Mở trình đơn chính

Bộ Y tế Việt Nam là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lí Nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, bao gồm các lĩnh vực: y tế dự phòng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, y học cổ truyền, thuốc phòng chữa bệnh cho người, mỹ phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe con người, an toàn vệ sinh thực phẩm và trang thiết bị y tế; quản lí Nhà nước các dịch vụ công thuộc các lĩnh vực quản lí của Bộ và thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc Bộ quản lí theo quy định của pháp luật.[2] Bộ được thành lập từ ngày 27 tháng 8 năm 1945. Bộ trưởng hiện nay là bà Nguyễn Thị Kim Tiến, kế nhiệm ông Nguyễn Quốc Triệu.[3][4][5]

Bộ Y tế
Chính phủ Việt Nam
Boyte.jpg


Đương nhiệm
Nguyễn Thị Kim Tiến
từ 3 tháng 8 năm 2011


Thành lập27 tháng 8, 1945; 74 năm trước
Ngân sách 201813.654.865 triệu đồng[1]
Thứ trưởngTrương Quốc Cường
Nguyễn Trường Sơn
Địa chỉ138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Websitewww.moh.gov.vn

Lịch sửSửa đổi

Chức năng nhiệm vụSửa đổi

Bộ Y tế là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, bao gồm các lĩnh vực: y tế dự phòng, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, y học cổ truyền, thuốc phòng chữa bệnh cho người, mỹ phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe con người, an toàn vệ sinh thực phẩm và trang thiết bị y tế; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ và thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Bộ quản lý theo quy định của pháp luật.[5]

Lãnh đạo hiện naySửa đổi

- Bộ trưởngː Nguyễn Thị Kim Tiến

- Thứ trưởngː

Tổ chức ĐảngSửa đổi

Tổ chức chính quyềnSửa đổi

Các cơ quan chức năng quản lý nhà nướcSửa đổi

Các bệnh việnSửa đổi

Các trường và viện nghiên cứuSửa đổi

Xuất bảnSửa đổi

Các tổng công ty và công tySửa đổi

Bộ trưởng qua các thời kỳSửa đổi

STT Tên Từ Đến Thời gian tại nhiệm Ghi chú
1 Phạm Ngọc Thạch 2 tháng 9 năm 1945 1 tháng 1 năm 1946 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000121.000000121 ngày Bộ trưởng Y tế Chính phủ lâm thời
2 Trương Đình Tri 1 tháng 1 năm 1946 2 tháng 3 năm 1946 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000306.000000306 ngày Bộ trưởng Y tế
2 tháng 3 năm 1946 3 tháng 11 năm 1946 Bộ trưởng Xã hội, Y tế, Cứu tế và Lao động
3 Hoàng Tích Trí 3 tháng 11 năm 1946 27 tháng 5 năm 1959 &0000000000000012.00000012 năm, &0000000000000205.000000205 ngày Bộ trưởng Y tế
Phạm Ngọc Thạch 27 tháng 5 năm 1959 7 tháng 11 năm 1968 &0000000000000009.0000009 năm, &0000000000000164.000000164 ngày Qua đời khi đang tại nhiệm
5 Nguyễn Văn Hưởng 7 tháng 11 năm 1968 tháng 4, 1974 &0000000000000005.0000005 năm, &0000000000000145.000000145 ngày Quyền Bộ trưởng từ tháng 11 năm 1968 đến tháng 3 năm 1969
6 Vũ Văn Cẩn tháng 4, 1974 tháng 4, 1982 &0000000000000008.0000008 năm, &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 ngày Quyền bộ trưởng từ năm 1971 đến tháng 6 năm 1975.
7 Đặng Hồi Xuân tháng 4, 1982 9 tháng 9 năm 1988 &0000000000000006.0000006 năm, &0000000000000161.000000161 ngày Tử nạn máy bay gần sân bay Đôn Mường, Băng Cốc, Thái Lan.
8 Phạm Song 9 tháng 9 năm 1988 8 tháng 10 năm 1992 &0000000000000004.0000004 năm, &0000000000000029.00000029 ngày Quyền bộ trưởng từ năm tháng 9 đến tháng 11 năm 1988.
9 Nguyễn Trọng Nhân 8 tháng 10 năm 1992 tháng 10, 1995 &0000000000000002.0000002 năm, &0000000000000358.000000358 ngày
10 Đỗ Nguyên Phương tháng 10, 1995 12 tháng 8 năm 2002 &0000000000000006.0000006 năm, &0000000000000315.000000315 ngày
11 Trần Thị Trung Chiến 12 tháng 8 năm 2002 2 tháng 8 năm 2007 &0000000000000004.0000004 năm, &0000000000000355.000000355 ngày
12 Nguyễn Quốc Triệu 2 tháng 8 năm 2007 3 tháng 8 năm 2011 &0000000000000004.0000004 năm, &0000000000000001.0000001 ngày
13 Nguyễn Thị Kim Tiến 3 tháng 8 năm 2011 nay &0000000000000008.0000008 năm, &0000000000000051.00000051 ngày Trước khi nhậm chức là Thứ trưởng Bộ Y tế

Thứ trưởng qua các thời kỳSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi