Mở trình đơn chính

Nghi Sơn là một thuộc huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Nghi Sơn

Hành chính
TỉnhThanh Hóa
HuyệnTĩnh Gia
Địa lý
Dân số
Khác

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi