) 16.637(+1,3%)
2021-09-18
677.023(+1,4%) 16.857(+1,3%)
2021-09-19
687.063(+1,5%) 17.090(+1,4%)
2021-09-20
695.744(+1,3%) 17.305(+1,3%)
2021-09-21
707.436(+1,7%) 17.545(+1,4%)
2021-09-22
718.963(+1,6%) 17.781(+1,3%)
2021-09-23
728.435(+1,3%) 18.017(+1,3%)
2021-09-24
736.972(+1,2%) 18.220(+1,1%)
2021-09-25
746.678(+1,3%) 18.400(+0,99%)
2021-09-26
756.689(+1,3%) 18.584(+1%)
2021-09-27
766.051(+1,2%) 18.758(+0,94%)
2021-09-28
774.057(+1%) 18.936(+0,95%)
2021-09-29
782.815(+1,1%) 19.098(+0,86%)
2021-09-30
790.755(+1%) 19.301(+1,1%)
2021-10-01
797.712(+0,88%) 19.437(+0,7%)
2021-10-02
803.202(+0,69%) 19.601(+0,84%)
2021-10-03
808.578(+0,67%) 19.715(+0,58%)
2021-10-04
813.961(+0,67%) 19.845(+0,66%)
2021-10-05
818.324(+0,54%) 19.979(+0,68%)
2021-10-06
822.687(+0,53%) 20.098(+0,6%)
2021-10-07
826.837(+0,5%) 20.223(+0,62%)
2021-10-08
831.643(+0,58%) 20.337(+0,56%)
2021-10-09
836.134(+0,54%) 20.442(+0,52%)
2021-10-10
839.662(+0,42%) 20.555(+0,55%)
2021-10-11
843.281(+0,43%) 20.670(+0,56%)
2021-10-12
846.230(+0,35%) 20.763(+0,45%)
2021-10-13
849.691(+0,41%) 20.869(+0,51%)
2021-10-14
853.842(+0,49%) 20.950(+0,39%)
2021-10-15
857.639(+0,44%) 21.043(+0,44%)
2021-10-16
860.860(+0,38%) 21.131(+0,42%)
2021-10-17
864.053(+0,37%) 21.194(+0,3%)
2021-10-18
867.221(+0,37%) 21.269(+0,35%)
2021-10-19
870.255(+0,35%) 21.344(+0,35%)
2021-10-20
873.901(+0,42%) 21.416(+0,34%)
2021-10-21
877.537(+0,42%) 21.487(+0,33%)
2021-10-22
881.522(+0,45%) 21.543(+0,26%)
2021-10-23
884.895(+0,38%) 21.620(+0,36%)
2021-10-24
888.940(+0,46%) 21.673(+0,25%)
2021-10-25
892.579(+0,41%) 21.738(+0,3%)
2021-10-26
896.174(+0,4%) 21.802(+0,29%)
2021-10-27
900.585(+0,49%) 21.856(+0,25%)
2021-10-28
905.477(+0,54%) 21.910(+0,25%)
2021-10-29
910.376(+0,54%) 21.966(+0,26%)
2021-10-30
915.603(+0,57%) 22.030(+0,29%)
2021-10-31
921.122(+0,6%) 22.083(+0,24%)
2021-11-01
923.541(+0,26%) 22.135(+0,24%)
2021-11-02
932.357(+0,95%) 22.205(+0,32%)
2021-11-03
939.463(+0,76%) 22.283(+0,35%)
2021-11-04
946.043(+0,7%) 22.342(+0,26%)
2021-11-05
953.547(+0,79%) 22.412(+0,31%)
2021-11-06
961.038(+0,79%) 22.470(+0,26%)
2021-11-07
968.684(+0,8%) 22.531(+0,27%)
2021-11-08
976.672(+0,82%) 22.598(+0,3%)
2021-11-09
984.805(+0,83%) 22.686(+0,39%)
2021-11-10
992.735(+0,81%) 22.765(+0,35%)
2021-11-11
1.000.897(+0,82%) 22.849(+0,37%)
2021-11-12
1.009.879(+0,9%) 22.930(+0,35%)
2021-11-13
1.018.376(+0,84%) 23.018(+0,38%)
2021-11-14
1.026.522(+0,8%) 23.082(+0,28%)
2021-11-15
1.035.138(+0,84%) 23.183(+0,44%)
2021-11-16
1.045.397(+0,99%) 23.270(+0,38%)
2021-11-17
1.055.246(+0,94%) 23.337(+0,29%)
2021-11-18
1.065.469(+0,97%) 23.476(+0,6%)
2021-11-19
1.075.094(+0,9%) 23.578(+0,43%)
2021-11-20
1.084.625(+0,89%) 23.685(+0,45%)
2021-11-21
1.094.514(+0,91%) 23.761(+0,32%)
2021-11-22
1.104.835(+0,94%) 23.951(+0,8%)
2021-11-23
1.143.967(+3,5%) 24.118(+0,7%)
2021-11-24
1.155.778(+1%) 24.243(+0,52%)
2021-11-25
1.168.228(+1,1%) 24.407(+0,68%)
2021-11-26
1.181.337(+1,1%) 24.544(+0,56%)
2021-11-27
1.197.404(+1,4%) 24.692(+0,6%)
2021-11-28
1.210.340(+1,1%) 24.882(+0,77%)
2021-11-29
1.224.110(+1,1%) 25.055(+0,7%)
2021-11-30
1.238.082(+1,1%) 25.252(+0,79%)
2021-12-01
1.252.590(+1,2%) 25.448(+0,78%)
2021-12-02
1.266.288(+1,1%) 25.658(+0,83%)
2021-12-03
1.280.780(+1,1%) 25.858(+0,78%)
2021-12-04
1.294.778(+1,1%) 26.061(+0,79%)
2021-12-05
1.309.092(+1,1%) 26.260(+0,76%)
2021-12-06
1.323.683(+1,1%) 26.483(+0,85%)
2021-12-07
1.337.523(+1%) 26.700(+0,82%)
2021-12-08
1.352.122(+1,1%) 26.930(+0,86%)
2021-12-09
1.367.433(+1,1%) 27.186(+0,95%)
2021-12-10
1.382.272(+1,1%) 27.402(+0,79%)
2021-12-11
1.398.413(+1,2%) 27.611(+0,76%)
2021-12-12
1.413.051(+1%) 27.839(+0,83%)
2021-12-13
1.428.428(+1,1%) 28.081(+0,87%)
2021-12-14
1.443.648(+1,1%) 28.333(+0,9%)
2021-12-15
1.459.175(+1,1%) 28.616(+1%)
2021-12-16
1.493.237(+2,3%) 28.857(+0,84%)
2021-12-17
1.508.473(+1%) 29.103(+0,85%)
2021-12-18
1.524.368(+1,1%) 29.351(+0,85%)
2021-12-19
1.540.478(+1,1%) 29.566(+0,73%)
2021-12-20
1.555.455(+0,97%) 29.791(+0,76%)
2021-12-21
1.571.780(+1%) 30.041(+0,84%)
2021-12-22
1.588.335(+1,1%) 30.251(+0,7%)
2021-12-23
1.604.712(+1%) 30.531(+0,93%)
2021-12-24
1.620.869(+1%) 30.766(+0,77%)
2021-12-25
1.636.455(+0,96%) 31.007(+0,78%)
2021-12-26
1.651.673(+0,93%) 31.214(+0,67%)
2021-12-27
1.666.545(+0,9%) 31.418(+0,65%)
2021-12-28
1.680.985(+0,87%) 31.632(+0,68%)
2021-12-29
1.694.874(+0,83%) 31.877(+0,77%)
2021-12-30
1.714.742(+1,2%) 32.168(+0,91%)
2021-12-31
1.731.257(+0,96%) 32.394(+0,7%)
2022-01-01
1.746.092(+0,86%) 32.610(+0,67%)
2022-01-02
1.763.040(+0,97%) 32.831(+0,68%)
2022-01-03
1.778.976(+0,9%) 33.021(+0,58%)
2022-01-04
1.800.704(+1,2%) 33.245(+0,68%)
2022-01-05
1.817.721(+0,95%) 33.475(+0,69%)
2022-01-06
1.843.563(+1,4%) 33.647(+0,51%)
2022-01-07
1.859.841(+0,88%) 33.880(+0,69%)
2022-01-08
1.876.394(+0,89%) 34.117(+0,7%)
2022-01-09
1.899.575(+1,2%) 34.322(+0,6%)
2022-01-10
1.914.393(+0,78%) 34.534(+0,62%)
2022-01-11
1.930.428(+0,84%) 34.790(+0,74%)
2022-01-12
1.958.719(+1,5%) 34.967(+0,51%)
2022-01-13
1.975.444(+0,85%) 35.173(+0,59%)
2022-01-14
1.991.484(+0,81%) 35.344(+0,49%)
2022-01-15
2.007.862(+0,82%) 35.480(+0,38%)
2022-01-16
2.023.546(+0,78%) 35.609(+0,36%)
2022-01-17
2.045.090(+1,1%) 35.791(+0,51%)
2022-01-18
2.062.128(+0,83%) 35.975(+0,51%)
2022-01-19
2.078.087(+0,77%) 36.117(+0,39%)
2022-01-20
2.094.802(+0,8%) 36.269(+0,42%)
2022-01-21
2.110.737(+0,76%) 36.443(+0,48%)
2022-01-22
2.126.444(+0,74%) 36.596(+0,42%)
2022-01-23
2.141.422(+0,7%) 36.722(+0,34%)
2022-01-24
2.155.784(+0,67%) 36.887(+0,45%)
2022-01-25
2.171.527(+0,73%) 37.013(+0,34%)
2022-01-26
2.187.481(+0,73%) 37.168(+0,42%)
2022-01-27
2.203.208(+0,72%) 37.294(+0,34%)
2022-01-28
2.218.137(+0,68%) 37.435(+0,38%)
2022-01-29
2.233.287(+0,68%) 37.550(+0,31%)
2022-01-30
2.263.053(+1,3%) 37.671(+0,32%)
2022-01-31
2.275.727(+0,56%) 37.777(+0,28%)
2022-02-01
2.286.750(+0,48%) 37.777(=)
2022-02-02
2.295.494(+0,38%) 37.777(=)
2022-02-03
2.304.095(+0,37%) 38.066(+0,77%)
2022-02-04
2.315.689(+0,5%) 38.150(+0,22%)
2022-02-05
2.327.859(+0,53%) 38.264(+0,3%)
2022-02-06
2.341.971(+0,61%) 38.327(+0,16%)
2022-02-07
2.358.786(+0,72%) 38.427(+0,26%)
2022-02-08
2.380.695(+0,93%) 38.524(+0,25%)
2022-02-09
2.404.651(+1%) 38.617(+0,24%)
2022-02-10
2.430.683(+1,1%) 38.691(+0,19%)
2022-02-11
2.457.170(+1,1%) 38.787(+0,25%)
2022-02-12
2.484.481(+1,1%) 38.865(+0,2%)
2022-02-13
2.510.860(+1,1%) 38.949(+0,22%)
2022-02-14
2.540.273(+1,2%) 39.040(+0,23%)
2022-02-15
2.572.087(+1,3%) 39.125(+0,22%)
2022-02-16
2.606.824(+1,4%) 39.191(+0,17%)
2022-02-17
2.643.024(+1,4%) 39.281(+0,23%)
2022-02-18
2.685.463(+1,6%) 39.361(+0,2%)
2022-02-19
2.740.293(+2%) 39.426(+0,17%)
2022-02-20
2.787.493(+1,7%) 39.504(+0,2%)
2022-02-21
2.834.373(+1,7%) 39.608(+0,26%)
2022-02-22
2.890.252(+2%) 39.685(+0,19%)
2022-02-23
2.972.378(+2,8%) 39.776(+0,23%)
2022-02-24
3.041.506(+2,3%) 39.887(+0,28%)
2022-02-25
3.120.301(+2,6%) 39.962(+0,19%)
2022-02-26
3.219.177(+3,2%) 40.053(+0,23%)
2022-02-27
3.321.005(+3,2%) 40.144(+0,23%)
2022-02-28
3.443.485(+3,7%) 40.255(+0,28%)
2022-03-01
3.557.629(+3,3%) 40.341(+0,21%)
2022-03-02
3.709.481(+4,3%) 40.452(+0,28%)
2022-03-03
3.885.631(+4,7%) 40.547(+0,23%)
2022-03-04
4.059.262(+4,5%) 40.644(+0,24%)
2022-03-05
4.232.520(+4,3%) 40.726(+0,2%)
2022-03-06
4.434.700(+4,8%) 40.813(+0,21%)
2022-03-07
4.582.058(+3,3%) 40.891(+0,19%)
2022-03-08
4.776.873(+4,3%) 40.977(+0,21%)
2022-03-09
5.042.036(+5,6%) 41.086(+0,27%)
2022-03-10
5.260.495(+4,3%) 41.157(+0,17%)
2022-03-11
5.448.935(+3,6%) 41.228(+0,17%)
2022-03-12
5.903.147(+8,3%) 41.290(+0,15%)
2022-03-13
6.112.648(+3,5%) 41.385(+0,23%)
2022-03-14
6.377.438(+4,3%) 41.477(+0,22%)
2022-03-15
6.552.918(+2,8%) 41.545(+0,16%)
2022-03-16
6.820.458(+4,1%) 41.607(+0,15%)
2022-03-17
7.174.423(+5,2%) 41.683(+0,18%)
2022-03-18
7.367.112(+2,7%) 41.740(+0,14%)
2022-03-19
7.791.841(+5,8%) 41.817(+0,18%)
2022-03-20
7.958.048(+2,1%) 41.880(+0,15%)
2022-03-21
8.089.761(+1,7%) 41.949(+0,16%)
2022-03-22
8.338.914(+3,1%) 42.014(+0,15%)
2022-03-23
8.479.751(+1,7%) 42.075(+0,15%)
2022-03-24
8.599.751(+1,4%) 42.145(+0,17%)
2022-03-25
8.761.252(+1,9%) 42.196(+0,12%)
2022-03-26
8.919.557(+1,8%) 42.258(+0,15%)
2022-03-27
9.011.473(+1%) 42.306(+0,11%)
2022-03-28
9.274.849(+2,9%) 42.358(+0,12%)
2022-03-29
9.386.489(+1,2%) 42.413(+0,13%)
2022-03-30
9.472.254(+0,91%) 42.454(+0,1%)
2022-03-31
9.564.609(+0,98%) 42.493(+0,09%)
2022-04-01
9.650.663(+0,9%) 42.526(+0,08%)
2022-04-02
9.716.282(+0,68%) 42.563(+0,09%)
2022-04-03
9.818.328(+1,1%) 42.600(+0,09%)
2022-04-04
9.867.045(+0,5%) 42.642(+0,1%)
2022-04-05
9.922.040(+0,56%) 42.681(+0,09%)
2022-04-06
9.980.464(+0,59%) 42.712(+0,07%)
2022-04-07
10.070.692(+0,9%) 42.733(+0,05%)
2022-04-08
10.135.789(+0,65%) 42.768(+0,08%)
2022-04-09
10.169.929(+0,34%) 42.794(+0,06%)
2022-04-10
10.198.236(+0,28%) 42.813(+0,04%)
2022-04-11
10.250.160(+0,51%) 42.830(+0,04%)
2022-04-12
10.272.964(+0,22%) 42.858(+0,07%)
2022-04-13
10.297.587(+0,24%) 42.878(+0,05%)
2022-04-14
10.320.599(+0,22%) 42.901(+0,05%)
2022-04-15
10.394.533(+0,72%) 42.924(+0,05%)
2022-04-16
10.417.887(+0,22%) 42.934(+0,02%)
2022-04-17
10.432.547(+0,14%) 42.944(+0,02%)
2022-04-18
10.475.819(+0,41%) 42.957(+0,03%)
2022-04-19
10.489.319(+0,13%) 42.975(+0,04%)
2022-04-20
10.502.590(+0,13%) 42.982(+0,02%)
2022-04-21
10.533.164(+0,29%) 42.991(+0,02%)
2022-04-22
10.544.324(+0,11%) 42.998(+0,02%)
2022-04-23
10.554.689(+0,1%) 43.004(+0,01%)
2022-04-24
10.563.502(+0,08%) 43.013(+0,02%)
2022-04-25
10.571.772(+0,08%) 43.021(+0,02%)
2022-04-26
10.620.203(+0,46%) 43.029(+0,02%)
2022-04-27
10.631.516(+0,11%) 43.034(+0,01%)
2022-04-28
10.638.632(+0,07%) 43.037(+0,01%)
2022-04-29
10.644.700(+0,06%) 43.038(=)
2022-04-30
10.649.809(+0,05%) 43.041(+0,01%)
2022-05-01
10.653.526(+0,03%) 43.042(=)
2022-05-02
10.656.649(+0,03%) 43.044(=)
2022-05-03
10.659.358(+0,03%) 43.044(=)
2022-05-04
10.662.446(+0,03%) 43.047(+0,01%)
2022-05-05
10.666.751(+0,04%) 43.049(=)
2022-05-06
10.670.570(+0,04%) 43.055(+0,01%)
2022-05-07
10.673.915(+0,03%) 43.055(=)
2022-05-08
10.676.184(+0,02%) 43.056(=)
2022-05-09
10.678.359(+0,02%) 43.057(=)
2022-05-10
10.681.214(+0,03%) 43.058(=)
2022-05-11
10.683.972(+0,03%) 43.060(=)
2022-05-12
10.690.471(+0,06%) 43.063(+0,01%)
2022-05-13
10.693.141(+0,02%) 43.063(=)
2022-05-14
10.695.036(+0,02%) 43.065(=)
2022-05-15
10.696.630(+0,01%) 43.065(=)
2022-05-16
10.698.180(+0,01%) 43.067(=)
2022-05-17
10.699.965(+0,02%) 43.071(+0,01%)
2022-05-18
10.701.796(+0,02%) 43.072(=)
2022-05-19
10.704.524(+0,03%) 43.073(=)
2022-05-20
10.706.111(+0,01%) 43.075(=)
2022-05-21
10.707.568(+0,01%) 43.075(=)
2022-05-22
10.708.887(+0,01%) 43.075(=)
2022-05-23
10.710.066(+0,01%) 43.076(=)
2022-05-24
10.711.389(+0,01%) 43.076(=)
2022-05-25
10.712.733(+0,01%) 43.078(=)
2022-05-26
10.714.008(+0,01%) 43.078(=)
2022-05-27
10.715.247(+0,01%) 43.078(=)
2022-05-28
10.716.361(+0,01%) 43.078(=)
2022-05-29
10.717.251(+0,01%) 43.078(=)
2022-05-30
10.718.369(+0,01%) 43.078(=)
2022-05-31
10.719.379(+0,01%) 43.079(=)
2022-06-01
10.720.426(+0,01%) 43.079(=)
2022-06-02
10.722.634(+0,02%) 43.080(=)
2022-06-03
10.723.673(+0,01%) 43.080(=)
2022-06-04
10.724.554(+0,01%) 43.080(=)
2022-06-05
10.725.239(+0,01%) 43.080(=)
2022-06-06
10.726.045(+0,01%) 43.080(=)
2022-06-07
10.727.005(+0,01%) 43.080(=)
2022-06-08
10.727.918(+0,01%) 43.080(=)
2022-06-09
10.728.720(+0,01%) 43.080(=)
2022-06-10
10.729.681(+0,01%) 43.082(=)
2022-06-11
10.731.244(+0,01%) 43.083(=)
2022-06-12
10.731.812(+0,01%) 43.082(=)
2022-06-13
10.732.429(+0,01%) 43.083(=)
2022-06-14
10.733.285(+0,01%) 43.083(=)
2022-06-15
10.734.151(+0,01%) 43.083(=)
2022-06-16
10.734.925(+0,01%) 43.083(=)
2022-06-17
10.736.408(+0,01%) 43.083(=)
2022-06-18
10.737.107(+0,01%) 43.083(=)
2022-06-19
10.737.640(=) 43.083(=)
2022-06-20
10.738.161(=) 43.083(=)
2022-06-21
10.738.909(+0,01%) 43.084(=)
2022-06-22
10.739.855(+0,01%) 43.084(=)
2022-06-23
10.740.595(+0,01%) 43.084(=)
2022-06-24
10.742.234(+0,02%) 43.084(=)
2022-06-25
10.742.891(+0,01%) 43.084(=)
2022-06-26
10.743.448(+0,01%) 43.084(=)
2022-06-27
10.744.085(+0,01%) 43.084(=)
2022-06-28
10.744.854(+0,01%) 43.087(+0,01%)
2022-06-29
10.745.631(+0,01%) 43.087(=)
2022-06-30
10.746.470(+0,01%) 43.087(=)
2022-07-01
10.747.397(+0,01%) 43.087(=)
2022-07-02
10.748.127(+0,01%) 43.087(=)
2022-07-03
10.748.639(=) 43.087(=)
2022-07-04
10.749.324(+0,01%) 43.088(=)
2022-07-05
10.750.313(+0,01%) 43.089(=)
2022-07-06
10.751.227(+0,01%) 43.089(=)
2022-07-07
10.752.140(+0,01%) 43.089(=)
2022-07-08
10.752.942(+0,01%) 43.089(=)
2022-07-09
10.754.348(+0,01%) 43.089(=)
2022-07-10
10.754.813(=) 43.089(=)
2022-07-11
10.755.381(+0,01%) 43.089(=)
2022-07-12
10.756.254(+0,01%) 43.090(=)
2022-07-13
10.757.257(+0,01%) 43.090(=)
2022-07-14
10.758.189(+0,01%) 43.090(=)
2022-07-15
10.759.145(+0,01%) 43.090(=)
2022-07-16
10.759.850(+0,01%) 43.091(=)
2022-07-17
10.760.595(+0,01%) 43.091(=)
2022-07-18
10.761.435(+0,01%) 43.091(=)
2022-07-19
10.762.532(+0,01%) 43.091(=)
2022-07-20
10.763.694(+0,01%) 43.091(=)
2022-07-21
10.764.986(+0,01%) 43.091(=)
2022-07-22
10.766.128(+0,01%) 43.092(=)
2022-07-23
10.767.200(+0,01%) 43.092(=)
2022-07-24
10.767.948(+0,01%) 43.092(=)
2022-07-25
10.768.844(+0,01%) 43.092(=)
2022-07-26
10.770.304(+0,01%) 43.092(=)
2022-07-27
10.772.980(+0,02%) 43.092(=)
2022-07-28
10.774.679(+0,02%) 43.092(=)
2022-07-29
10.776.484(+0,02%) 43.093(=)
2022-07-30
10.778.154(+0,02%) 43.093(=)
2022-07-31
10.779.632(+0,01%) 43.093(=)
2022-08-01
10.781.009(+0,01%) 43.093(=)
2022-08-02
10.783.026(+0,02%) 43.094(=)
2022-08-03
10.785.122(+0,02%) 43.094(=)
2022-08-04
11.189.968(+3,8%) 43.094(=)
2022-08-05
11.192.043(+0,02%) 43.094(=)
2022-08-06
11.346.137(+1,4%) 43.094(=)
2022-08-07
11.347.518(+0,01%) 43.094(=)
2022-08-08
11.349.223(+0,02%) 43.094(=)
2022-08-09
11.351.563(+0,02%) 43.094(=)
2022-08-10
11.353.573(+0,02%) 43.095(=)
2022-08-11
11.360.348(+0,06%) 43.095(=)
2022-08-12
11.362.540(+0,02%) 43.096(=)
2022-08-13
11.364.355(+0,02%) 43.097(=)
2022-08-14
11.365.784(+0,01%) 43.098(=)
2022-08-15
11.367.479(+0,01%) 43.098(=)
2022-08-16
11.370.462(+0,03%) 43.100(=)
2022-08-17
11.373.276(+0,02%) 43.103(+0,01%)
2022-08-18
11.376.571(+0,03%) 43.103(=)
2022-08-19
11.379.554(+0,03%) 43.103(=)
2022-08-20
11.382.258(+0,02%) 43.104(=)
2022-08-21
11.383.819(+0,01%) 43.105(=)
2022-08-22
11.386.016(+0,02%) 43.106(=)
2022-08-23
11.389.268(+0,03%) 43.106(=)
2022-08-24
11.392.859(+0,03%) 43.108(=)
2022-08-25
11.396.205(+0,03%) 43.110(=)
2022-08-26
11.399.400(+0,03%) 43.110(=)
2022-08-27
11.401.597(+0,02%) 43.111(=)
2022-08-28
11.403.302(+0,01%) 43.112(=)
2022-08-29
11.405.711(+0,02%) 43.113(=)
2022-08-30
11.408.952(+0,03%) 43.117(+0,01%)
2022-08-31
11.411.679(+0,02%) 43.117(=)
2022-09-01
11.414.359(+0,02%) 43.117(=)
2022-09-02
11.415.907(+0,01%) 43.118(=)
2022-09-03
11.417.503(+0,01%) 43.119(=)
2022-09-04
11.418.894(+0,01%) 43.120(=)
2022-09-05
11.421.055(+0,02%) 43.122(=)
2022-09-06
11.424.754(+0,03%) 43.123(=)
2022-09-07
11.428.632(+0,03%) 43.125(=)
2022-09-08
11.431.823(+0,03%) 43.126(=)
2022-09-09
11.435.472(+0,03%) 43.126(=)
2022-09-10
11.437.970(+0,02%) 43.126(=)
2022-09-11
11.439.613(+0,01%) 43.129(+0,01%)
2022-09-12
11.441.626(+0,02%) 43.130(=)
2022-09-13
11.444.927(+0,03%) 43.132(=)
2022-09-14
11.448.034(+0,03%) 43.132(=)
2022-09-15
11.450.999(+0,03%) 43.137(+0,01%)
2022-09-16
11.454.079(+0,03%) 43.137(=)
2022-09-17
11.456.558(+0,02%) 43.138(=)
2022-09-18
11.458.449(+0,02%) 43.139(=)
2022-09-19
11.460.227(+0,02%) 43.141(=)
2022-09-20
11.463.404(+0,03%) 43.142(=)
2022-09-21
11.465.691(+0,02%) 43.146(+0,01%)
2022-09-22
11.467.619(+0,02%) 43.146(=)
2022-09-23
11.470.164(+0,02%) 43.146(=)
2022-09-24
11.471.340(+0,01%) 43.146(=)
2022-09-25
11.472.301(+0,01%) 43.146(=)
2022-09-26
11.473.733(+0,01%) 43.146(=)
2022-09-27
11.475.321(+0,01%) 43.147(=)
2022-09-28
11.476.908(+0,01%) 43.147(=)
2022-09-29
11.477.886(+0,01%) 43.148(=)
2022-09-30
11.479.356(+0,01%) 43.148(=)
2022-10-01
11.480.028(+0,01%) 43.149(=)
2022-10-02
11.480.518(=) 43.149(=)
2022-10-03
11.481.314(+0,01%) 43.149(=)
2022-10-04
11.482.334(+0,01%) 43.151(=)
2022-10-05
11.483.529(+0,01%) 43.151(=)
2022-10-06
11.484.659(+0,01%) 43.151(=)
2022-10-07
11.485.361(+0,01%) 43.152(=)
2022-10-08
11.486.043(+0,01%) 43.153(=)
2022-10-09
11.486.414(=) 43.153(=)
2022-10-10
11.487.459(+0,01%) 43.153(=)
2022-10-11
11.488.685(+0,01%) 43.154(=)
2022-10-12
11.489.881(+0,01%) 43.155(=)
2022-10-13
11.490.951(+0,01%) 43.155(=)
2022-10-14
11.491.541(+0,01%) 43.155(=)
2022-10-15
11.492.273(+0,01%) 43.155(=)
2022-10-16
11.492.598(=) 43.155(=)
2022-10-17
11.493.271(+0,01%) 43.157(=)
2022-10-18
11.493.894(+0,01%) 43.158(=)
2022-10-19
11.495.231(+0,01%) 43.159(=)
2022-10-20
11.495.772(=) 43.159(=)
2022-10-21
11.496.354(+0,01%) 43.159(=)
2022-10-22
11.496.829(=) 43.159(=)
2022-10-23
11.496.987(=) 43.159(=)
2022-10-24
11.497.533(=) 43.161(=)
2022-10-25
11.498.047(=) 43.161(=)
2022-10-26
11.498.873(+0,01%) 43.162(=)
2022-10-27
11.499.357(=) 43.162(=)
2022-10-28
11.501.906(+0,02%) 43.162(=)
2022-10-29
11.502.169(=) 43.163(=)
2022-10-30
11.502.474(=) 43.163(=)
2022-10-31
11.502.885(=) 43.163(=)
2022-11-01
11.503.334(=) 43.164(=)
2022-11-02
11.504.091(+0,01%) 43.165(=)
2022-11-03
11.504.910(+0,01%) 43.165(=)
2022-11-04
11.505.249(=) 43.165(=)
2022-11-05
11.505.608(=) 43.165(=)
2022-11-06
11.505.849(=) 43.166(=)
2022-11-07
11.506.214(=) 43.166(=)
2022-11-08
11.506.656(=) 43.166(=)
2022-11-09
11.507.124(=) 43.166(=)
2022-11-10
11.507.540(=) 43.166(=)
2022-11-11
11.508.170(+0,01%) 43.166(=)
2022-11-12
11.508.447(=) 43.166(=)
2022-11-13
11.508.689(=) 43.166(=)
2022-11-14
11.508.893(=) 43.166(=)
2022-11-15
11.509.473(+0,01%) 43.166(=)
2022-11-16
11.509.975(=) 43.167(=)
2022-11-17
11.510.484(=) 43.167(=)
2022-11-18
11.510.919(=) 43.168(=)
2022-11-19
11.511.178(=) 43.169(=)
2022-11-20
11.511.452(=) 43.169(=)
2022-11-21
11.511.822(=) 43.169(=)
2022-11-22
11.512.138(=) 43.169(=)
2022-11-23
11.512.684(=) 43.169(=)
2022-11-24
11.513.173(=) 43.170(=)
2022-11-25
11.513.747(=) 43.170(=)
2022-11-26
11.514.174(=) 43.170(=)
2022-11-27
11.514.532(=) 43.170(=)
2022-11-28
11.514.865(=) 43.170(=)
2022-11-29
11.515.423(=) 43.172(=)
2022-11-30
11.515.908(=) 43.175(+0,01%)
2022-12-01
11.516.489(+0,01%) 43.176(=)
2022-12-02
11.517.124(+0,01%) 43.176(=)
2022-12-03
11.517.517(=) 43.177(=)
2022-12-04
11.517.722(=) 43.177(=)
2022-12-05
11.518.149(=) 43.177(=)
2022-12-06
11.518.511(=) 43.178(=)
2022-12-07
11.519.011(=) 43.178(=)
2022-12-08
11.519.539(=) 43.178(=)
2022-12-09
11.520.037(=) 43.178(=)
2022-12-10
11.520.445(=) 43.178(=)
2022-12-11
11.520.639(=) 43.178(=)
2022-12-12
11.521.022(=) 43.178(=)
2022-12-13
11.521.388(=) 43.179(=)
2022-12-14
11.521.708(=) 43.179(=)
2022-12-15
11.522.097(=) 43.179(=)
2022-12-16
11.522.431(=) 43.179(=)
2022-12-17
11.522.750(=) 43.179(=)
2022-12-18
11.522.927(=) 43.179(=)
2022-12-19
11.523.161(=) 43.180(=)
2022-12-20
11.523.367(=) 43.180(=)
2022-12-21
11.523.567(=) 43.181(=)
2022-12-22
11.523.780(=) 43.182(=)
2022-12-23
11.524.093(=) 43.184(=)
2022-12-24
11.524.202(=) 43.184(=)
2022-12-25
11.524.273(=) 43.184(=)
2022-12-26
11.524.436(=) 43.184(=)
2022-12-27
11.524.647(=) 43.184(=)
2022-12-28
11.524.779(=) 43.184(=)
2022-12-29
11.525.013(=) 43.184(=)
2022-12-30
11.525.144(=) 43.186(=)
2022-12-31
11.525.231(=) 43.186(=)
2023-01-01
11.525.284(=) 43.186(=)
2023-01-02
11.525.336(=) 43.186(=)
2023-01-03
11.525.408(=) 43.186(=)
2023-01-04
11.525.491(=) 43.186(=)
2023-01-05
11.525.571(=) 43.186(=)
2023-01-06
11.525.646(=) 43.186(=)
2023-01-07
11.525.711(=) 43.186(=)
2023-01-08
11.525.763(=) 43.186(=)
2023-01-09
11.525.834(=) 43.186(=)
2023-01-10
11.525.911(=) 43.186(=)
2023-01-11
11.525.946(=) 43.186(=)
2023-01-12
11.526.034(=) 43.186(=)
2023-01-13
11.526.089(=) 43.186(=)
2023-01-14
11.526.118(=) 43.186(=)
2023-01-15
11.526.140(=) 43.186(=)
2023-01-16
11.526.167(=) 43.186(=)
2023-01-17
11.526.213(=) 43.186(=)
2023-01-18
11.526.254(=) 43.186(=)
2023-01-19
11.526.284(=) 43.186(=)
2023-01-20
11.526.301(=) 43.186(=)
2023-01-21
11.526.318(=) 43.186(=)
2023-01-22
11.526.329(=) 43.186(=)
2023-01-23
11.526.332(=) 43.186(=)
2023-01-24
11.526.339(=) 43.186(=)
2023-01-25
11.526.348(=) 43.186(=)
2023-01-26
11.526.365(=) 43.186(=)
2023-01-27
11.526.377(=) 43.186(=)
2023-02-01
11.526.508(n.a.) 43.186(n.a.)
2023-03-01
11.526.926(n.a.) 43.186(n.a.)
2023-04-01
11.527.326(n.a.) 43.186(n.a.)
2023-05-01
11.563.091(n.a.) 43.191(n.a.)
Nguồn: Tổng hợp từ Bộ Y tế Việt Nam


2020Sửa đổi

Những ca bệnh đầu tiên xuất hiện từ ngày 23 tháng 1 đến ngày 19 tháng 3, đều truy tìm được nguồn gốc. Các trường hợp xác nhận nhiễm bệnh đầu tiên đã nhập vào bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh, gồm 1 nam Trung Quốc 66 tuổi (#1) đi từ Vũ Hán đến Hà Nội để thăm con trai sống ở Việt Nam, và con trai 28 tuổi (#2) người bị cho là đã bị lây bệnh từ cha mình khi họ gặp gỡ tại Nha Trang. Vào ngày 1 tháng 2, 1 nữ 25 tuổi (#6) bị xác định nhiễm virus corona tại Khánh Hòa. Đây là nhân viên tiếp tân và đã tiếp xúc với trường hợp #1 và 2.[10] Đây là trường hợp truyền nhiễm nội địa đầu tiên tại Việt Nam sau đó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc công bố dịch tại Việt Nam[11] và ra quyết định "thắt chặt" biên giới, thu hồi giấy phép hàng không và hạn chế thị thực.[12][13]

Tháng 3, xuất hiện các ca lây lan trong cộng đồng. Chiều ngày 20 tháng 3, Bộ Y tế công bố 2 BN COVID-19 thứ 86 và 87 là 2 nữ điều dưỡng Bệnh viện (BV) Bạch Mai (Hà Nội) với tiền sử dịch tễ không cho thấy nguồn lây khi cả 2 không có lịch sử tiếp xúc với các BN COVID-19.[14] Việt Nam tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài từ 0 giờ ngày 22 tháng 3 đồng thời thực hiện cách ly tập trung 14 ngày đối với mọi trường hợp nhập cảnh. Từ 0 giờ ngày 1 tháng 4, Việt Nam thực hiện giãn cách toàn xã hội trong vòng 15 ngày.[15] Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc công bố dịch COVID-19 trên phạm vi cả nước.[16] Các biện pháp kiểm soát đã giúp Việt Nam có 99 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Ngày 25 tháng 7, Bộ Y tế công bố ca nhiễm thứ 416 tại Đà Nẵng nhưng không truy được nguồn lây[17] cùng các ca nhiễm khác xuất hiện.[18] Ngày 28 tháng 7, thành phố Đà Nẵng bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội.[19] Từ ngày 31 tháng 7, Việt Nam xác nhận những ca tử vong đầu tiên.[20][21] Từ ngày 7 tháng 9, hoạt động của máy bay, tàu lửa, ô tô đi, đến Đà Nẵng có thể khôi phục.[22] Đà Nẵng nới lỏng giãn cách xã hội hơn từ ngày 11 tháng 9.[23] Tính đến hết năm, có tổng cộng 35 bệnh nhân tử vong, tất cả đều trong đợt bùng phát thứ hai.

2021Sửa đổi

Ngày 27 tháng 1, Bộ Y tế Việt Nam nhận được thông tin một nữ công nhân người Việt Nam đã xác định dương tính với COVID-19 khi nhập cảnh vào Nhật Bản, cơ quan y tế Nhật Bản nhận định người này mắc biến thể Alpha. Sáng ngày 28 tháng 1, Bộ Y tế Việt Nam công bố bệnh nhân 1552 tại Hải Dương có tiếp xúc với người này cũng như báo động về khả năng lây lan mới. Cũng trong sáng ngày 28 tháng 1, bệnh nhân 1553 cũng bị xác nhận lây nhiễm cộng đồng tại Quảng Ninh. Sau đó hai tỉnh trên bị nâng mức báo động; thành phố Chí Linh của Hải Dương giãn cách xã hội từ 12h trưa sau khi có 72 ca nhiễm cộng đồng[24] kết thúc 55 ngày không lây nhiễm cộng đồng ở Việt Nam.[25] Hải Dương cách ly xã hội toàn tỉnh từ rạng sáng ngày 16 tháng 2 đến hết ngày 2 tháng 3,[26] chuyển sang giãn cách xã hội từ ngày 3 tháng 3 theo chỉ thị 15.[27] Để sử dụng cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đã đồng ý nhập khẩu 204.000 liều vaccine phòng COVID-19 đầu tiên[28] và việc tiêm vaccine Covid-19 tại Việt Nam bắt đầu từ ngày 8 tháng 3.[29] Ngày 18 tháng 3 đến 31 tháng 3, Hải Dương nới lỏng các biện pháp chống dịch, thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 19.[30]

Cuối tháng 4, xuất hiện các chuỗi lây nhiễm COVID-19 từ người cách ly[31] khiến Việt Nam tăng cường trở lại mức độ phòng chống dịch bệnh. Trong tháng 5, Việt Nam xuất hiện những đợt bùng phát cao độ hơn. Ở phía Bắc, xuất hiện các ổ lây nhiễm trong các khu công nghiệp ở Bắc Giang, Bắc Ninh. Tại phía Nam, TP. HCM xuất hiện ổ lây nhiễm liên quan đến Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng dẫn đến TP.HCM phải áp dụng giãn cách xã hội từ ngày 31 tháng 5. Một số tỉnh miền Trung và miền Nam cũng xuất hiện các ổ dịch, lần lượt áp dụng những biện pháp "khẩn cấp" để khống chế số ca nhiễm có thể gây quá tải cho hệ thống y tế. Chính phủ Việt Nam cũng tạo điều kiện nhập thêm một số loại vaccine khác nhau. Ngày 7 tháng 7, sau hơn một tháng áp dụng giãn cách xã hội và số ca nhiễm vẫn gia tăng, TP. HCM quyết định tăng cường mức độ giãn cách bằng cách áp dụng chỉ thị 16 bắt đầu từ 0h ngày 9 tháng 7.[32] Sau gần 3 tháng áp dụng chỉ thị 16, đã có khoảng 20.000 người dân TP.HCM tử vong vì nhiễm COVID-19, cùng với hàng chục vạn ca nhiễm chưa được dập tắt. Tuy nhiên, việc bao phủ vaccine đã có hiệu quả tích cực và tăng cường miễn dịch cộng đồng. Từ ngày 1 tháng 10, thành phố mở cửa phần lớn các hoạt động trở lại (ngoại trừ quán bar, karaoke, vũ trường, bán vé số, nghi lễ tôn giáo,...) và áp dụng chỉ thị 18 của thành uỷ TP.HCM.[33] Ngày 11 tháng 10, Chính phủ ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP[34] nhằm "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", thay thế chỉ thị 15, 16, 19.[35][36]

2022Sửa đổi

Ngày 1 tháng 1 năm 2022, Thành phố Hồ Chí Minh công bố 5 ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên.[37][38] Ngày 12 tháng 1 năm 2022, Bộ Y tế cho biết Việt Nam đã hoàn thành tiêm mũi một vaccine cho người trưởng thành.[39][40] Chiều ngày 18 tháng 1 năm 2022, Việt Nam phát hiện 3 ca nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng đầu tiên tại TP. HCM.[41] Ngày 26 tháng 1 năm 2022, Hà Nội công bố ca nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng đầu tiên.[42] Với ảnh hưởng từ biến thể Omicron, tổng số ca nhiễm được xác nhận tăng nhanh; đến ngày 7 tháng 4 năm 2022, Việt Nam vượt 10 triệu ca mắc COVID-19.[43] Các biện pháp kiểm soát COVID-19 tiếp tục được nới lỏng khi Việt Nam ngừng khai báo y tế nội địa từ ngày 30 tháng 4 năm 2022[44] và ngừng yêu cầu xét nghiệm COVID-19 đối với người nhập cảnh từ ngày 15 tháng 5 năm 2022.[45] Từ ngày 12 tháng 9 năm 2022, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện thay đổi biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình mới, bao gồm: 2K (Khẩu trang, Khử khuẩn) + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân.[46]

2023Sửa đổi

Ngày 4 tháng 1, Việt Nam lần đầu tiên ghi nhận biến chủng phụ XBB của biến thể Omicron, xuất hiện tại TP. HCM.[47] Ngày 14 tháng 4, Việt Nam lần đầu tiên ghi nhận biến chủng phụ XBB.1.5 của biến thể Omicron, xuất hiện tại TP. HCM.[48]

Tác độngSửa đổi

Xã hộiSửa đổi

Có những trường đã quyết định kéo dài thời gian nghỉ Tết Canh Tý đến hết ngày 9 tháng 2 năm 2020.[49] Ngày 6 tháng 2 năm 2020, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của Bộ Giáo dục và Đào Tạo đã họp và thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh/thành phố căn cứ tình hình thực tế kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh thêm 1 tuần.[50] Ngày 31 tháng 3 năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020 đối với cấp THCS, THPT.[51]. Về thể thao, do dịch bệnh, V.League 2020 bị trì hoãn,[52][53] trận bóng đá tranh Siêu cúp quốc gia 2020 giữa TP. HCM và Hà Nội phải diễn ra trên sân thi đấu không khán giả để đề phòng dịch lây lan,[54]V-League 1 2021, V-League 2 2021 bị hủy bỏ và Cuộc đua Công thức 1 (F1) tại Hà Nội cũng bị hoãn.[55] Do ảnh hưởng của dịch khiến các hoạt động xem phim trực tiếp tại rạp bị tạm dừng hoạt động.[56][57] 1 số chương trình truyền hình bị ngưng trệ, hoãn phát sóng. 1 số chương trình phải thay đổi mô hình sản xuất.[58][59] Thay vào đó là các kênh truyền thông trực tuyến như truyền hình, mạng bị thúc đẩy.[60] Tại Việt Nam, đại dịch COVID-19 đã trở thành đề tài sáng tác cho 1 số tác phẩm[61][62][63] như bài hát pop có tên "Ghen Cô Vy"[64] là bản làm lại của bài hát "Ghen"[65] năm 2017. Với mục đích nâng cao ý thức của cộng đồng, 1 số địa phương đã tổ chức phong trào vẽ tranh cổ động phòng chống dịch COVID-19.[66][67][68][69]

Kỳ thị đã diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 ở Việt Nam. Tùy giai đoạn dịch, các đối tượng bị chú ý kì thị là khác nhau bao gồm: người Trung Quốc,[70][71] du khách nước ngoài[72] hay cả người trong nước từ những nơi có dịch.[73] Việc đăng tin giả liên quan đến dịch COVID-19 cũng diễn ra và có những trường hợp đã bị xử phạt.[74][75][76] Dù chính quyền đã đưa ra những biện pháp bắt buộc, vẫn có những trường hợp cố tình trốn tránh cách ly.[77][78] 1 số trường hợp "trốn tránh cách ly, khai báo không trung thực đã gây hậu quả nghiêm trọng, lây lan cho nhiều người khác".[79][80][81] Đã có những trường hợp trục lợi và lừa đảo. 1 số trường hợp liên quan đến khẩu trang không rõ nguồn gốc bị sản xuất, lưu trữ, buôn bán trái phép đã bị phát hiện, ngăn chặn và xử phạt[82][83] và 1 số trường hợp khác sai phạm trong việc sản xuất,[84] vận chuyển trái phép ra nước ngoài[85][86] bao gồm cả các trường hợp thu gom, buôn bán khẩu trang bị vứt đi hay khẩu trang đã qua sử dụng.[87][88][89]

Ngày 22 tháng 4 năm 2020, thông tấn xã Reuters của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland dẫn lời công ty an ninh mạng FireEye có trụ sở tại Hoa Kỳ cáo buộc nhóm tin tặc APT32 do chính phủ Việt Nam hậu thuẫn đã tấn công vào các tổ chức thuộc chính quyền Trung Quốc. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Ngô Toàn Thắng khẳng định "đây là những thông tin không có cơ sở. Việt Nam nghiêm cấm các hành vi tấn công mạng nhằm vào các tổ chức, cá nhân dưới bất cứ hình thức nào".[90]

Tối ngày 19 tháng 11 năm 2021 (nhằm ngày 15 tháng 10 năm Tân Sửu), Việt Nam tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19.[91]

Suốt năm 2021, bê bối về tham nhũng liên tục xảy ra trong quá trình đấu thầu bộ kit xét nghiệm của công ty Việt Á, sau đó trở thành vụ án sai phạm lớn từ ngày 18 tháng 12 năm 2021[92] và kéo dài đến năm 2023. Bê bối nhận hối lộ trong vụ chuyến bay "giải cứu" công dân trở về nước do đại dịch COVID-19 cũng được điều tra từ tháng 1 năm 2022.[93][94]

Kinh tếSửa đổi

 
Mua hàng hóa dự trữ tại 1 siêu thị ở Việt Nam vì dịch COVID-19.

Cục Hàng không ước tính doanh thu hàng không thiệt hại khoảng 25.000 tỷ đồng;[95] ngành hàng không rơi vào tình trạng "xấu nhất" trong lịch sử 60 năm phát triển, toàn bộ các đường bay bị tạm ngừng.[96] Cục Thuế Hà Nội cho biết trong 2 tháng đầu năm có hơn 2.600 hộ kinh doanh giải thể và 6.400 hộ kinh doanh nghỉ kinh doanh, ngân sách Nhà nước thất thu từ 4.200 đến 16.600 tỷ đồng.[97] Công nghiệp du lịch–nghỉ dưỡng và liên vận thiệt hại doanh thu do chính sách cách ly xã hội,[95][98] lượt du khách quốc tế trong 3 tháng đầu năm đạt 3,7 triệu người và giảm 18,1% so với cùng kỳ năm 2019, thị trường du lịch trong nước và quốc tế "gần như đóng băng hoàn toàn".[99] Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản thuộc Bộ Xây dựng cho biết giá bán căn hộ chung cư tăng so với cùng kỳ năm trước (Hà Nội tăng 1,02%, thành phố Hồ Chí Minh tăng 3,5%), giá bán nhà riêng lẻ tăng (Hà Nội tăng 3,82%, thành phố Hồ Chí Minh tăng 8,36%); trong khi giá thuê mặt bằng kinh doanh giảm 10-30%, doanh nghiệp bất động sản cắt giảm 50% nhân sự so với thời điểm trước đại dịch, 80% sàn bất động sản toàn quốc tạm dừng hoạt động.[100]

Trước sự bùng phát của dịch, mối lo ngại trong cộng đồng đã dẫn đến sự gia tăng nhu cầu khẩu trang, nước sát khuẩn.[101] 1 số nơi xuất hiện tình trạng tăng giá khẩu trang hoặc hết hàng; 1 số nhu yếu phẩm cũng bị đội giá.[102][103] Trước tình hình đó, lực lượng quản lý thị trường, thanh tra tài chính tăng cường kiểm tra, xử lí các trường hợp tăng giá "gây ảnh hưởng tới lợi ích người tiêu dùng".[104][105][106][107] 1 số lao động nhập cư tại các thành phố bị thất nghiệp, thu nhập sụt giảm do giãn cách xã hội tại gia.[108][109][110] Thành phố Hồ Chí Minh thống kê 600.000 người thất nghiệp tính đến cuối tháng 3,[111] Khánh Hòa có khoảng 17.000 người thất nghiệp trong quý 1.[112] Ngày 21 tháng 4, Tổng cục Thống kê cho biết gần 5 triệu lao động thất nghiệp hoặc nghỉ luân phiên do ảnh hưởng từ dịch, đây tỉ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động ở mức cao nhất trong 5 năm qua.[113]

Phản ứngSửa đổi

Kiểm soátSửa đổi

Viện trợSửa đổi

Ngày 6 tháng 4 năm 2020, Chính phủ trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua gói an sinh xã hội 62.000 tỉ đồng.[114] Đến ngày 10 tháng 4 năm 2020, Chính phủ chính thức ban hành gói hỗ trợ 62.000 tỉ, hỗ trợ trực tiếp người "khó khăn" do dịch COVID-19. Việc giải ngân gói hỗ trợ "gặp nhiều khó khăn, chậm trễ vì nhiều nguyên nhân".[115][116][117]

Chính phủ Việt Nam có những biện pháp khác nhau nhằm hỗ trợ người dân, giảm thiểu chi phí khám chữa bệnh và xét nghiệm virus. Ngày 12 tháng 2 năm 2020, tỉnh Vĩnh Phúc có quyết định cách ly toàn xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên vì số ca mắc ở đây tăng đột biến. Trước tình hình đó, Chính quyền tỉnh đã quyết định hỗ trợ 40.000đ/ngày đối với mỗi người dân trong xã Sơn Lôi trong thời gian bị cách ly, hỗ trợ mức 60.000 đồng/ngày với mỗi hộ dân trong xã bị đưa tới điểm cách ly tập trung.[118] Chính quyền Hà Nội cũng đã quyết định chi cho mỗi người bị cách ly vì COVID-19 số tiền 100.000 đồng/ngày trích từ ngân sách thành phố đồng thời miễn phí xét nghiệm đối với các trường hợp có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19.[119] Với các trường hợp bị cách ly dù là cách ly tập trung hay tại nhà, có nhu cầu khám chữa bệnh, ngoài chi phí đặc trị cho COVID-19 ra thì tất cả các chi phí còn lại của người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ bị BHXH chi trả 100%.[120]

Với khối doanh nghiệp, Chính phủ cũng hỗ trợ tài chính bằng thông tư 01/2020/TT-NHNN.[93] Các doanh nghiệp sẽ bị cơ cấu lại thời gian trả nợ từ khoảng từ 23 tháng 1 đến liền sau 3 tháng kể từ ngày công bố hết dịch với số dư nợ gốc và/hoặc lãi phát sinh từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính hoặc phát sinh từ nghĩa vụ trả nợ gốc.[93][121]

Công đoàn TP.HCM cũng có chính sách hỗ trợ giáo viên trong thời gian nghỉ do dịch COVID-19 đặc biệt cho 1 số đối tượng như giáo viên nữ đang mang thai, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi hoặc giáo viên (hoặc vợ/chồng/con) bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo.[122] Ngày 26 tháng 3 năm 2020, tại cuộc họp trực tuyến giữa Thành ủy, UBND TP.HCM với UBND các quận, huyện, Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM đã thảo luận và thống nhất giảm 1/2 thu nhập tăng thêm của toàn bộ cán bộ, công chức trên địa bàn TP trong năm 2020 để hỗ trợ những người lao động mất thu nhập do dịch bệnh COVID-19. Ước tính, việc giảm thu nhập này sẽ đủ để hỗ trợ cho 600.000 lao động, với số tiền 1 triệu đồng/tháng.[123]

3 thôn ở phường Hải Ninh thuộc huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa vận động người dân ký đơn từ chối nhận tiền từ gói cứu trợ 62 nghìn tỷ đồng,[124] 1 số hộ khá giả thuộc danh sách hộ cận nghèo ký đơn từ chối nhận hỗ trợ đại dịch,[125] phó Chủ tịch tỉnh Mai Xuân Liêm công điện yêu cầu "cán bộ cơ sở tuyệt đối không được vận động người dân từ chối nhận hỗ trợ".[126] Trong phiên họp thường kì ngày 15 tháng 5 năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu "chính quyền không được ép dân ký đơn từ chối nhận hỗ trợ".[127]

Có những "mạnh thường quân tổ chức" đã cấp phát lương thực, nước uống cho người nghèo bằng các hành động như ATM gạo,[128] siêu thị không đồng,[129] ATM khẩu trang[130]...

Ngày 17 tháng 3 năm 2020, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức lễ phát động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19. Tính đến thời điểm phát động, có hơn 30 cơ quan, đơn vị đã đăng ký ủng hộ với số tiền 235 tỉ đồng. Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu đã trực tiếp ủng hộ.[131] Đến ngày 1 tháng 4 năm 2020, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục mở thêm 1 kênh quyên góp mới. Theo đó, ZaloPay sẽ tiếp nhận ủng hộ cho chương trình phòng, chống dịch COVID-19 của UBTƯ MTTQ Việt Nam đồng thời thực hiện quyên góp tương ứng. Tổng số tiền ZaloPay cam kết đồng hành là 3 tỷ đồng.[132]

Chiều 19 tháng 3 năm 2020, Bộ Thông tin và truyền thông cũng phối hợp với Bộ Y tế, Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức đợt vận động nhắn tin ủng hộ, đóng góp "Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19" thông qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 - đầu số 1407. Qua tin nhắn, mỗi thuê bao có thể ủng hộ tối thiểu 20.000 đồng, tối đa 2 triệu đồng qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia.[133] Tính đến hết ngày 9 tháng 4 năm 2020, cả nước đã có 2,2 triệu tin nhắn ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 đến đầu số 1407, với tổng số tiền từ các chủ thuê bao di động đóng góp đạt 133 tỉ đồng.[134]

Có những cá nhân trong và ngoài nước cũng đóng góp về mặt vật chất cùng người dân và chính phủ hỗ trợ chống dịch COVID-19. Trong buổi gặp đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM vào sáng 20 tháng 3 năm 2020, Johnathan Hạnh Nguyễn đưa ra cam kết ủng hộ 30 tỉ đồng trong đó có 25 tỉ dùng để chi trả các thiết bị y tế chống COVID-19.[135] Ngoài ra, người này cũng bàn giao 1 mặt bằng rộng 5000m² cho ngành y tế để dùng làm khu cách ly.[136] Chi PuHà Anh Tuấn ủng hộ tổng cộng 3 tỉ đồng (riêng Hà Anh Tuấn 2 tỉ) để lắp đặt phòng áp lực âm cũng như mua đồ bảo hộ chống dịch COVID-19. Ca sĩ Min đóng góp cho bệnh viện 10.000 khẩu trang y tế và 500 chai nước rửa tay.[137]

Ngày 3 tháng 4 năm 2020, tập đoàn Vingroup công bố kế hoạch sản xuất máy thở xâm nhập, máy thở không xâm nhập và máy đo nhiệt độ cơ thể. Trong đó, Vingroup cam kết sẽ tặng cho Bộ Y tế 5.000 chiếc máy thở không xâm nhập để kịp thời chống dịch COVID-19.[138][139] Đến ngày 13 tháng 4 năm 2020, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết 1 chiếc máy thở do Vingroup sản xuất đã chuyển đến Bộ Y tế.[140]

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lương Thanh Nghị, ngay khi dịch bùng phát tại Trung Quốc và 1 số nước trong khu vực, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Ba Lan, Séc, Nga... đã quyên góp và vận chuyển về nước gần 80.000 khẩu trang y tế, hàng trăm chai nước sát trùng, bộ quần áo bảo hộ và găng tay y tế để hỗ trợ xã Sơn Lôi, tỉnh Vĩnh Phúc và 1 số bệnh viện tại Hà Nội phòng, chống dịch. Ngoài hỗ trợ về vật chất, 1 số kiều bào cũng ủng hộ về mặt tài chính với số tiền hàng tỉ đồng.[141][142][143][144]

Từ ngày 25 tháng 8 đến 30 tháng 9 năm 2020, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC và Ban Dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu phối hợp thực hiện chương trình trao tặng khẩu trang y tế, cùng cộng đồng chung tay ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch.[145]

Việt Nam đã viện trợ bằng hàng hóa và vật dụng y tế trị giá khoảng 500.000 USD cho chính phủ Trung Quốc trong khi Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vận động viện trợ hàng hóa giá trị 100.000 USD.[146][147] Ngoài ra, Việt Nam cũng viện trợ thiết bị y tế trị giá 14 tỉ đồng cho LàoCampuchia,[148] viện trợ Myanmar 50.000 USD,[149] tặng Nga 150.000 khẩu trang vải kháng khuẩn,[150] hỗ trợ Nhật Bản vật tư y tế trị giá 100.000 USD và đồng thời tặng Hoa Kỳ 200.000 khẩu trang vải kháng khuẩn sản xuất tại Việt Nam,[151][152] tặng Thụy Điển 100.000 khẩu trang vải kháng khuẩn,[153] tặng Ấn Độ 100.000 khẩu trang vải kháng khuẩn,[154] tặng chính phủ các nước Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha và Anh 550.000 khẩu trang.[155][156]

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) viện trợ sinh phẩm xét nghiệm trị giá 14 triệu JP¥ đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (NIHE) vào ngày 7 tháng 2 năm 2020, khi ca nghiệm đầu tiên xuất hiện tại bệnh viện Chợ Rẫy thì 1 bác sĩ người Nhật đã cung cấp các tài liệu tham khảo cho Khoa chống nhiễm khuẩn và hỗ trợ đào tạo ứng phó với dịch bệnh cho các bác sĩ của bệnh viện.[157] JICA viện trợ sinh phẩm xét nghiệm trị giá 4 triệu JP¥ cho Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 21 tháng 2.[158] Ngày 1 tháng 4 năm 2020, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu thông báo chính phủ Nhật Bản viện trợ Việt Nam ít nhất 200 triệu JP¥ thông qua các tổ chức quốc tế đồng thời hỗ trợ sinh phẩm trị giá 20 triệu JP¥ vào tháng 2 và tháng 3 trước đó.[159] Các doanh nhân người Nhật tặng 50.000 khẩu trang y tế cho Sở Y tế Đà Nẵng vào ngày 9 tháng 4.[160] Chính quyền liên bang Hoa Kỳ thông báo hỗ trợ gần 3 triệu USD về y tế khẩn cấp cho Việt Nam.[161][162] Tính đến ngày 16 tháng 4 năm 2020, Hoa Kỳ đã viện trợ tổng cộng 4,5 triệu USD giúp chính phủ Việt Nam chuẩn bị hệ thống phòng thí nghiệm, kích hoạt giám sát dựa trên sự kiện và tìm kiếm ca bệnh, hỗ trợ chuyên gia kỹ thuật cho công tác chuẩn bị và ứng phó, truyền thông về rủi ro, phòng tránh, kiểm soát lây nhiễm và các hoạt động khác.[163] Ngày 1 tháng 5 năm 2020, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo tiếp tục viện trợ 5 triệu USD cho Quỹ Hỗ trợ Kinh tế tại Việt Nam.[164] Cùng ngày, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) hỗ trợ 2 triệu euro cho các viện Pasteur tại Việt Nam và 4 quốc gia Đông Nam Á (Campuchia, Lào, Myanmar, Philippines); gói viện trợ liên quan đến bổ sung thiết bị, mua bộ dụng cụ chẩn đoán, đồ bảo hộ, củng cố nguồn nhân lực, đào tạo và chuyển giao kỹ năng.[165]

Ngày 29 tháng 9 năm 2020, Trung Quốc trao tặng Việt Nam 320.000 khẩu trang y tế phòng chống dịch COVID-19.[166] Ngày 30 tháng 9 năm 2020, Hoa Kỳ trao tặng Việt Nam 100 máy thở trị giá hơn 1,7 triệu USD hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19.[167]

Ngày 27 tháng 8 năm 2021, Công ty cổ phần ô tô Trường Hải - THACO trao tặng 500.000 kit xét nghiệm, 30 xe cứu thương và 25 xe tiêm chủng cho Thành phố Hồ Chí Minh với tinh thần chung tay và đồng hành cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh.[168] Tổng kinh phí gần 800 tỉ đồng[169]

Hình ảnhSửa đổi

Các đơn vị đưa tin và tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19Sửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ “Thống kê tình hình dịch bệnh COVID-19”. Bộ Y tế (Việt Nam). Truy cập ngày 18 tháng 05 năm 2023.
 2. ^ a b c d e “Cổng thông tin của Bộ Y tế về đại dịch COVID-19”. Cổng thông tin của Bộ Y tế về đại dịch COVID-19. 2020–2021. Truy cập ngày 18 tháng 5 năm 2023.
 3. ^ Coleman, Justine (ngày 23 tháng 1 năm 2020). “Vietnam reports first coronavirus cases”. The Hill. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 18 tháng 2 năm 2020.
 4. ^ Hà Nội trước giờ đóng cửa các cơ sở kinh doanh để chống dịch COVID-19. Tuổi Trẻ Online. Ngày 27 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 30 tháng 3 năm 2020.
 5. ^ TP.HCM hạn chế xe ra vào thành phố đến hết ngày 15.4. Thanh Niên. Ngày 27 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 30 tháng 3 năm 2020.
 6. ^ “Cập nhật mới nhất tình hình dịch và tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại Đồng Nai”. ngày 31 tháng 1 năm 2023.
 7. ^ “TẬP TRUNG ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ”. ngày 21 tháng 11 năm 2022.
 8. ^ “Thông cáo báo chí số 358 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 25/04/2022)”. ngày 26 tháng 4 năm 2022.
 9. ^ “Covid hôm nay (29-4): F0 khỏi bệnh cao kỷ lục; Hà Nội chỉ còn 268 F0 nặng”. ngày 29 tháng 4 năm 2022.
 10. ^ Ca thứ 6 Việt Nam nhiễm virus corona Xuân Ngọc VnExpress Thứ bảy, 1/2/2020, 09:52 (GMT+7)
 11. ^ “Vietnam declares novel coronavirus epidemic”. Vietnam News Agency. ngày 1 tháng 2 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 1 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2020 – qua Vietnam+.
 12. ^ Khang, Minh; Huệ, Nguyễn (ngày 31 tháng 1 năm 2020). “Quảng Ninh đóng cửa các điểm xuất hàng trên tuyến biên giới giáp Trung Quốc”. VTC News. Bản gốc lưu trữ ngày 1 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2020.
 13. ^ Phùng, Tuấn (ngày 1 tháng 2 năm 2020). “Dừng toàn bộ chuyến bay giữa Việt Nam và Trung Quốc từ chiều nay”. Tuổi Trẻ. Bản gốc lưu trữ ngày 1 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2020.
 14. ^ “Toàn cảnh 100 ngày chống dịch Covid-19 tại Việt Nam”. Truy cập ngày 4 tháng 5 năm 2020 – qua Zing News.
 15. ^ Việt Nam 'cách ly toàn xã hội' trong 15 ngày Viết Tuân VnExpress Thứ ba, 31/3/2020, 12:11 (GMT+7)
 16. ^ Thủ tướng công bố dịch Covid-19 trên toàn quốc Thu Hằng VietNamNet 01/04/2020
 17. ^ Báo chí quốc tế ca ngợi Việt Nam hai lần chiến thắng dịch COVID-19[liên kết hỏng]
 18. ^ “Thông báo khẩn số 16 của Bộ Y tế”. 26 tháng 7 năm 2020.
 19. ^ “Từ 0h ngày 28/7, thành phố Đà Nẵng bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội trong vòng 15 ngày”. Bộ Y tế. 27 tháng 7 năm 2020.
 20. ^ “Một bệnh nhân COVID-19 ở Việt Nam tử vong”. Báo Tuổi trẻ. 31 tháng 7 năm 2020.
 21. ^ “[Infographic] Bệnh nền nặng - nguyên nhân hàng đầu gây tử vong của bệnh nhân COVID-19”. Bộ Y tế. 13 tháng 8 năm 2020.
 22. ^ Không có ca mắc COVID-19, từ 0 giờ ngày 7/9, máy bay, tàu lửa, ô tô đi,đến Đà Nẵng hoạt động trở lại
 23. ^ “Đà Nẵng ngày đầu nới lỏng cách ly xã hội”. VnExpress. 5 tháng 9 năm 2020.
 24. ^ “Hải Dương giãn cách xã hội từ 12h trưa nay”. VnExpress. ngày 28 tháng 1 năm 2021.
 25. ^ Thêm 14 ca nhiễm ở Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh Lê Nga. VnExpress 28/1/2021
 26. ^ Hải Dương cách ly xã hội toàn tỉnh từ 0h ngày 16/2
 27. ^ Một đêm không ngủ, một đêm đặc biệt ở Hải Dương
 28. ^ Bộ Y tế đồng ý nhập khẩu 204.000 liều vaccine phòng COVID-19 đầu tiên
 29. ^ Chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử Việt Nam Giang Huy - Hữu Khoa - Gia Chính VnExpress 8/3/2021
 30. ^ Hải Dương tiếp tục giãn cách xã hội đến hết tháng 3
 31. ^ Một người Đà Nẵng, một người Hà Nội lây Covid-19 cộng đồng
 32. ^ TP.HCM giãn cách toàn thành phố theo chỉ thị 16 trong 15 ngày từ 0h 9-7. Tuổi Trẻ. Ngày 07 tháng 7 năm 2021. Truy cập ngày 15 tháng 7 năm 2021.
 33. ^ “NÓNG: UBND TP HCM ban hành Chỉ thị 18 áp dụng từ ngày 1-10”. 1 tháng 10 năm 2021. Truy cập ngày 1 tháng 10 năm 2021.
 34. ^ “Nghị Quyết 128/NQ-CP” (PDF).
 35. ^ “Chính phủ quy định tạm thời 'Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19'. VTV. 12 tháng 10 năm 2021.
 36. ^ “Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19". Bộ Y tế. 12 tháng 10 năm 2021.
 37. ^ “TP.HCM: ghi nhận 05 ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên đều là người nhập cảnh”. hcdc.vn. Truy cập ngày 6 tháng 1 năm 2022.
 38. ^ “Ca nhiễm Covid tối 1-1: Cả nước thêm 14.835 ca nhiễm mới”. qdnd.vn. Truy cập ngày 6 tháng 1 năm 2022.
 39. ^ “Tin COVID hôm nay chiều 11/1: Tỷ lệ bao phủ mũi 1 vaccine phòng COVID-19 ở Việt Nam đạt 100%”. Sức khỏe và Đời sống. Truy cập ngày 12 tháng 1 năm 2022.
 40. ^ “Việt Nam hoàn thành tiêm mũi một vaccine cho người trưởng thành”. VnExpress. Truy cập ngày 12 tháng 1 năm 2022.
 41. ^ cand.com.vn. “Phát hiện 3 ca nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng tại TP Hồ Chí Minh”. Báo Công an nhân dân điện tử. Truy cập ngày 19 tháng 1 năm 2022.
 42. ^ “Hà Nội ghi nhận một ca nhiễm Omicron cộng đồng”. VnExpress. 26 tháng 1 năm 2022. Truy cập ngày 26 tháng 1 năm 2022.
 43. ^ Ngày 7/4: Số mắc COVID-19 mới tiếp tục giảm còn 45.886 ca; 2 tỉnh bổ sung hơn 44.300 F0
 44. ^ “Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế nội địa”. Bộ Y tế. 5 tháng 5 năm 2022.
 45. ^ “Từ 0 giờ ngày 15/5, tạm dừng yêu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 khi nhập cảnh Việt Nam”. Bộ Y tế. 13 tháng 5 năm 2022.
 46. ^ “Vì sao thông điệp 5K trong phòng chống dịch COVID-19 được thay đổi thành 2K+?”. Bộ Y tế. 12 tháng 9 năm 2022.
 47. ^ Mỹ Ý (4 tháng 1 năm 2023). “Biến chủng 'tồi tệ nhất' của Omicron xuất hiện tại TP HCM”. VnExpress. Truy cập ngày 9 tháng 1 năm 2023.
 48. ^ Mỹ Ý (14 tháng 4 năm 2023). “TP HCM công bố biến chủng mới của Omicron”. VnExpress. Truy cập ngày 14 tháng 4 năm 2023.
 49. ^ “Hàng chục trường cho sinh viên nghỉ học phòng ngừa nhiễm virus corona”. Báo Tuổi trẻ. 2 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 12 tháng 1 năm 2022.
 50. ^ “60 tỉnh, thành phố tiếp tục cho học sinh nghỉ học”. Vietnamnet. 7 tháng 2 năm 2020.
 51. ^ “Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp THCS, THPT”. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 4 năm 2020. Truy cập ngày 31 tháng 3 năm 2020.
 52. ^ Trung Ninh (ngày 24 tháng 2 năm 2020). “Vì sao Lịch thi đấu V-League 2020 vẫn phải chờ?”. Báo Thanh Niên.
 53. ^ Quang Thịnh (ngày 2 tháng 2 năm 2020). “Virus corona khiến các giải bóng đá Việt Nam tạm hoãn”. news.zing.vn.
 54. ^ Xem trực tiếp Siêu cúp Quốc gia 2020 Hà Nội FC vs TPHCM ở kênh nào?. laodong.vn. Ngày 29 tháng 2 năm 2020.
 55. ^ Quang Phong (Ngày 13 tháng 3 năm 2020). “Hà Nội chính thức hoãn chặng đua F1”. Dân Trí. Lưu trữ bản gốc Ngày 14 tháng 3 năm 2020. Truy cập Ngày 14 tháng 3 năm 2020.
 56. ^ Cụm rạp CGV, BHD tại TP. HCM đăng thông báo tạm ngừng hoạt động từ 18h ngày 15/3 phòng lan dịch TTT 15-03-2020
 57. ^ THÔNG BÁO TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG CỤM RẠP ĐỂ PHÒNG TRÁNH DỊCH COVID-19 Lưu trữ 2020-04-12 tại Wayback Machine CGV
 58. ^ “Corona làm rất nhiều chương trình giải trí ngưng trệ, hoãn phát sóng”. Báo Tuổi Trẻ. 15 tháng 4 năm 2020.
 59. ^ “Gameshow truyền hình xoay xở ra sao khi ghi hình không có khán giả?”. Dân Trí. 12 tháng 5 năm 2020.
 60. ^ Dịch COVID-19: Xem phim, nghe nhạc trực tuyến lên ngôi Mi Ly Tuổi Trẻ 18/03/2020
 61. ^ “Lan tỏa tinh thần lạc quan từ những ca khúc phòng chống COVID-19”. vtv.vn. 13 tháng 3 năm 2020.
 62. ^ Hà Thu (3 tháng 3 năm 2020). “Các ca khúc về phòng chống Covid-19”. VnExpress.
 63. ^ “Xua tan COVID-19 bằng... âm nhạc”. Báo sức khỏe đời sống. 20 tháng 3 năm 2020.
 64. ^ MIN OFFICIAL (ngày 23 tháng 2 năm 2020). “Ghen Cô Vy”. Youtube.
 65. ^ MIN OFFICIAL (ngày 23 tháng 5 năm 2017). “Ghen”. Youtube.
 66. ^ Báo Thanh Niên Học sinh tiểu học vẽ tranh, thuyết trình tuyên truyền chống dịch Covid-19 Nguyễn Loan 30/03/2020
 67. ^ VTV.vn Thử thách vẽ tranh tại nhà, quyên góp ủng hộ chống dịch COVID-19 03/04/2020
 68. ^ VOV.vn Những “bông hoa nhỏ” Cần Thơ với các bức tranh trong mùa dịch Covid-19[liên kết hỏng] Hồng Phương 28/03/2020
 69. ^ Thanh thiếu nhi Hà Tĩnh vẽ tranh phòng, chống dịch Covid-19 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 30/03/2020
 70. ^ “Vietnam walls off viral China at its peril”. Asia Times. ngày 30 tháng 1 năm 2020. Lưu trữ bản gốc ngày 1 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 1 tháng 3 năm 2020.
 71. ^ “Anti-China sentiments, racism spreading along with coronavirus”. New York Post. Lưu trữ bản gốc ngày 16 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 16 tháng 2 năm 2020.
 72. ^ Xử lý nghiêm mọi hành vi kỳ thị du khách nước ngoài
 73. ^ “Clip giễu cợt, kỳ thị người Đà Nẵng: Trò đùa kém duyên, vô cảm”. Thanh Niên. 27 tháng 7 năm 2020.
 74. ^ Phạm Dự (10 tháng 3 năm 2020). “Công an: Bản đồ Covid-19 ở Hà Nội không chính xác”. VnExpress. Bản gốc lưu trữ ngày 16 tháng 6 năm 2020. Truy cập 10 tháng 3 năm 2020.
 75. ^ Trần Thanh - Công Bính (Ngày 12 tháng 3 năm 2020). “Hà Nội: Xử phạt người tung tin khu Trúc Bạch có người trốn cách ly”. Dân Trí. Lưu trữ bản gốc Ngày 13 tháng 3 năm 2020. Truy cập Ngày 13 tháng 3 năm 2020.
 76. ^ Quốc Anh - Phạm Tâm (Ngày 26 tháng 3 năm 2020). “Xác minh 18 tài khoản đưa tin thất thiệt "phong toả TPHCM". Dân Trí. Lưu trữ bản gốc ngày 27 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 27 tháng 3 năm 2020.
 77. ^ Mai An (26 tháng 2 năm 2020). “Cô gái trở về từ Daegu livestream khoe trốn cách ly đã bị cách ly”. Zing News. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 4 năm 2020. Truy cập ngày 4 tháng 4 năm 2020.
 78. ^ Kim Dung (14 tháng 3 năm 2020). "Cách ly" và trách nhiệm công dân trong mùa dịch Covid-19”. Báo điện tử VOV. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 4 năm 2020. Truy cập ngày 4 tháng 4 năm 2020.
 79. ^ Ngọc Tân (9 tháng 3 năm 2020). “Ca bệnh thứ 17 lọt qua hệ thống kiểm dịch sân bay như thế nào?”. Zing News. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 4 năm 2020.
 80. ^ Hoài Thanh (9 tháng 3 năm 2020). “48 giờ tìm kiếm và cách ly 201 người trên chuyến bay VN0054”. Zing News. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 4 năm 2020. Truy cập ngày 4 tháng 4 năm 2020.
 81. ^ Ái Mỹ (13 tháng 3 năm 2020). “Bao nhiêu nạn nhân nữa từ virus gian dối của chị 34?”. Phụ Nữ Online. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 4 năm 2020. Truy cập ngày 20 tháng 3 năm 2020.
 82. ^ Tạm giữ hàng trăm nghìn khẩu trang chuẩn bị xuất đi nước ngoài. Tuổi trẻ Online. Ngày 7 tháng 2 năm 2020.
 83. ^ Ngọc Khải - Sơn Bình (Ngày 26 tháng 3 năm 2020). “Phát hiện người nước ngoài gom hơn 77.000 khẩu trang y tế ở TP.HCM”. Tuổi Trẻ Online. Lưu trữ bản gốc ngày 27 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 27 tháng 3 năm 2020.
 84. ^ Phát hiện cơ sở sản xuất khẩu trang y tế có lõi là giấy vệ sinh. Thanh Niên Online. Ngày 14 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 11 tháng 2 năm 2020.
 85. ^ Nguyễn Hành (Ngày 8 tháng 3 năm 2020). “Chặn bắt vụ vận chuyển 10.000 khẩu trang y tế qua biên giới”. Dân Trí. Lưu trữ bản gốc Ngày 8 tháng 3 năm 2020. Truy cập Ngày 8 tháng 3 năm 2020.
 86. ^ Việt Tường (Ngày 6 tháng 3 năm 2020). “Xe tải chở gần 46.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc”. Zing News. Lưu trữ bản gốc Ngày 8 tháng 3 năm 2020. Truy cập Ngày 8 tháng 3 năm 2020.
 87. ^ Sơn Nhung (Ngày 8 tháng 3 năm 2020). “Người phụ nữ đi lượm khẩu trang cũ về giặt, rao bán khắp nơi”. Dân Trí. Lưu trữ bản gốc Ngày 8 tháng 3 năm 2020. Truy cập Ngày 8 tháng 3 năm 2020.
 88. ^ L.Anh (Ngày 6 tháng 3 năm 2020). “Bộ Y tế cảnh báo tình trạng thu gom khẩu trang đã sử dụng tại bệnh viện”. Tuổi Trẻ Online. Lưu trữ bản gốc Ngày 8 tháng 3 năm 2020. Truy cập Ngày 8 tháng 3 năm 2020.
 89. ^ Xuân Ngọc - Thuỳ Ngân (Ngày 13 tháng 3 năm 2020). “Gom khẩu trang không nguồn gốc bán trục lợi”. VnExpress. Lưu trữ bản gốc Ngày 13 tháng 3 năm 2020. Truy cập Ngày 13 tháng 3 năm 2020.
 90. ^ Vũ, Hân (23 tháng 4 năm 2020). “Bộ Ngoại giao: Cáo buộc Việt Nam hỗ trợ tấn công mạng là 'không có cơ sở'. Thanh Niên. Truy cập ngày 23 tháng 4 năm 2020.
 91. ^ “Tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19”. Bộ Y tế. 19 tháng 11 năm 2021.
 92. ^ Việt Dũng. “Giám đốc CDC Hải Dương, Tổng giám đốc Công ty CP Công nghệ Việt Á bị bắt”. laodong.vn. Truy cập ngày 14 tháng 6 năm 2022.
 93. ^ a b c “Bộ Ngoại giao thông tin vụ 4 cán bộ Cục Lãnh sự bị điều tra nhận hối lộ”. Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “:5” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 94. ^ “Cục trưởng và phó cục trưởng Bộ Ngoại giao bị bắt về tội nhận hối lộ”.
 95. ^ a b “Tác giả Lê Thống Nhất và những ca khúc giữa mùa dịch”. VOV. 10 tháng 4 năm 2020.
 96. ^ “Doanh nghiệp chung tay đối phó dịch Covid-19”. Nhân Dân. 4 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 4 tháng 3 năm 2020.
 97. ^ An Linh (Ngày 13 tháng 3 năm 2020). “Hà Nội: Covid-19 khiến 3.400 hộ phá sản, ngân sách mất 16.000 tỷ đồng”. Dân Trí. Lưu trữ bản gốc Ngày 14 tháng 3 năm 2020. Truy cập Ngày 14 tháng 3 năm 2020.
 98. ^ Phượng Vũ (Ngày 14 tháng 3 năm 2020). “Lỗ bạc tỷ vì Covid-19, nhiều nhà xe tạm dừng hoạt động”. Dân Trí. Lưu trữ bản gốc Ngày 14 tháng 3 năm 2020. Truy cập Ngày 14 tháng 3 năm 2020.
 99. ^ “Kịch bản nào cho du lịch Việt Nam?”. VnExpress. 18 tháng 4 năm 2020. Truy cập ngày 18 tháng 4 năm 2020.
 100. ^ “Trong dịch COVID-19, giá nhà vẫn tăng, giá thuê lại giảm”. Tuổi trẻ. 17 tháng 5 năm 2020. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2020.
 101. ^ Thế Hưng (Ngày 7 tháng 3 năm 2020). “Khẩu trang y tế "cháy" hàng đêm Hà Nội công bố bệnh nhân Covid-19 đầu tiên”. Dân Trí. Lưu trữ bản gốc Ngày 8 tháng 3 năm 2020. Truy cập Ngày 8 tháng 3 năm 2020.
 102. ^ Anh Tú - Hoài Thu (Ngày 3 tháng 2 năm 2020). “Nhà thuốc đồng loạt treo biển 'không bán khẩu trang'. VnExpress. Lưu trữ bản gốc Ngày 8 tháng 3 năm 2020. Truy cập Ngày 8 tháng 3 năm 2020.
 103. ^ Phạm Ngọc Triển (Ngày 14 tháng 3 năm 2020). “Một cửa hàng bị phạt 20 triệu đồng vì "đội giá" mì tôm”. Dân Trí. Lưu trữ bản gốc Ngày 14 tháng 3 năm 2020. Truy cập Ngày 14 tháng 3 năm 2020.
 104. ^ Nguyễn Mạnh (Ngày 7 tháng 3 năm 2020). “Xử lý nghiêm việc "tranh thủ" dịch bệnh để tăng giá, bán hàng rởm”. Dân Trí.